Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Аудит-2022

Що принесе новий рік у сфері аудиторської діяльності

Аудиторські підсумки минулого року вже підбито, тож можна пильніше придивитися до того, чого необхідно очікувати найближчим часом.

Реформування діяльності

На розгляді Парламенту перебуває законопроєкт № 6245, розроблений із метою подальшої імплементації європейського законодавства з урахуванням досвіду реалізації реформ аудиту в Україні.

Документом, зокрема, передбачено:

• уточнення вимог до аудитора та аудиторської фірми, а також до умов надання аудиторських послуг;

• удосконалення положення щодо інформації, яку наводять в аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства; установлення вимог щодо подання в єдиному електронному форматі аудиторського звіту, підготовленого за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), щодо якої встановлено обов'язок складання та подання на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі;

• уточнення повноважень і вимог до діяльності ОСНАД, зокрема формування та функціонування Ради нагляду та Інспекції із забезпечення якості;

• удосконалення норм щодо порядку атестації аудиторів;

• доповнення відомостей про аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності, які мають міститися в Реєстрі аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності. Запропоновано також передбачити відповідальність за недостовірність відомостей, поданих до Реєстру;

• удосконалення положення щодо особливостей проведення обов'язкового аудиту й аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог європейського законодавства, зокрема щодо тривалості завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, й оприлюднення інформації про аудиторські комітети або органи (підрозділи), на які покладено відповідні функції;

• уточнення положення щодо процедури контролю якості аудиторських послуг, професійної відповідальності аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності, а також порядку дисциплінарного провадження.

Як зауважує ОСНАД, проєкт не передбачає концептуальних змін у провадженні аудиторської діяльності чи регулюванні професії.

Своєю чергою Мінфін відзначив, що цей законопроєкт підтримано Проєктом Європейського Союзу "Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні" (EU-FAAR) як такий, що спрямований на практичну реалізацію норм європейського законодавства з аудиту та не знижує поточний високий рівень наближення закону до відповідного законодавства Європейського Союзу.

Крім того, розглядають альтернативний законопроєкт № 6245-1, яким запропоновано такі зміни:

• спростити порядок унесення відомостей до Реєстру аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності, передбачивши їх унесення безпосередньо аудиторами та суб'єктами аудиторської діяльності в електронній формі в установленому законодавством про електронні документи й електронний документообіг порядку через інформаційно-аналітичну систему Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

• диференціювати розмір внесків, які сплачують на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, залежно від категорії підприємств, яким надають аудиторські послуги, що забезпечить оптимізацію фінансового навантаження на суб'єктів аудиторської діяльності;

• посилити вимоги до якості аудиторських послуг із виконання завдань, здійснення яких вимагає законодавство;

• усунути штучні бар'єри з обмеження можливості аудиторів провадити підприємницьку діяльність;

• залучити професійні організації аудиторів і бухгалтерів до системи регулювання аудиторської діяльності через надання можливості делегування їм повноваження з контролю за безперервним професійним навчанням аудиторів – членів цих професійних організацій;

• підвищити рівень електронної комунікації аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю через інформаційно-аналітичну систему;

• удосконалити норми щодо порядку атестації аудиторів із метою зменшення вартості, яку справляють за проведення іспитів, та підвищення якості підготовки екзаменаційних завдань і створення умов для входження у професію молоді та досвідчених фахівців;

• перейти від звітування за календарний рік до звітування за маркетинговий рік в аудиті, який враховує сезонні навантаження, що дасть змогу не відволікати ресурси суб'єктів аудиторської діяльності від виконання завдань з обов'язкового аудиту в період пікових навантажень і підвищить актуальність даних звітності;

• запровадити оперативне звітування суб'єктів аудиторської діяльності про результати надання послуг із метою забезпечення ефективного моніторингу якості аудиторських послуг;

• імплементувати норми європейського законодавства, зокрема щодо забезпечення однозначності змісту аудиторського звіту, недопущення впливу регуляторів на зміст аудиторського звіту в частині аудиту фінансової звітності, уточнення складу заборонених неаудиторських послуг, проведення органом нагляду інших перевірок, крім перевірок із контролю якості аудиторських послуг, тощо;

• уточнити положення щодо процедури контролю якості аудиторських послуг, професійної відповідальності аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності, а також порядку дисциплінарного провадження.

Внутрішній держаудит

У цьому році відбуватиметься підготовка до запровадження сертифікації внутрішніх аудиторів – розпорядників держбюджетних коштів (постанова КМУ від 12.01.2022 р. № 12).

Реалізація цієї ініціативи передбачає:

• запровадження з 01 січня 2023 року безкоштовної добровільної сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту державних органів;

• можливість підвищення посадових окладів працівників підрозділів внутрішнього аудиту, які пройшли сертифікацію, до 30 % у межах фонду оплати праці.

Також передбачено уточнення організаційних засад діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, зокрема:

• конкретизація критеріїв визначення чисельності працівників підрозділів внутрішнього аудиту;

• визначення умови щодо можливості призначення посадової особи, відповідальної за здійснення внутрішнього аудиту;

• удосконалення підходів до формування планів діяльності з внутрішнього аудиту в частині складання одного плану.

Тож рік обіцяє бути цікавим, і ми неодмінно повертатимемося до теми аудиторської діяльності.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ