Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Коментарі Deloitte щодо огляду МСФЗ 9 після впровадження

Загалом, в огляді зазначено, що бізнес-моделі, описані в МСФЗ 9 для визначення класифікації, є достатньо чіткими, щоб дати змогу укладачам сформувати своє судження щодо того, наскільки їх бізнес-моделі відповідають моделям, що передбачені МСФЗ 9. Хоча стандарт і передбачав, що зміни бізнес-моделі очікуються нечасто, на практиці такі зміни в бізнес-моделях зазвичай виникають на основі стратегічних рішень у відповідь на придбання або злиття юридичних осіб. Такі рішення щодо конкретних активів здебільшого приймають не на дату придбання, а скоріше в певний момент після придбання. Як наслідок, дата зміни бізнес-моделі не завжди є однозначною.

Фахівці Deloitte наголошують, що запровадження оцінки SPPI та бізнес-моделі викликало певні проблеми для аудиту, оскільки бізнес-модель не є твердженням чи призначенням, зробленим компанією з метою бухгалтерського обліку, а, імовірніше, це результат оцінки підприємницької діяльності, який є суб'єктивним, і її необхідно робити на постійній основі.

Серед іншого в огляді розглянуто питання доцільності перегляду рівня визначення бізнес-моделі. Наприклад, активи зі специфічними характеристиками можна ідентифіковати як такі, що утримуються в межах інвестиційно-консервативної моделі, але вони можуть бути частиною більш широкого портфеля активів, який може перебувати в межах змішаної моделі. Це створює проблеми щодо рівня, на якому має оцінюватися бізнес-модель, щоб надати користувачам найбільш корисну інформацію.

Питання співвідношення вимог МСФЗ 9 і МСФЗ 5 "Необоротні активи, призначені для продажу, та припинена діяльність" також порушено в огляді (як і в оглядах інших респондентів). Питання полягає в тому, яку бізнес-модель застосовувати для фінансових активів дочірнього підприємства, якщо таке підприємство призначено для продажу, а фінансові активи воно утримує за інвестиційно-консервативною моделлю. Адже для зміни бізнес-моделі (та, відповідно, оцінки) застосовують критерії МСФЗ 9, а для дочірньої компанії – критерії МСФЗ 5. Отже, в огляді запропоновано врегулювати це питання. Водночас Deloitte висловлює чітку й обґрунтовану позицію щодо цього питання та підтримує оцінку бізнес-моделі на рівні дочірньої компанії, оскільки МСФЗ 9 посилається на "управління фінансовими активами", і саме на рівні дочірнього підприємства активи продовжують утримуватися для отримання контрактних грошових потоків.

Суттєву увагу в огляді від Deloitte приділено взаємодії МСФЗ 9 і МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами", причому не лише в частині дебіторської заборгованості, оцінка під час первісного визнання якої, як виняток, здійснюється не за загальними правилами МСФЗ 9, а за правилами МСФЗ 15 – за ціною операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить значного компонента фінансування згідно з МСФЗ 15. Крім зазначеного, фахівці звертають увагу на класифікацію дебіторської заборгованості, яка підлягає потенційній знижці, виходячи з обсягу майбутніх продажів, у тій частині, що може бути корисним внесенням змін до МСФЗ 9, щоб визнати, що сума дебіторської заборгованості може відрізнятися від ціни операції відповідно до вимог МСФЗ 15.

Щодо фінансових активів МСФЗ 9 є менш конкретним, ніж щодо фінансових зобов'язань у частині суттєвості модифікацій, що призводить до застосування різних облікових політик у сторін угод. Тому в огляді рекомендовано включити конкретні вказівки до МСФЗ 9 щодо визначення суттєвості для модифікації і фінансових активів.

Окремого розгляду потребують питання фінансових інструментів з нефінансовими змінними на основі ESG (переклад з англійської – екологічне, соціальне та корпоративне управління – це оцінка колективної свідомості фірми щодо соціальних та екологічних факторів) і заслуговують на окрему публікацію.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ