Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Огляд засідання Ради МСБО в березні 2022 року

22-24 березня 2022 року відбулося засідання IASB і ми знайомимо з його основними результатами.

Майже жодне засідання Ради МСБО не проходить без обговорення питань первинної фінансової звітності. Березневе засідання цього року – не виключення. На ньому обговорювали перш за все роль основної господарської діяльності у вимогах проекту стандарту. Для визначення основної діяльності компанії потрібно буде використовувати своє судження при оцінці того, чи інвестує вона у хід своєї основної господарської діяльності чи надає фінансування клієнтам як основний вид діяльності. Оцінка повинна ґрунтуватися на наявних доказах. Таке рішення є фактом, а не твердженням. Відтак, Рада МСБО попередньо вирішила роз'яснити, що компанія оцінює на рівні підприємства, що звітує, чи інвестує вона у свою основну господарську діяльність, чи надає фінансування клієнтам як основний вид діяльності. При цьому компанія перспективно застосовує будь-які зміни в результатах своєї оцінки щодо того, чи інвестує вона у ході своєї основної господарської діяльності чи надає фінансування клієнтам як основний вид діяльності (відповідно компанія не перераховує порівняльні дані, але розкриває факт таких змін). 

Крім того, увагу було приділено постімплементаційному огляду МСФЗ 9 в частині класифікації і оцінки фінансових інструментів. Позиції окремих стейкхолдерів щодо цього питання ми публікували в лютому. Жодних рішень за результатами огляду поки що не приймалося і надалі планується аналізувати відгуки щодо характеристик контрактних грошових потоків, оцінок бізнес-моделі, інструментів власного капіталу та іншого сукупного доходу, модифікації контрактних грошових потоків, амортизованої вартості та методу ефективного відсотка тощо. Рада МСБО очікує завершити обговорення у третьому кварталі 2022 року.

Одним з обговорюваних питань були фінансові інструменти з характеристиками власного капіталу, а саме чи дозволяє/вимагає МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" перекласифікацію фінансових інструментів, випущених компанією, як фінансові зобов'язання або інструменти власного капіталу після первинного визнання.  Рада МСБО не приймала жодних рішень і розгляне пропозиції щодо потенційної можливості такої рекласифікації.

Не обійшли увагою і питання розкриття, розташування показників ефективності управління та перехресних посилань  на них.  Рада МСБО попередньо вирішила вимагати розкриття інформації про результати діяльності керівництва в одній примітці до фінансової звітності, не додавати будь-які вимоги, що стосуються суб'єкта господарювання, включаючи розкриття інформації про показники ефективності керівництва у фінансовій звітності, посилаючись на інший документ. При цьому Рада МСБО вирішила, що немає необхідності забороняти включення необхідного розкриття до фінансової звітності з посиланням на інший документ, оскільки загальна практика полягає в тому, щоб включати обов'язкове розкриття інформації з посиланням на інший документ лише тоді, коли це спеціально дозволено конкретним МСФЗ. До речі,  Рада МСБО також обговорила розкриття у примітках до фінансової МСФЗ-звітності показників, що не відповідають GAAP, які не є показниками ефективності керівництва, але жодних рішень не приймала. 

В контексті видобувної діяльності розглядалися розробка вимог або вказівок щодо покращення розкриття компаніями їх витрат на розвідку та оцінку з метою надання більш корисної інформації користувачам фінансової звітності, і скасування тимчасового статусу МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин". Поточні дослідження спрямовані на з'ясування інформаційних потреб користувачів, причин, чому користувачі на даний момент не отримують необхідну інформацію, обсягу витрат на вимогу суб'єктів надавати інформацію, яка потрібна користувачам. Однією з цілей проведених досліджень  є досягнення розуміння чи завершено всебічний огляд видобувної діяльності, передбачений Радою МСБО у 2004 році, і, отже, чи можна скасувати тимчасовий статус МСФЗ 6.  В результаті Рада МСБО вирішила, що в рамках своєї роботи з вивчення скасування тимчасового статусу МСФЗ 6 вона розгляне видалення параграфів 13 і 14 Стандарту. Нагадаємо, що ці параграфи стосуються змін облікових політик, і не зовсім зрозуміло, як їх видалення вплине на скасування тимчасовості стандарту. 

Серед інших питань, які обговорювалися, – Коментарі керівництва, об'єднання бізнесу під спільним контролем, другий комплексний огляд МСФЗ для МСП (прийняті деякі рішення про внесення змін, що узгоджуються з повними МСФЗ), а також рішення порядку денного та інших питань, які обговорювалися на засіданні Комітету з тлумачень МСФЗ у лютому 2022 року.

З перспективного Рада МСБО попередньо вирішила включити в проекти для обговорення на майбутніх зборах ризики, пов'язані з кліматом; криптовалюти та пов'язані з ними транзакції; розкриття інформації про безперервність підприємства; нематеріальні активи; операційні сегменти; механізми ціноутворення забруднюючих речовин  і звіт про рух грошових коштів та пов'язані з цим питання.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ