Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Коли ставку дисконтування не можна переглядати, а коли потрібно? 5 правил для бухгалтера

Питання перегляду ставок дисконтування виникає доволі часто. Тому варто запам'ятати декілька простих правил і виключень до них, тоді ймовірність припуститися помилки значно знижується.

Правило 1.

При застосуванні амортизованої вартості фінансових інструментів (дебіторська і кредиторська заборгованості, позики, кредити, тощо) ставка дисконтування, якщо вона застосовується, ОДНОРАЗОВО на дату визнання "прикріплюється" до інструменту і згодом не змінюється. Якби вона змінювалася, то оцінка такого інструменту за своєю природою була б справедливою вартістю, а не амортизованою, що в корні змінює базу оцінки. До речі, плаваюча ставка (вона дійсно переглядається) не означає, що інструмент не може оцінюватися за амортизованою вартістю. Виключення з правила 1 – суттєва модифікація фінансових інструментів, яка тягне за собою припинення визнання існуючого фінансового інструменту та наступне визнання модифікованого фінансового інструменту, який вважається "новим" інструментом з новою ставкою.

Правило 2.

Якщо механізми дисконтування використовуються для визначення теперішньої вартості (тобто при застосуванні дохідного підходу), то МСФЗ 13 "Оцінки справедливої вартості" вимагає враховувати поточну ставку дисконтування, яка переглядається на кожну дату оцінки. Окрім зазначеного, під це правило підпадає перегляд ставок дисконтування при розрахунку цінності використання для цілей тестування на знецінення за МСБО 36 "Зменшення корисності активів", згідно вимог якого при обчисленні вартості активу при використанні (цінності використання) слід враховувати серед іншого вартість грошей у часі, відображену у вигляді поточної ринкової безризикової ставки відсотка.

Правило 3.

Балансова вартість всіх забезпечень є обліковою оцінкою, яка може переглядатися у разі появи нової інформації або зміни обставин, в яких така оцінка здійснювалася. Отже, коли вплив вартості грошей у часі на величину забезпечень суттєвий, їх сума має дорівнювати теперішній вартості видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання. Ставка (або ставки) дисконту для цілей оцінки забезпечень мають бути ставкою (ставками) до оподаткування, яка відображає (які відображають) поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, притаманних зобов'язанню.

Правило 4.

Зобов'язання за виплатами після закінчення трудової діяльності (як фінансованих, так і нефінансованих) також є оціночними зобов'язаннями, тому на вимогу МСБО 19 "Виплати працівникам" ставку, яку використовують для дисконтування таких зобов'язань слід визначати за допомогою ринкової прибутковості (на кінець звітного періоду) корпоративних облігацій високої якості або державних облігацій, які повинні бути виражені у цій валюті. Навіть за відсутності таких облігацій компанії повинні використовувати поточні ринкові ставки з відповідним строком для дисконтування платежів з меншим строком погашення та оцінювати ставку дисконту для платежів з тривалішим строком погашення шляхом екстраполяції поточних ринкових ставок за кривою прибутковості.

Правило 5.

У випадку фінансових активів з плаваючою ставкою та фінансових зобов'язань з плаваючою ставкою періодичне переоцінювання грошових потоків для відображення руху ринкових ставок відсотка змінює ефективну ставку відсотка. Якщо фінансовий актив з плаваючою ставкою або фінансове зобов'язання з плаваючою ставкою первісно визнається в сумі, що дорівнює дебіторській або кредиторській заборгованості за основною сумою, то переоцінювання майбутніх процентних виплат зазвичай не справляє значного впливу на балансову вартість активу чи зобов'язання..

Ці правила не є дослівними нормами стандартів (за виключенням правила 5), а тому не претендують на безапеляційність та можуть бути доповнені. Є чим доповнити – пишіть.

Якщо Ви цікавитесь темою дисконтування, рекомендуємо курс "Дисконтування для практиків", якій складається з 4 модулів (можна вибрати або окремо, або разом):

Дисконтування: он-лайн курс для практиків (весь курс) https://amsfo.com.ua/course/vebinarnyj-marafon-dyskontuvannia/

Дисконтування 1.0: основи + практикум https://amsfo.com.ua/course/vebinarnyj-marafon-dyskontuvannia-1–0/

Дисконтування 2.0: ставки + розрахунки https://amsfo.com.ua/course/vebinarnyj-marafon-dyskontuvannia-2–0/

Дисконтування 3.0: практика П(С)БО https://amsfo.com.ua/course/vebinarnyj-marafon-dyskontuvannia-3–0/

Дисконтування 4.0: практика МСФЗ https://amsfo.com.ua/course/vebinarnyj-marafon-dyskontuvannia-4–0/

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ