Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Незвичайні чи надзвичайні статті: в чому різниця і як відображати у воєнній МСФЗ-звітності

До 2002 року в системі МСФЗ (тоді МСБО) існувало визначення надзвичайних статей (англ. Extraordinary Item), до яких відносилися доходи або витрати, які виникають внаслідок подій або операцій, які чітко відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і тому не очікується, що вони повторюватимуться часто чи регулярно.

Надзвичайна стаття представляє собою категорію доходу або витрат, які є непередбаченими за своїм характером, виникають внаслідок незвичайних обставин, повторення яких малоймовірне. Зазвичай події, що призводять до появи надзвичайної статті, стосуються чогось, що виходить за межі звичайної роботи і не може контролюватись компанією. У 2002 році Рада МСБО вирішила виключити концепцію надзвичайних статей з системи МСБО і заборонити подання статей доходів і витрат як "надзвичайних статей" у звіті про прибутки та збитки та примітках. З тих пір укладачі МСФЗ-звітності добре знають, що відповідно до вимог МСБО 1 "Подання фінансової звітності" параграфу 87 компанії не повинні подавати будь-які статті доходу або витрат у вигляді НАДЗВИЧАЙНИХ статей у звіті (звітах), у якому (яких) подається прибуток або збиток та інший сукупний дохід, чи у примітках.

Категорія "незвичайних статей" сформувалась в проекті нового стандарту, який замінить з часом МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Згідно цього проекту незвичайні доходи й витрати – це доходи й витрати з обмеженою прогностичною цінністю. Доходи та витрати мають обмежену прогнозну цінність, коли доцільно очікувати, що доходи або витрати, подібні за типом і сумою, не виникатимуть протягом кількох майбутніх річних звітних періодів. Якщо уважно придивитися, то повторюваність (саме очікування повторюваності) було покладено як в основу надзвичайності, так і в основу незвичайності.

Проте в існуючій системі МСФЗ вже зараз міститься вимога розкриття нетипових статей. Так, МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" п.16А передбачено, що, окрім розкриття інформації про значущі події та операції компанія має включати до приміток до своєї проміжної фінансової звітності або до інших частин проміжного фінансового звіту, інформацію про характер і суми статей, що впливають на активи, зобов'язання, власний капітал, чистий прибуток чи на грошові потоки, які НЕ Є ТИПОВИМИ за своїм характером, обсягом або частотою.

Отже, вимога розкриття нетипових статей існує і зараз в МСБО 34, очікується її закріплення у найближчому майбутньому в новому стандарті, якій замінить МСБО 1, але заборона на подання та розкриття статей як надзвичайні залишається. Що ми можемо зробити зараз, аби наша звітність максимально надавали корисну інформацію для користувачів?

Передусім, не варто відхилятися від вимог МСБО 1 і не класифікувати за жодних обставин (навіть в таких надзвичайних умовах як війна) доходи і витрати як надзвичайні, а у звіті про прибутки і збитки включити незвичайні (нетипові) статті до відповідних статей доходів і витрат, до яких би вони відносилися у разі "звичайності".

А далі рекомендуємо скористатися проектом нового стандарту, який висуває вже конкретні правила подання незвичайних статей, а саме пропонує розкрити В ОДНІЙ ПРИМІТЦІ, що включає всі незвичайні доходи та витрати, наступну інформацію:

(а) суму кожної статті незвичайних доходів або витрат, визнаних у звітному періоді;

(b) опис операцій або інших подій, що призвели до виникнення цієї статті, і чому не очікується виникнення доходів або витрат, аналогічних за видом та сумою, протягом кількох майбутніх річних фінансових звітних періодів;

(c) статтю (статті) у звіті (звітах) про фінансові результати, до якої включено кожну статтю незвичайного доходу або витрат; і

(d) аналіз включених витрат з використанням методу характеру витрат метод, якщо організація представляє аналіз витрат у звіті про прибутки та збитки з використанням методу функції витрат.

До речі, зверніть увагу, доходи та витрати від періодичної переоцінки статей, що оцінюються за поточною вартістю, як очікується, змінюватимуться від періоду до періоду. Вони зазвичай не класифікуються як незвичайні доходи та витрати.

Ви можете заперечувати, адже новий стандарт ще не прийнятий, а тим більше не перекладений і не оприлюднений на сайті Мінфіну))))) Я думаю, всього названого нам ще довго чекати, а вимоги стандартів щодо розкриття суттєвих статей (при чому суттєвість може бути не тільки вартісна, але й якісна) виконувати потрібно же зараз. Так чому б не скористатися трафаретами, які вже підготовлені Радою МСБО. Це явно доречніше, ніж вигадувати самостійно.

Про надзвичайні і незвичайні статті та їх подання ми нещодавно говорили на вебінарі "Воєнна МСФЗ-звітність: "гарячі точки", розкриття та ключові питання аудиту", який доступний в запису за посиланням

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ