Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Декларуємо прибуток у 2022 році

Форма

Декларація з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) упродовж минулого року двічі зазнавала змін.

Так, зміни до форми декларації, затверджені наказом Мінфіну від 04.06.2021 р. № 317, передбачали такі коригування:

• серед реквізитів в основній частині декларації з'явився новий рядок 7.1 для зазначення ідентифікаційних даних нерезидентів і постійних представництв;

• до додатка ПН до рядка 23 ПН декларації додали нову позицію для відображення нерезидента, який є бенефіціаром (фактичним) отримувачем (власником) доходу з джерелом походження з України в разі застосування відповідно до ст. 103 ПКУ положення міжнародного договору України з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціар;

зміни до додатка РІ щодо різниць за бюджетними грантами та штрафами;

у додатку АМ з'явився новий рядок КП "Капіталізовані проценти, включені до собівартості необоротних активів (підпункт 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)".

Про ці оновлення йдеться, зокрема, у роз'ясненні Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 25.08.2021 р.

Слідом за цим контролери профільного відомства продовжили осучаснювати прибуткову звітність. Цього разу наказом Мінфіну від 17.11.2021 р. № 601 було здійснено коригування форми щодо подання аудиторського звіту та декларування значних інвестицій.

Так, чергові зміни до форми прибуткової декларації пов'язані із запровадженням необхідності подавати аудиторський звіт у складі додатків. Для цього у відповідній частині декларації передбачили спецпозначку про обов'язок подання аудиторського звіту.

Нагадаємо: це стосується лише тих платників податку на прибуток, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом.

Як випливає з пояснень до відповідної клітинки, цю позначку необхідно буде поставити в разі подання річної декларації разом з двома основними формами (Баланс, Звіт про фінрезультати), а не лише в разі безпосереднього подання такого звіту разом із повним комплектом фінзвітності.

Крім того, оновлення форми декларації дають змогу проставляти відповідні позначки про подання її респондентами з-поміж інвесторів із значними інвестиціями.

Нагадаємо: для цих платників передбачено особливості оподаткування прибутку, що діють до 2035 року (п. 55 підрозд. 4 розд. XX ПКУ).

Для цих же респондентів додано рядки за кодом 03 РІ (03.1 та 03.2) для відображення коригувань щодо контрольованих операцій. Аналогічних змін зазнав і додаток ВП до рядків 26 – 29, 31 – 33, 35 декларації.

Відповідним чином підкориговано "формулу" розрахунку підсумкового рядка 04 декларації та додатка ВП.

Серед технічних правок, пов'язаних з оновленням форми, – зміна нумерації виносок, "підчищення" неактуальних назв головного податкового відомства, а також осучаснення абревіатури нацстандартів бухобліку (НП(С)БО замість П(С)БО).

З огляду на ці коригування форми декларації потрібно враховувати, що застосовувати зміни будуть також поступово:

за 2021 рік звітувати необхідно за формою декларації з урахуванням змін відповідно до Наказу № 317 (лист ДПСУ від 27.09.2021 р. № 21953/7/99-00-21-02-01-07);

• починаючи з І кварталу 2022 р. застосовуватимуть форму з урахуванням змін, внесених Наказом № 601 (лист ДПСУ від 05.01.2022 р. № 62/7/99-00-21-02-01-07).

Оскільки звітність переважно подають в електронній формі, то варто стежити за програмними оновленнями.

До речі, про те, які критерії розподілу платників податків на великі, середні та малі підприємства враховують під час визначення обов'язку щодо подання податкової звітності до контролюючого органу в електронній формі, ідеться в роз'ясненні з категорії 129.03 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua).

Додатки

АМ

Якщо платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний період не перевищує 40 млн грн, ухвалив рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, у тому числі на різниці, які виникають під час розрахунку амортизації основних засобів і нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 ПКУ, то додаток АМ не подають (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Амортизацію активів з права користування за договорами оренди, які орендар визнає згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, не відображають у додатку АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації та в рядку 1.1.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації (ІПК ДПСУ від 15.11.2021 р. № 4349/ІПК/99-00-21-02-02-06).

ПП

У разі застосування норм міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування під час оподаткування доходів нерезидентів датою початку/закінчення користування податковою пільгою у звітному періоді є дата виплати доходу нерезиденту (див. роз'яснення з категорії 102.16 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Якщо виплати доходів нерезиденту здійснюють декілька разів протягом звітних (податкових) періодів року, то датою початку користування відповідною податковою пільгою є день першої виплати доходу, а датою закінчення користування – день останньої виплати доходу.

Зважаючи на те що заповнення додатка ПП до декларації здійснюють на підставі показників декларації та додатка ПН до неї, які складають наростаючим підсумком із початку року, то незалежно від того, здійснюють виплату доходу нерезиденту в наступних звітних періодах поточного року чи ні, додаток ПП до декларації подають із відображенням застосованої в попередньому звітному періоді поточного року податкової пільги.

РІ

Зменшення фінансового результату до оподаткування на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років відображають у рядку 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації (див. роз'яснення з категорії 102.10 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Суму від'ємного значення об'єкта оподаткування платника податку, що реорганізується, відображають у рядку 3.2.4.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

У разі якщо підприємство-нерезидент одночасно підпадає під Перелік № 1045 та Перелік № 480, то різницю відповідно до вимог пп. 140.5.51 ПКУ за цією операцією визначають за однією з ознак і відображають на вибір платника або в рядку 3.1.7, або в рядку 3.1.7.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації (ІПК ДПСУ від 22.12.2021 р. № 4769/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Для розрахунку обмежень, установлених п. 140.2 ПКУ, невраховані проценти платниками податку, для яких звітними періодами у 2021 році є квартал, півріччя, три квартали, рік, станом на 01.01.2021 зменшують на 5 % та додають до суми процентів, нарахованих на користь нерезидентів у звітних періодах 2021 року.

Якщо, наприклад, проценти, нараховані на користь нерезидентів у звітному періоді 2021 року, збільшені на суму неврахованих процентів станом на 01.01.2021 та зменшені на 5 %, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ПКУ, то суму таких несписаних процентів станом на 01.01.2021, зменшену на 5 %, враховують у зменшення фінансового результату до оподаткування в декларації за цей звітний період 2021 року (ІПК ДПСУ від 18.10.2021 р. № 3872/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Якщо під час розрахунку обмежень сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат і суми амортизаційних відрахувань має від'ємне значення, то фінансовий результат до оподаткування у звітному періоді не підлягає зменшенню на суму не списаних на початок звітного періоду процентів за борговими зобов'язаннями за операціями з нерезидентами.

У рядку 3.1.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації відображається "сума перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями (пункт 140.2 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)", яка збільшує фінансовий результат до оподаткування відповідного податкового (звітного) періоду.

У рядку 3.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації відображається "сума процентів, зменшена щорічно на 5 відсотків, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування минулих періодів (пункт 140.3 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)", що зменшує фінансовий результат до оподаткування відповідного податкового (звітного) періоду.

Якщо платник не скористався правом на незастосування різниць за підсумками 2020 року, то у 2021 році такий платник визначає об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств у загальному порядку шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Водночас у разі неперевищення платником податку на прибуток граничної межі обсягу доходів (40 млн грн) за результатами 2021 року такий платник має право задекларувати в річній декларації за 2021 рік рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування та, відповідно, не здійснювати коригування й не відображати податкові різниці в додатку РІ до рядка 03 РІ декларації за звітний (податковий) 2021 рік (ІПК ГУ ДПС у Полтавській області від 07.10.2021 р. № 3791/ІПК/16-31-18-04-20).

У разі ліквідації об'єкта основних засобів фінансовий результат до оподаткування збільшують на суму залишкової вартості такого об'єкта основних засобів, визначеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (відображають у рядку 1.1.2 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації) та зменшують на суму його залишкової вартості, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ (відображають у рядку 1.2.2 додатка PI до рядка 03 PI декларації) (ІПК ДПСУ від 04.06.2021 р. № 2272/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Амортизацію активів з права користування за договорами оренди, які орендар визнає згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, не відображають у додатку АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації та в рядку 1.1.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації (ІПК ДПСУ від 15.11.2021 р. № 4349/ІПК/99-00-21-02-02-06).

ПН

Додаток ПН заповнюють окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачують доходи.

У разі застосування норм міжнародного договору під час виплати доходів нерезиденту в графі 5 таблиці 1 додатка ПН зазначають ставку податку згідно з міжнародним договором, а під таблицею вказують назву такого договору й норму, за якою застосовують передбачену договором ставку податку.

У графі 6 таблиці 1 додатка ПН відображають суму податку, утримуваного під час виплати доходу (прибутку) нерезиденту, нарахованого за звітний (податковий) період.

Отже, у разі виплати доходів нерезиденту з джерелом їх походження з України, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується й не перераховується податок на доходи нерезидента, у графах 5 і 6 таблиці 1 додатка ПН проставляють "0". Водночас значення графи 6 таблиці 1 додатка ПН відображають у графі 8 таблиці 1 додатка ПН (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Якщо товариство як податковий агент зменшену ставку податку на доходи нерезидента під час їх виплати не застосовувало з причини ненадання нерезидентом довідки відповідно до вимог п. 103.5 ПКУ, то це не є помилкою податкового агента (не підлягає виправленню згідно зі ст. 50 ПКУ), а тому повернення зайво утриманого й перерахованого до бюджету податку з доходів нерезидента здійснюють за заявою нерезидента за процедурою, визначеною п. п. 103.11 – 103.14 ПКУ.

У цьому разі подання уточнюючого розрахунка із зобов'язаннями нерезидента в додатку ПН до декларації, визначеними за зниженою ставкою, не здійснюють (ІПК ДПСУ від 17.05.2021 р. № 1882/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Угоди про розподіл продукції

Для респондентів із-поміж інвесторів та операторів, що діють у межах угод про розподіл продукції, наказом Мінфіну від 09.06.2021 р. № 332 затверджено нову форму прибуткової декларації.

Тож інвестори (оператори), які зобов'язані відповідно до ст. 336 ПКУ вести податковий облік, подаватимуть нову декларацію починаючи з 01.01.2022.

З огляду на квартальний період звітування, установлений для таких платників, уперше за цією формою потрібно звітувати за ІV квартал 2021 р.

Подробиці складання та подання нової форми ДПСУ наводить у листі від 17.11.2021 р. № 25530/7/99-00-21-02-01-07.

Також із 2022 року в разі самостійного коригування ціни контрольованої операції та сум податкових зобов'язань платника податку, проведеного відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ, інвестори подають і додаток ТЦ.

Водночас відомості граф 1 – 12 додатка ТЦ формуються згідно з Порядком складання Звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8.

Графа 12 додатка ТЦ збігається з номером додатка у звіті про контрольовані операції, що поданий платником податку відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ. Графу 12 не заповнюють, якщо звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

У графі 13 додатка ТЦ зазначають номер за порядком із графи 1 розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до звіту про контрольовані операції, номер якого зазначають у графі 13 таблиці 1, що поданий платником податку відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ. Графу 13 додатка ТЦ не заповнюють, якщо звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

Під час заповнення графи 14 додатка ТЦ зазначають показник діапазону цін/рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов'язань. У разі використання показника діапазону рентабельності зазначають цифрове значення такого показника у відсотках.

Неприбуткові організації

Як нагадують податківці, під час виплати доходу нерезиденту неприбутковою організацією на таку неприбуткову організацію покладено зобов'язання з утримання податку з доходів нерезидента, який перераховують до бюджету.

Тож разом зі звітом неприбуткові організації, які утримують і вносять до бюджету податок на доходи нерезидентів, мають подати загальну податкову декларацію з податку на прибуток підприємств.

Варто звернути увагу й на те, що такі організації в декларації, крім рядка 23 ПН, де зазначають суму сплаченого податку під час виплати доходів нерезидентам у звітному періоді, та таблиці 1 "Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України" додатка ПН до рядка 23 ПН декларації, інші показники не заповнюють та інші додатки до декларації не подають.

Перебіжки спрощенців

У разі переходу на спрощену систему оподаткування в середині року платник податку на прибуток подає декларацію за звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування, у строк, передбачений пп. 49.18.2 ПКУ, – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

У разі переходу платником єдиного податку на загальну систему оподаткування в середині року такий платник податку подає декларацію за податковий (звітний) рік, який починається з дати переходу на загальну систему оподаткування та закінчується 31 грудня такого року.

У рядках 01 та 02 декларації враховують показники доходу від будь-якої діяльності та фінансового результату до оподаткування, визначені відповідно до правил бухгалтерського обліку, за період перебування такого платника на загальній системі оподаткування (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Фінансова звітність

Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подають відповідно до абз. 1 та 2 п. 46.2 ПКУ, є додатком, зокрема, до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації).

Про наявність поданих до декларації (звіту) додатків – форм фінансової звітності платник зазначає у спеціально відведеному місці форми декларації (звіту). Зокрема, проставляють позначку в тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом із декларацією (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону № 996 зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом із податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подають платники податку згідно з цим абзацом за формою, визначеною згідно із Законом № 996, у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність й уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності й консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання й оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюють у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються (абз. 19 п. 2 Порядку № 419).

Під час формування звітності, яку подають до ДПСУ і Державної служби статистики України, використовують формати з першою літерою "S". За результатами оброблення такої звітності в органах Державної служби статистики України суб'єктам господарювання надсилається квитанція № 2.

Звітність, яку подають тільки до ДПСУ, формується за форматами з першою літерою "J". Відповідно, за результатами оброблення такої звітності в органах ДПСУ суб'єктам господарювання надсилається квитанція № 2.

Водночас контролери звертають увагу на те, що затверджені нормативно-правовими актами форми фінансової звітності не містять реквізиту "тип документа".

Отже, платник податку, який за відповідний звітний період подавав разом із відповідною декларацією (звітом) фінансову звітність за форматом із першою літерою "S" або "J", у разі її подання з виправленими показниками через електронний кабінет обирає необхідний формат із першою літерою "S" або "J" та "стан документа" – звітний.

Про те, як бути з поданням фінзвітності в разі включення до лав неприбутківців посеред кварталу, ідеться в роз'ясненні з категорії 102.04 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua).

Зауважують податківці й про те, що подання фінансової звітності й консолідованої фінансової звітності за попередні звітні (податкові) періоди, у тому числі уточненої фінансової звітності й уточненої консолідованої фінансової звітності, здійснюють за формами, що діяли у звітному (податковому) періоді, за який звітує платник податку (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Контролери також наголошують, що декларацію заповнюють на підставі первинних документів, складених відповідно до бухгалтерського обліку, у гривнях без копійок із відповідним заокругленням за загальновстановленими правилами, а не на підставі даних фінзвітності, яку складають у тисячах гривень (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Також незмінною є позиція фіскалів щодо звіту про управління – разом із річною декларацією подавати його не потрібно (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Аудиторський звіт

Платник податку, який зобов'язаний оприлюднювати річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, надсилає до контролюючого органу у строк не пізніше ніж 10 червня року, наступного за звітним:

• річну фінансову звітність в електронній формі для формування та подання фінансової звітності до Державної податкової служби України та Державної служби статистики України, що має ідентифікатор форми, який починається з літери "S";

• через приватну частину електронного кабінету аудиторський звіт разом із супровідним листом у форматі pdf (обмеження 2 МБ) за допомогою режиму "Листування з ДПС" (ІПК ДПСУ від 02.07.2021 р. № 2586/ІПК/99-00-21-02-01-06).

Водночас для таких платників передбачено особливий порядок "комплектації" фінзвітності (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)):

• за податкові (звітні) періоди: квартал, півріччя, три квартали можуть подати повний або стислий комплект (включає, як мінімум: звіт про фінансовий стан (баланс); звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати));

• за річний податковий (звітний) період – повний комплект.

Якщо підприємство не належить до суб'єктів господарювання, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком, декларацію подають без подання аудиторського звіту (ІПК ДПСУ від 24.09.2021 р. № 3563/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Подання декларації

Строки подання декларації з податку на прибуток підприємств з 01.01.2022 податківці нагадують у роз'ясненні з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua).

Водночас виробники сільськогосподарської продукції, які для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств відмовилися від застосування "особливого" річного періоду (з 01 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року), визначають податковий (звітний) період за загальними правилами, передбаченими для платників податку на прибуток підприємств (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Також податківці вже оновили свої консультації щодо того, куди саме мають звітувати платники податку на прибуток у разі зміни місцезнаходження (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Якщо постійне представництво застосовувало річний податковий (звітний) період і критерії його застосування не змінювалися, то такий нерезидент подає декларацію за 2021 рік (див. роз'яснення з категорії 102.16 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Платник податку, який подає останню декларацію в разі ліквідації, у полі 10 "Особливі відмітки" проставляє позначку щодо належності платника податку до такого, що подає декларацію за останній податковий (звітний) період у зв'язку з ліквідацією.

У полі 2 "Звітний (податковий) період" декларації такий платник зазначає базовий податковий (звітний) період, який він застосовував із початку року, та відповідний звітний період, у якому подають останню декларацію: I квартал, півріччя, три квартали для базового звітного (податкового) періоду – календарний квартал; рік для базового звітного (податкового) періоду – календарний рік (див. роз'яснення з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Щодо подання "пустишок", то обійтися без них можливо лише в разі, якщо пустою буде фінзвітність. А оскільки така ситуація малоймовірна, то навіть за відсутності показників для декларування прозвітувати перед податківцями все ж потрібно (ІПК ДПСУ від 01.06.2021 р. № 2185/ІПК/99-00-21-02-02-06).

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ