Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Затверджено Положення щодо пруденційних нормативів профдіяльності на фондовому ринку

Документ визначає основні ризики профдіяльності на фондовому ринку, встановлює перелік, порядок розрахунку та нормативні значення пруденційних показників.

НКЦПФР рішенням від 1 жовтня 2015 року № 1597 затвердила Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками.

Словник

Пруденційні нормативи – кількісні та якісні показники, встановлені НКЦПФР з метою здійснення пруденційного нагляду, обов'язкові для дотримання професійними учасниками фондового ринку.

Словник

Пруденційний нагляд – система нагляду, при якій головна увага органів нагляду зосереджується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану, результатів діяльності та якості керівництва.

Документ визначає основні ризики профдіяльності на фондовому ринку, встановлює перелік, порядок розрахунку та нормативні значення пруденційних показників, що застосовуються для їх вимірювання та оцінки, визначає вимоги до професійних учасників фондового ринку щодо запобігання та мінімізації впливу ризиків на їх діяльність, а також встановлює періодичність здійснення розрахунків пруденційних показників та подання результатів таких розрахунків, а також даних, на основі яких здійснюються розрахунки, до НКЦПФР.

Дія затвердженого Положення поширюється на Центральний депозитарій цінних паперів та професійних учасників фондового ринку, що провадять такі види діяльності:

– діяльність з торгівлі цінними паперами;

– діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

– депозитарну діяльність депозитарної установи;

– клірингову діяльність;

– діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Дія Положення не поширюється на банки, які провадять професійну діяльність на фондовому ринку, крім Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках у частині дотримання окремих вимог.

Згідно з документом до ризиків, які можуть виникати при провадженні профдіяльності на фондовому ринку, належать такі їх види:

1) загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) – ризик неможливості продовження діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану підприємства, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами;

2) операційний ризик – ризик виникнення збитків, які є наслідком недосконалої роботи внутрішніх процесів та систем установи, її персоналу або результатом зовнішнього впливу.

Рішення НКЦПФР набирає чинності з 1 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

За матеріалами ЮРЛИГА

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ