Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
НПФ отримали нові методрекомендації

Українська асоціація інвестиційного бізнесу розробила Методичні рекомендації щодо оцінки активів НПФ.

Методичні рекомендації щодо оцінки активів недержавних пенсійних фондів, з урахуванням вимог МСФЗ, підготовлено з метою надання методологічної допомоги компаніям з управління активами при проведенні оцінки активів НПФ.

Окрім відповідності до вітчизняного законодавства, зокрема, законів "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про недержавне пенсійне забезпечення", методичні рекомендації враховують вимоги МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

З метою уникнення повторної перекласифікації фінансових активів у майбутньому (з настанням дати обов’язкового застосування МСФЗ 9) доцільно одразу застосовувати МСФЗ 9 в частині визнання, класифікації та оцінки фінансових активів, а з питань зменшення корисності фінансових активів, які класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та операцій хеджування – МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

В цілому Методичні рекомендації складаються з трьох розділів:

• Загальні положення;

• Первісне визнання активів НПФ;

• Подальша оцінка активів НПФ.

В них детально проаналізовано первісну та подальшу оцінку активів, зокрема, фінансових активів, дебіторської заборгованості, нерухомості, нематеріальних активів.

З текстом Методичних рекомендацій щодо оцінки активів недержавних пенсійних фондів можна ознайомитись у спецдодатку "Довідник МСФЗ" видання "Вісник МСФЗ" в Україні.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ