Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
У 2022 році планують удосконалити звітування за МСФЗ

Які законодавчі ініціативи в обліковій сфері розглядають у Парламенті.

Невпинне вдосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку й фінансової звітності відповідно до положень національного та європейського законодавства триває. Черговим кроком на цьому шляху має стати ухвалення законопроєкту № 6244.

Документом, зокрема, запропоновано:

• запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств (малі, середні й великі) для цілей консолідації, подання й оприлюднення фінансової звітності;

• звільнити від обов'язкового складання, подання й оприлюднення консолідованої фінансової звітності малі та середні групи задля спрощення ведення бізнесу та скорочення витрат підприємств;

• удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному форматі;

• удосконалити вимоги щодо оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом задля забезпечення прозорості й доступності інформації про фінансову звітність підприємств;

• доповнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;

• уточнити положення щодо оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом для забезпечення прозорості й доступності інформації про фінансову звітність підприємств.

За словами Мінфіну, законопроєкт № 6244 дасть змогу виконати зобов'язання України з імплементації положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС і вдосконалити законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що сприятиме спрощенню ведення бізнесу, прозорості фінансової звітності та позитивному інвестиційному клімату в Україні.

Також проєктом пропонують удосконалити положення щодо вимог до первинних документів у зв'язку з обробкою документів за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

Крім того, щодо е-первинки передбачено, що залежно від характеру господарської операції та технології обробки облікової інформації до первинних документів може бути внесено додаткові реквізити.

Коментуючи цей проєкт, Тетяна Мілко, директорка, керівниця групи надання послуг з питань бухгалтерських методологій KPMG в Україні, звертає увагу на те, що в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" пропонують закріпити наявність електронного підпису чи електронної печатки на електронному документі як обов'язкового реквізиту електронного документа.

Так, запропоновано, щоб первинні документи, створені автоматично в електронній формі програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи, підлягали застосуванню в бухгалтерському обліку за умови наявності накладеного на електронний документ електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Утім, це не єдина ініціатива щодо "електронізації обліку". Законопроєктом № 6256 пропонують законодавчо врегулювати ведення підприємствами регістрів бухгалтерського обліку в електронній формі.

Відповідно до змін регістри бухгалтерського обліку, складені в електронній формі, повинні мати необхідні реквізити:

• назву документа (форми);

• дату складання;

• назву підприємства, від імені якого складено документ;

• зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

• посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

• особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Також електронні регістри мають відповідати вимогам законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

Якщо підприємство відповідно до вимог законодавства зобов'язане надавати органам державної влади показники бухгалтерського обліку та фінансової інформації в електронній формі, то й вести регістри бухгалтерського обліку потрібно в електронній формі.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ