Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Податок на прибуток: новації 2022 року

 

Нерезиденти

Нерезидент щороку зможе отримувати від контролюючого органу підтвердження українською мовою щодо сплати податку не тільки d паперовій, а й в електронній формі (пп. 137.7 ПКУ).

Резерви

Державні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі, які не погодили з власником або уповноваженим ним органом свою облікову політику в частині визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) і способу визначення коефіцієнта сумнівності, не зможуть списувати безнадійну заборгованість на зменшення об'єкта оподаткування (абз. 4 пп. 139.2.2 ПКУ).

Тож без погодженої облікової політики такі підприємства не зможуть резервувати в податкових цілях витрати під списання заборгованості.

Фіндопомога

Безповоротну фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги) на користь пов'язаних осіб, які були збитковими в минулому році, не враховуватимуть у зменшення об'єкта оподаткування.

Закон № 1914 розширив перелік осіб, здійснення операцій з якими щодо надання їм безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) потребуватиме від платника податку на прибуток підприємств збільшення фінансового результату до оподаткування відповідного податкового (звітного) періоду на суму такої перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг).

До 1 січня 2022 року пп. 140.5.10 ПКУ охоплював лише дві категорії одержувачів допомоги:

• осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), і

• платників податку, які підлягають оподаткуванню за ставкою 0 % відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. XX ПКУ (крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, унесеним до Реєстру на дату такого перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг, для яких підлягають застосуванню положення пп. 140.5.9 ПКУ).

А вже починаючи з першого податкового (звітного) періоду 2022 року платників податку на прибуток підприємств зобов'язали також збільшувати фінансовий результат до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої на користь інших платників податку на прибуток підприємств, які є пов'язаними особами (тобто згідно з визначеними Кодексом критеріями "пов'язаності" є пов'язаними особами із платником податку, який надає допомогу) у разі, якщо:

• отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задекларовано від'ємне значення об'єкта оподаткування за податковий (звітний) рік, що передує року, у якому отримано таку безповоротну фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги), та

• за умови, що таку допомогу було враховано у складі витрат під час визначення фінансового результату до оподаткування.

Роялті

Закон № 1914 уточнив норму, яка передбачає збільшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду на повну суму витрат на нарахування роялті, якщо роялті нараховано на користь юридичної особи, яка відповідно до ПКУ звільнена від сплати податку на прибуток підприємств чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж базова (основна) ставка податку.

Передбачено, що така різниця не підлягає застосуванню у випадках нарахування платниками податку на прибуток підприємств роялті на користь правовласників як винагороди на підставі договорів, укладених такими платниками з організаціями колективного управління.

Тобто починаючи з податкового (звітного) періоду, першим днем якого є 1 січня 2022 року, за такими операціями платники податку на прибуток підприємств не формують зазначену різницю та не збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму сплачених роялті.

Нагадаємо, що організація колективного управління – це неприбуткова організація, єдиним видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, визначених Законом № 2415-VIII "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".

Тож у 2022 році діятиме обмеження щодо неврахування сум роялті під час визначення об'єкта оподаткування, яке не підлягатиме застосуванню у випадках нарахування на користь правовласників роялті як винагороди на підставі договорів, укладених з організаціями колективного управління.

Облік збитків

Починаючи з 2022 року великі платники податків матимуть право зменшувати об'єкт оподаткування не більше ніж на 50 % непогашеної суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (пп. 140.4.4 ПКУ).

Так, сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, не погашена додатним значенням об'єкта оподаткування податкового (звітного) року, зменшує фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток або нульове значення) майбутніх податкових (звітних) періодів у розмірі не більш як 50 % такої непогашеної суми до її повного погашення.

Якщо непогашена сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років становить не більше ніж 10 % додатного значення об'єкта оподаткування податкового (звітного) періоду, обрахованого відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ без урахування непогашеного від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, така сума від'ємного значення зменшує фінансовий результат до оподаткування цього податкового (звітного) періоду в повному обсязі.

Ці положення підлягають застосуванню з урахуванням п. п. 3 та 42 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ (див. роз'яснення з категорії 102.10 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Зменшення фінансового результату до оподаткування на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років потрібно відобразити в рядку 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації з податку на прибуток.

Для платників податку на прибуток підприємств, яких не внесено до Реєстру великих платників податків, порядок відображення податкових збитків залишається без змін, а саме: під час розрахунку об'єкта оподаткування за результатами відповідного податкового (звітного) періоду платник має право зменшити фінансовий результат до оподаткування на повну суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Нові правила врахування податкових збитків для великих платників податків уперше підлягають застосуванню для розрахунку об'єкта оподаткування за результатами податкових (звітних) періодів 2022 року. За 2021 рік платники звітують за старими правилами.

 

Мінімальне податкове зобов'язання

Частиною зобов'язань із податку на прибуток підприємств платників податку – власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, зарахованих до сільськогосподарських угідь, буде додатне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів і витрат на оренду земельних ділянок.

Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання потрібно буде здійснювати у складі окремого додатка до податкової декларації.

Пільги

Тимчасово, до 1 січня 2027 року, буде звільнено від оподаткування прибуток сільськогосподарських товаровиробників, що провадять лише такі види діяльності: розведення та вирощування свійської птиці, за винятком вирощування курей, одержання яєць курей і діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей;

розведення та вирощування перепелів і страусів та виробництво м'яса свійської птиці, за винятком виробництва м'яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення й фасування м'яса курей,

а також здійснюють діяльність із реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (за винятком м'яса курей).

Вивільнені кошти підлягають використанню на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, упровадження новітніх технологій.

Використання таких коштів має бути пов'язано з діяльністю платника податку, прибуток від якої підлягає звільненню від оподаткування. Порядок контролю за використанням вивільнених коштів має затвердити Кабмін.

Водночас, якщо платник є одночасно виробником "пільгових" і тих, що не підпають під пільги, видів свійської птиці, він не має права застосовувати пільгове оподаткування (абз. 1 п. 57 підрозд. 4 розд. XX ПКУ).

Зелена енергетика

Для виробників електричної енергії за "зеленим" тарифом Закон № 1914 передбачив кілька тимчасових різниць для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, які підлягатимуть застосуванню під час розрахунку податкових зобов'язань за податкові (звітні) періоди, що припадають на період з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року.

Тимчасово, з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року, платники податку – виробники електричної енергії за "зеленим" тарифом матимуть право визначати податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств за касовим методом.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ