Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Міжнародні стандарти фінансової звітності, що діють в Україні

Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) і Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

(Версія перекладу українською мовою, оприлюднена на сайті Міністерства фінансів України)

Зміст

 Концептуальна основа фінансової звітності

Міжнародний стандарт фінансової звітності

 МСФЗ 1

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

 МСФЗ 2

Платіж на основі акцій

 МСФЗ 3

Об'єднання бізнесу

 МСФЗ 5

Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

 МСФЗ 6

Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

 МСФЗ 7

Фінансові інструменти: розкриття інформації

 МСФЗ 8

Операційні сегменти

 МСФЗ 9

Фінансові інструменти

 Додаток В

 МСФЗ 10

Консолідована фінансова звітність

 МСФЗ 11

Спільна діяльність

 МСФЗ 12

Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання

 МСФЗ 13

Оцінка справедливої вартості

 МСФЗ 14

Відстрочені рахунки тарифного регулювання

 МСФЗ 15

Дохід від договорів з клієнтами

 МСФЗ 16 

Оренда 

 МСФЗ 17 

Страхові контракти 

 Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку

 МСБО 1

Подання фінансової звітності

 МСБО 2

Запаси

 МСБО 7

Звіт про рух грошових коштів

 МСБО 8

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

 МСБО 10

Події після звітного періоду

 МСБО 12

Податки на прибуток

 МСБО 16

Основні засоби

 МСБО 19

Виплати працівникам

 МСБО 20

Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

 МСБО 21

Вплив змін валютних курсів

 МСБО 23

Витрати на позики

 МСБО 24

Розкриття інформації про зв'язані сторони

 МСБО 26

Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення

 МСБО 27

Консолідована та окрема фінансова звітність

 МСБО 28

Інвестиції в асоційовані підприємства

 МСБО 29

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

 МСБО 32

Фінансові інструменти: подання

 МСБО 33

Прибуток на акцію

 МСБО 34

Проміжна фінансова звітність

 МСБО 36

Зменшення корисності активів

 МСБО 37

Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

 МСБО 38

Нематеріальні активи

 МСБО 39

Фінансові інструменти: визнання та оцінка

 МСБО 40

Інвестиційна нерухомість

 МСБО 41

Сільське господарство

Тлумачення

 КТМФЗ 1

Зміни в існуючих зобов'язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов'язаннях

 КТМФЗ 2

Частки учасників кооперативних суб'єктів господарювання та подібні інструменти

 КТМФЗ 5

Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію

 КТМФЗ 6

Зобов'язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку - відходів електричного та електронного обладнання

 КТМФЗ 7

Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

 КТМФЗ 10

Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності

 КТМФЗ 12

Послуги за угодами про концесію

 КТМФЗ 14

МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія

 КТМФЗ 16

Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю

 КТМФЗ 17

Виплати негрошових активів власникам

 КТМФЗ 19

Погашення фінансових зобов'язань інструментами власного капіталу

 КТМФЗ 20

Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар'єрі

 КТМФЗ 21

Обов'язкові платежі

 КТМФЗ 22

Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація

 ПКТ-7

Введення євро

 ПКТ-10

Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю

 ПКТ-25

Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів

 ПКТ-29

Угоди про концесію послуг: розкриття інформації

 ПКТ-32

Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2015

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ