Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Огляд липневого засідання Ради МСБО: будьмо в тренді

В липні 2022 року Рада МСБО (далі – РМСБО) провела дуже плідне засідання, обговорив значну кількість проектів.

Передусім в рамках огляду після впровадження МСФЗ 9 – Класифікація та оцінка – обговорено питання модифікації фінансових активів і зобов'язань (нагадаємо, що в стандарті дуже обмежено розкрито підходи до модифікації саме фінансових активів), оцінки амортизованої вартості та методу ефективної ставки, а також, грунтуючись на аналізі та оцінці пріоритетів, РМСБО одноголосно вирішила додати до своїх досліджень питання роз'яснення вимог МСФЗ 9 щодо модифікації фінансових активів і зобов'язань і застосування методу ефективної процентної ставки.

Первинна фінансова звітність – це тема номер 1, яка має найбільший резонанс в професійній спільноті. Не обійшла РМСБО увагою це питання і в липні. Передусім, звернемо увагу, що розкриття інформації планується диференціювати в залежності від специфіки діяльності – компанія може бути віднесена до інвестиційної чи фінансової категорії. Інвестиційна категорія – це компанії, які, отримуючи фінансові ресурси, інвестують їх у свою діяльність (realety business), а фінансова категорія – це фінансові компанії.

Для компаній інвестиційної категорії РМСБО попередньо вирішила вимагати від них класифікувати в операційній категорії доходи та витрати від активів, які в іншому випадку були б класифіковані як інвестиційні, та дозволити групувати активи зі спільними характеристиками з метою оцінки того, чи є ці інвестиції основним видом діяльності. Те, як компанія групує фінансові активи для цієї оцінки, має відповідати способу групування фінансових активів у класи з метою розкриття інформації про фінансові інструменти відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації". І що вкрай важливо, РМСБО наполягає на тому, що доходи та витрати від фінансових активів, які виникають у результаті надання фінансування клієнтам, класифікуються в операційній категорії.

Для компаній фінансової категорії РМСБО попередньо вирішила, що такі компанії повинні закріплювати свій вибір в обліковій політиці щодо класифікації доходів і витрат за зобов'язаннями, які виникають внаслідок операцій, які передбачають лише залучення фінансування, і що вищенаведене положення облікової політики не застосовується до зазначених доходів і витрат від інших зобов'язань.

Щодо розкриття операційних витрат за характером у примітках РМСБО одноголосно попередньо вирішила вимагати від компаній розкривати суми амортизації та виплат працівникам, включені в кожну статтю звіту про прибутки та збитки та продовжити вивчати підхід, який вимагав би від компанії розкривати для всіх операційних витрат, розкритих у примітках, суми, включені до кожної статті у звіті про прибутки та збитки.

Незвичайні доходи та витрати вже традиційно є предметом дискусій РМСБО, в ході яких в липні 2022 року було розглянуто відгуки з обговорення незвичайних доходів і витрат на спільному засіданні Консультативного комітету з ринків капіталу та Global Preparers Forum у червні 2022 року та Консультативного форуму зі стандартів бухгалтерського обліку в липні 2022 року, про які ми писали у наших попередніх новинах. РМСБО вирішила продовжити роботу над визначенням незвичайних доходів і витрат.

Вже традиційною темою на всіх засіданнях РМСБО є гудвіл і знецінення. На липневому засіданні було продовжено обговорення попередніх підходів щодо покращення вимог до розкриття інформації щодо об'єднання бізнесу і можливі шляхи вдосконалення вимог щодо розкриття інформації щодо об'єднання бізнесу. Безпосередньо РМСБО обговорила дослідження та результати аналізу питань, які обговорювалися на зустрічі у квітні 2022 року щодо можливих шляхів вдосконалення вимог щодо розкриття інформації щодо об'єднання бізнесу після коментарів, зроблених членами РМСБО на цій зустрічі. Надалі РМСБО прийматиме рішення щодо того, чи слід продовжувати розробку пропозицій щодо вимог до суб'єктів господарювання розкривати інформацію про подальші результати об'єднання бізнесу та розкривати кількісну інформацію про очікувану синергію, чи зберегти модель лише зменшення корисності для обліку гудвілу, чи вивчити можливість повторного запровадження амортизації гудвілу тощо. Тобто питання знецінення/амортизації гудвілу ще довго залишатиметься відкритим. Поки що щорічно тестуємо на знецінення.

На порядку денному також було обговорення фінансових інструментів з характеристиками власного капіталу, а саме обліку фінансових інструментів, які містять зобов'язання суб'єкта господарювання викупити власні інструменти власного капіталу, включаючи письмові опціони пут щодо неконтрольованих часток. На липневому засіданні РМСБО жодних рішень не приймала, але провела обговорення можливих варіантів вирішення проблеми і обговорення продовжаться на наступних засіданнях.

РМСБО продовжила обговорення

· динамічного управління ризиками,

· тарифного регулювання,

· ініціативи щодо розкриття (пілотний проект щодо розкриття інформації),

· коментарів керівництва,

· договірних грошових потоків від фінансових активів, зменшення корисності фінансових активів (плануються зустрічі із зацікавленими сторонами з вересня 2022 року по лютий 2023 року та очікується опублікувати запит на інформацію в першій половині 2023 року),

· угод про фінансування постачальника (запропоновані поправки до вимог щодо розкриття інформації в МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" і МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", щоб дати можливість користувачам фінансової звітності оцінити вплив таких угод),

· непоточні зобов'язання з ковенантами (поправки до МСБО 1 "Подання фінансової звітності", попередньо вирішено вимагати від компаній застосування поправок до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати, опублікувати поправки планується в четвертому кварталі 2022 року),

· компанії зі спеціального призначення (SPAC),

· передача страхового покриття за групою договорів ануїтету (МСФЗ 17) тощо.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ