Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Облік активів, отриманих безоплатно (проект роз'яснення ФПБАУ № 5)

Облік активів, отриманих безоплатно

проект роз'яснення ФПБАУ № 5

Загальна характеристика проблеми

Міжнародні стандарти фінансової звітності не містять спеціальних приписів щодо обліку операцій безоплатного отримання одним суб'єктом господарювання (далі – отримувач) активів від іншого суб'єкта господарювання (далі – надавач).

У отримувачів виникає запитання: яким чином обліковувати активи, що були безоплатно отримані від надавача, коли надавач:

– не діє в операції згідно з повноваженнями власника отримувача, і

– не є контрагентом отримувача за іншими угодами та не накладає на отримувача жодних зобов'язань у зв'язку з наданням активу?

Позиція

Безоплатно отримані активи слід визнавати в обліку отримувача за справедливою вартістю. Альтернативний підхід, застосування якого є припустимим, – це відображення в обліку активу за його номінальною вартістю.

На суму вартості безоплатно отриманих активів отримувачу слід відобразити дохід у періоді отримання таких активів.

Обґрунтування

Первісне визнання: вартість

Відповідно до параграфа 4.14 Концептуальної основи "існує тісний зв'язок між понесенням витрат і створенням активів, але обидва процеси не обов'язково збігаються. Отже, коли суб'єкт господарювання несе видатки, це може свідчити, що відбувався пошук майбутніх економічних вигід, але це не є остаточним доказом одержання об'єкта, який відповідає визначенню активу. Так само, відсутність відповідних витрат не виключає можливості, що об'єкт відповідає визначенню активу і, отже, може визнаватися в балансі. Наприклад, об'єкти, передані суб'єктові господарювання безкоштовно, можуть відповідати визначенню активів".

Згідно з параграфом 10 МСБО 8, якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової політики. Параграф 11 МСБО 8 зазначає, що при формуванні такого судження управлінський персонал має посилатися на прийнятність та враховувати вимоги тих МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання.

Параграф 23 МСБО 20  містить такі вимоги:

"Державний грант може бути у формі передачі немонетарного активу, наприклад землі або інших ресурсів, у використання суб'єкта господарювання. За таких обставин, як правило, оцінюють справедливу вартість немонетарного активу та обліковують і грант, і актив за цією справедливою вартістю. Альтернативний підхід, якого іноді дотримуються, – це відображення в обліку і активу, і гранту за номінальною вартістю".

Застосовуючи аналогічний підхід до операції безоплатного отримання активів від надавача, можна зробити висновок про те, що зазначені активи в обліку отримувача слід визнавати за справедливою або за номінальною вартістю.

Первісне визнання: дохід

Відповідно до параграфа 7 МСБО 1 загальний сукупний дохід – це зміна у власному капіталі протягом періоду внаслідок операцій та інших подій, окрім тих змін, що виникли внаслідок операцій із власниками, які діють згідно з їх повноваженнями власників. Загальний сукупний дохід включає всі компоненти "прибутку або збитку" та "іншого сукупного доходу".

Інший сукупний дохід містить статті доходів або витрат (включаючи коригування перекласифікації), які не визнані у прибутку або збитку, як вимагають або дозволяють інші МСФЗ.

Вартість безоплатно отриманих активів збільшує вартість активів отримувача та не збільшує його зобов'язань. Таким чином, за операцією безоплатного отримання активів збільшується власний капітал отримувача. Отже, вказана операція призводить до збільшення загального сукупного доходу отримувача.

При цьому жоден МСФЗ не дозволяє і не вимагає визнавати наслідки цієї операції в складі іншого сукупного доходу.

Таким чином, вартість отриманих активів збільшить загальний сукупний дохід за компонентами "прибутку або збитку", тобто у складі доходу того звітного періоду, у якому відбулося безоплатне отримання.

_________________________________________________________

Увага! ФПБАУ не приймає та не несе жодної відповідальності за будь-які втрату чи збитки, що можуть виникнути в результаті дій або бездіяльності будь-якої особи в результаті використання матеріалів цієї публікації.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2015

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ