Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Проблеми очищення ринку від фіктивних фінансових інструментів

Представники Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) взяли участь у круглому столі "Фіктивність та ефективність на фондовому ринку", присвяченому обговоренню концептуальних підходів та правових засад боротьби з фіктивністю на ринку цінних паперів.

Учасники круглого столу обговорили ситуацію, що склалася після набуття чинності новим Положенням про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затвердженим рішенням НКЦПФР № 980 від 10.07.2015 р.

Нижче представимо пропозиції УАІБ щодо комплексного вирішення проблем очищення ринку від фіктивних фінансових інструментів.

Комплексний підхід до очищення ринку

– Заходи з виведення з ринку "сміттєвих" фінансових інструментів – поетапні, без зворотної дії в часі для добросовісних вигодонабувачів.

– НКЦПФР має бути наділена функціями щодо ініціювання припинення емітента при здійсненні ним фіктивного підприємництва, проведення розслідувань та застосування санкцій з метою припинення обігу фіктивних фінансових інструментів та виконання фіктивних операцій з цінними паперами.

– Для визначення та припинення подібної діяльності мають застосовуватись окремі процедури, в т. ч. судові.

– Всі рішення органів державної та/або судової влади щодо визнання фіктивними емітентів або цінних паперів – чинні тільки після оприлюднення.

Виявлення фіктивних фінансових інструментів

Ознаки фіктивності фінансових інструментів:

– ЦП, випущені фіктивними емітентами.

Фіктивним емітентом є особа, яка визнана винною у "фіктивному підприємництві", що доведено у судовому порядку.

– Неемісійні ЦП, випущені без законних підстав.

Цінні папери, які не є емісійними (зокрема, векселі), випущені:

1) на основі фіктивних зобов’язань, що доведено у судовому порядку;

2) особою або на користь особи, яка визнана винною у фіктивному підприємництві.

– Емісійні цінні папери, випущені з порушеннями законодавства, що доведено у судовому порядку.

– Встановлення факту подання емітентом недостовірної інформації при реєстрації випуску цінних паперів.

Регуляторні заходи:

1. Моніторинг операцій з фінансовими інструментами та виявлення сумнівних операцій (операцій, щодо яких є підозри у фіктивності правочинів). Впровадження у складі програмно-технічного комплексу НКЦПФР прийому звітності професійних учасників відповідного модуля.

2. Поглиблений аналіз операцій з фінансовими інструментами, що мають ознаки фіктивності, витребування та вивчення додаткових документів.

3. При виявленні фактів порушень на РЦП – застосування санкцій, в т. ч. зупинка обігу цінних паперів, скасування випуску тощо.

4. При документально підтверджених фактах щодо вчинення фіктивних правочинів або фіктивного підприємництва – направлення відповідних документів до правоохоронних та фіскальних органів, а у випадках наявності у емітента дозволів (ліцензій) на ведення окремих видів господарської діяльності – до відповідних органів ліцензування для вжиття необхідних заходів.

5. Закріплення на законодавчому рівні права НКЦПФР звертатися до органів, які регулюють діяльність аудиторів та оцінювачів майна, щодо перевірки діяльності тих структур, які обслуговують фіктивного емітента, та застосування до них відповідних заходів впливу (включаючи анулювання ліцензій).

6. У разі виявлення операцій, які містять ознаки маніпулювання, – вчинення передбачених законодавством дій.

7. При виявленні в активах суб'єктів господарювання неемісійних цінних паперів, що відповідають ознакам фіктивності (зокрема, при здійсненні контрольних заходів відповідними органами державної влади), – передача інформації до НКЦПФР для застосування заходів впливу.

Запобіжні заходи:

1. Створення загальнодоступної бази даних осіб, які визнані винними у фіктивному підприємництві (Мін'юст).

2. Включення до загальнодоступної бази НКЦПФР реєстру випусків ЦП, в т. ч. інформації про зупинку обігу, відновлення обігу, скасування випусків цінних паперів тощо (із зазначенням причин прийняття відповідних рішень) та поточний стан цінного паперу.

3. Законодавче врегулювання можливості здійснення випуску облігацій підприємств емітентами лише після 2-х років їх активної господарської діяльності (підтверджується даними фінансової звітності та висновком аудитора).

Виявлення фіктивного ринкового обігу фінансових інструментів

Ознаки фіктивності ринкового обігу фінансових інструментів:

– Здійснюється з ЦП, які визнано фіктивними та інформація про це є загальнодоступною.

– Здійснення маркет-мейкерства щодо ЦП, які визнані фіктивними за визначений період (6 місяців / 1 рік).

– Здійснюється самим емітентом ЦП та пов'язаними особами чи контролерами емітента з використанням інсайдерської інформації.

– Здійснення фіктивного маркет-мейкерства щодо ЦП, яке відповідає таким критеріям:

1. Здійснюється за рахунок емітента.

2. Наявні ознаки використання інсайдерської інформації.

3. Наявні ознаки маніпулювання ринком.

4. Значна частина угод здійснюється із пов'язаними особами або контролерами маркет-мейкера та/або емітента.

Регуляторні заходи:

1. Застосування процедур визнання угод з фіктивними ЦП нікчемними.

2. Застосування процедур визнання нікчемними угод, які забезпечують фіктивний обіг ЦП.

3. Виявлення операцій суб'єктів господарювання з фіктивними ЦП (зокрема, при здійсненні контрольних заходів відповідними органами державної влади).

Запобіжні заходи:

1. Оперативне оприлюднення інформації про визнання ЦП фіктивними із зазначенням дати оприлюднення, яка визначає набуття цією інформацією загальнодоступного характеру.

2. Законодавче закріплення механізму визнання нікчемними угод з фіктивними ЦП, укладеними після оприлюднення інформації про визнання ЦП фіктивними, а також угод, здійснених для забезпечення фіктивного обігу ЦП.

3. Встановлення у нормативних актах механізмів виведення "сміттєвих" ЦП з портфелів інституційних інвесторів для забезпечення захисту інтересів учасників/вкладників таких інституцій.

4. Додаткова звітність для емітентів, які здійснюють операції із ЦП власного випуску, з інформацією про:

– угоди, попередні переговори та домовленості, які вірогідно можуть спричинити виникнення обставин, що становитимуть об’єкт інсайдерської інформації щодо емітента та його ЦП;

– пов'язаних осіб та контролерів емітента;

– угоди з ЦП власного випуску, укладені емітентом із пов'язаними особами та контролерами емітента.

5. Додаткова звітність для пов’язаних осіб (контролерів) емітентів, які здійснюють операції із ЦП такого емітента, з інформацією про:

– угоди, попередні переговори та домовленості, які вірогідно можуть спричинити виникнення обставин, що становитимуть об'єкт інсайдерської інформації щодо емітента та його ЦП;

– пов'язаних осіб та контролерів такої особи;

– угоди з ЦП емітента, укладені пов'язаними особами та контролерами емітента із їх пов'язаними особами (контролерами), самим емітентом.

6. Додаткова звітність маркет-мейкерів стосовно:

– пов'язаних осіб та контролерів маркет-мейкера;

– угод з ЦП емітента, укладених пов'язаними особами та контролерами емітента із їх пов’язаними особами (контролерами), самим емітентом, пов’язаними особами (контролерами) маркет-мейкера.

7. Додаткова звітність фінансових посередників (ТЦП, КУА) та інфраструктурних установ (депозитарні установи, фондові біржі) стосовно:

– їх пов'язаних осіб та контролерів;

– угод з ЦП емітента, укладених пов'язаними особами та контролерами емітента із їх пов'язаними особами (контролерами), самим емітентом, пов’язаними особами (контролерами) фінансового посередника або інфраструктурної установи.

www.uaib.com.ua 

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ