Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Модифікація форм фінансової звітності (роз'яснення ФПБАУ від 18.01.2019 р. № 2)

Модифікація форм фінансової звітності

Роз'яснення від 18.01.2019 р. № 2

Загальна характеристика проблеми

Відповідно до п. 4 ст. 11 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" містить таку норму:

Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім банків та суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях), фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Відповідні форми встановлено наказами Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 та від 27.06.2013 р. № 628. Їх мають застосовувати й ті підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ.

А втім використання вказаних форм не завжди задовольняє вимоги, які висувають до фінансової звітності МСФЗ.

У разі виникнення зазначених обставин у підприємства, яке складає фінансову звітність за МСФЗ, постає таке запитання: чи може підприємство для реалізації вимог МСФЗ самостійно вносити зміни до форм фінансової звітності, установлених Міністерством фінансів України?

Позиція

За потреби задоволення вимог МСФЗ підприємство може змінювати форми фінансової звітності, установлені Міністерством фінансів України, але лише через подання в цих формах додаткової інформації.

Зміни, які скорочують обсяг відомостей в указаних формах, не відповідатимуть меті складання фінансової звітності – надання користувачам достовірної інформації.

Водночас підприємства, що перейшли на застосування МСФЗ, за 2018 рік мають право, а за результатами 2019 року зобов'язані скласти й подати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність в електронному вигляді на підставі таксономії фінансової звітності за МСФЗ, наведеної в наказі Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 983.

Обґрунтування

Відповідно до § 1 МСБО 1 цей стандарт установлює загальні вимоги до подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та мінімальні вимоги до її змісту.

Згідно з Концептуальною основою уряди можуть, зокрема, визначати відмінні або додаткові вимоги до фінансової звітності з огляду на власні цілі. Крім того, відповідно до § М8 Концептуальної основи зосередження уваги на спільних потребах в інформації не завадить суб'єктові господарювання, що звітує, внести додаткову інформацію, яка є найбільш корисною для користувачів.

Також § 15 МСБО 1 передбачено, що внаслідок застосування МСФЗ з розкриттям додаткової інформації (за потреби) буде досягнуто достовірного подання у фінансовій звітності. Параграф 17 МСБО 1 вказує на те, що достовірне подання потребує від суб'єкта господарювання, зокрема, розкривати додаткову інформацію, коли відповідність конкретним вимогам МСФЗ є недостатньою, щоб користувачі могли зрозуміти вплив певних операцій, інших подій та умов на фінансовий стан і фінансові результати діяльності суб'єкта господарювання. У § 55, 85 МСБО 1 наведено обставини, за яких потрібно вводити додаткові рядки до фінансових звітів з метою досягнення достовірного подання інформації.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень" від 05.10.2017 р. № 2164-VIII підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ, з 2018 року мають право, а з 2019 року зобов'язані складати й подавати фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність до органів державної влади та надавати іншим користувачам на їхню вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

На виконання вимог зазначеного Закону та з метою приведення чинних в Україні форм фінансової звітності до МСФЗ наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 983 було затверджено й оприлюднено на веб-сторінці Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua/) і веб-сторінці Фонду МСФЗ (https://www.ifrs.org/) переклад Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

____________

Увага!

ФПБАУ не приймає та не несе жодної відповідальності за будь-які втрату чи збитки, що можуть виникнути внаслідок дій або бездіяльності будь-якої особи в результаті використання матеріалів цієї публікації.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2015

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ