Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Міжнародні стандарти фінансової звітності : загальні відомості

Розвиток системи МСФЗ та європейської системи стандартизації фінансової звітності

29 червня 1973 р. було створено Комітет із міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standard Committee – IASC). Відповідну угоду підписали професійні організації Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, США, Франції та Японії.

25 липня 1978 р. – Європейський Союз затверджує Четверту директиву 78/660/ЄЕС – Річна звітність компаній. Це головний документ, який регулює фінансову звітність у межах ЄС.

9 жовтня 1978 р. – Європейський Союз затверджує Третю директиву 78/855/ЄЕС – Злиття публічних компаній.

Протягом 1973 – 1979 рр. Комітет з МСБО приймає перші загальні стандарти.

17 грудня 1982 р. – Євроспівтовариство приймає Шосту директиву 82/891/ЄЕС – Підрозділи для публічних компаній.

13 червня 1983 р. – у ЄС затверджено Сьому директиву 83/349/ЄЕС – Консолідований облік.

10 квітня 1984 р. – Європейський Союз затверджує Восьму директиву 84/253/ЄЕС – Персональна відповідальність за проведення обов'язкового аудиту облікових документів.

Протягом 1980 – 1989 рр. Комітет з МСБО розробляє деталізовані стандарти обліку.

Період з 1990 р. по 1995 р. зазвичай характеризують як етап зменшення гнучкості міжнародних стандартів.

Протягом 1995 – 1999 рр. відбувається підготовка базових стандартів згідно з угодою з Міжнародною організацією комісій із цінних паперів (IOSCO).

З 2000 року починається етап конвергенції та загального впровадження, що фактично поклав початок глобалізації системи фінансової звітності.

З 1983 р. до 2000 р. членами IASC були всі професійні організації бухгалтерів, що входять до складу Міжнародної федерації бухгалтерів.

З 2000 року індивідуальне членство в IASC було скасовано.

До 2000 року IASC видав 41 стандарт IAS (International Accounting Standard, або МСБО), з них чинними на сьогодні є 29.

Крім того, IASC видавав тлумачення (інтерпретації) МСБО. Вони затверджувалися Комітетом з інтерпретацій (Standard Interpretation Committee – SIC, або ПКТ). З 1999 по 2002 р. було видано 33 SIC.

З 2000 року IASC перейменовано на Раду з МСБО – IASB (International Accounting Standard Board). Радою з МСБО управляє Фонд Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASCF – International Accounting Standards Committee Foundation).

З 2001 року IASB починає створювати нові стандарти під назвою МСФЗ (IFRS – International Financial Reporting Standard).

Перший стандарт IFRS 1 було затверджено 19 червня 2003 року. Він набув чинності зі звітності за періоди починаючи з 2004 року (станом на початок 2012 року затверджено вже тринадцять МСФЗ).

Усі чинні на 2000 р. стандарти IAS (МСБО) зберігають свою силу й поступово будуть замінені стандартами IFRS.

Найголовнішою подією в розвитку системи МСФЗ зазвичай вважають рішення ЄС про прийняття міжнародних стандартів як загальноєвропейських.

Правила ЄС № 1606/2002 Європейського Парламенту і Ради від 19 липня 2002 про застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку містять такі положення:

Статья 3 п. 2:

"МСБУ могут быть приняты, только если:

– они не противоречат принципам, изложенным в Четвертой и Шестой директивах ЕС,

– отвечают критериям ясности, релевантности, надежности и сравнительности, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ финансовой информации, необходимой для принятия экономических решений и оценки управленческой деятельности менеджмента".

Статья 4:

"Для каждого финансового года, начиная с 1 января 2005 года, компании, подчиняющиеся законам государства-участника, должны готовить их консолидированные отчеты согласно МСБУ, принятым в соответствии с процедурой, изложенной в ст. 6 [согласование с Комитетом по регулированию бухгалтерского учета – Accounting Regulatory Committee], если на дату закрытия баланса их ценные бумаги допущены для торговли на регулированном рынке любого государства-участника".

З 2005 року IASB перейменовує орган, що видавав інтерпретації. Цей орган починає видавати інтерпретації з новою назвою IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee).

Зараз цей орган має назву Комітет із тлумачень МСФЗ (IFRS Interpretations Committee, або КТМСФЗ).

Усі інтерпретації (тлумачення) мають силу стандартів.

Також видано окремий стандарт для звітності малого й середнього бізнесу (IFRS for SME).

У 2002 році IASB підписує Меморандум про взаєморозуміння з американським органом стандартизації FASB. Мета – конвергенція двох систем стандартизації.

Зараз два органи стандартизації проводять напружену роботу щодо зменшення розбіжностей між МСФЗ й американською системою стандартизації US-GAAP.

Комісія з цінних паперів і фондового ринку (SEC) США повинна ухвалити принципове рішення про прийняття або неприйняття США міжнародних стандартів.

Первісні очікування зводилися до того, що перехід США на МСФЗ має бути здійснено до 2013 року. Зараз SEC пропонує запровадити МСФЗ з 2014 року.

На самому критичному етапі розвитку МСФЗ (з 2001 р. до 2011 р.) Раду з МСФЗ очолював сер Девід Твіді (David Tweedie), апологет бухгалтерської глобалізації, якого іноді називали "вуличним бійцем" за його наполегливість і професійну пристрасть.

Зараз Раду з МСБО очолює Ганс Хугерворст (Hans Hoogervorst). До Ради входять 14 членів.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ