Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Чим запам'ятався рік: аудиторська діяльність

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, до підписання договору на аудит фінзвітності інформують про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний орган держвлади, до якого згідно із законодавством подають фінзвітність разом з аудиторським висновком. Цього вимагає ч. 8 ст. 29 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII.

Форму повідомлення затверджено рішенням НКЦПФР від 31.01.2019 р. № 43, а ось рішенням від 12.01.2021 р. № 10 її викладено в новій редакції (див. статтю "Про залучення аудиторів до аудиту фінзвітності повідомляємо Нацкомісію за оновленою формою").

Тут також варто зауважити, що рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю від 05.02.2021 р. № 2/2/29 внесено зміни до Порядку та форми подання інформації про надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, затверджених рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи "Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю" від 31.01.2020 р. № 3/1/17.

Зазначеними змінами було додано окремі показники, за якими суб'єкти аудиторської діяльності подають інформацію про надані послуги підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

Аудит фінпослуг

Постановою від 30.03.2021 р. № 27 НБУ дозволив подавати аудиторські звіти щодо звітності небанківських фінустанов, що мають ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, в електронному вигляді.

Нагадаємо: аудиторський звіт фінустанови подають до НБУ протягом усього строку дії ліцензії щорічно до 01 червня року, наступного за звітним (п. 35 Постанови № 27).

"Ціннопаперовий" аудит

НКЦПФР рішенням від 28.10.2021 р. № 1025 внесла зміни до свого рішення від 22.07.2021 р. № 555 "Про затвердження Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".

Зокрема, визначено, що дія Вимог поширюється на звіти суб'єктів аудиторської діяльності, складені після дати набрання чинності Рішенням № 555.

Нагадаємо, що Рішення № 555 набуло чинності 21 вересня 2021 року.

Також Вимоги доповнено положеннями, згідно з якими в розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" аудиторського звіту емітента інфраструктурних облігацій повинні міститися підтверджені відомості про:

• поточний стан реалізації інфраструктурного проєкту;

• обсяг коштів, залучених за рахунок розміщення інфраструктурних облігацій;

• обсяг фактично використаних коштів для реалізації або фінансування інфраструктурного проєкту.

У розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" аудиторського звіту емітента зелених облігацій повинні міститися підтверджені відомості про:

• поточний стан реалізації проєкту екологічного спрямування;

• обсяг коштів, залучених за рахунок емісії зелених облігацій;

• обсяг фактично використаних коштів для реалізації або фінансування проєкту екологічного спрямування.

Інформматеріали ковідної специфіки

Аудиторська палата України за дозволом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) на переклад і публікацію інформаційних матеріалів, з метою сприяння високій якості надання аудиторських послуг аудиторами й аудиторськими компаніями, а також реагування аудиторів на ринкові умови та забезпечення доступу аудиторів України до сучасних джерел інформації, переклала й розмістила на сайті АПУ нові рекомендації для аудиторів під час пандемії коронавірусу, як-от:

• Navigating the Heightened Risks of Fraud and Other Illicit Activities During the COVID-19 Pandemic, including Considerations for Auditing Financial Statements (Управління підвищеними ризиками шахрайства та інших незаконних дій під час пандемії COVID-19, у тому числі міркування щодо аудиту фінансової звітності);

• COVID-19 and Evolving Risks for Money Laundering, Terrorist Financing and Cybercrime (COVID-19 та еволюція ризиків відмивання грошей, фінансування тероризму та кіберзлочинності).

Публікації доступні аудиторам за посиланням.

Звітність аудитора

У 2021 році аудиторам було запропоновано використовувати форму звіту, яка автоматично дозволяє виявляти розбіжності під час заповнення звіту.

Нагадаємо: на виконання вимог ч. 4 ст. 47 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" Аудиторська палата щорічно отримує від суб'єктів аудиторської діяльності звіти про надані ними послуги, здійснює їх аналіз і подає до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю узагальнену інформацію про діяльність цих суб'єктів та стан аудиторської діяльності в Україні.

Оскільки форма звіту (ф. № 1-аудит) та Інструкція про його складання, затверджені рішенням Ради АПУ від 28.08.2019 р. № 19/1, у 2021 році не зазнавали змін, то ці рекомендації можна вважати доцільними й у разі звітування у 2022 році.

Сертифікація аудиторів

24 вересня 2021 року вперше за новими правилами відбувся кваліфікаційний іспит під час атестації аудиторів.

Як повідомляє АПУ, у вказаному іспиті взяли участь 54 кандидати, а для його проведення (адміністрування) Комісія з атестації акредитувала авторитетний центр оцінювання знань British Council Ukraine. За результатами складання іспиту порушень регламенту його проведення не було виявлено, жодного кандидата не було відсторонено від подальшого складання іспиту, з його результатами кандидати можуть ознайомитися в Кабінеті кандидата в аудитори.

Екзаменаційні завдання з кваліфікаційного іспиту, рішення цих завдань і критерії їх оцінювання оприлюднено на вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Нагадаємо: загальні засади атестації аудиторів визначено у ст. 19 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", а складання зазначених іспитів здійснюють відповідно до Порядку складання іспитів при атестації аудиторів, затвердженого наказом Мінфіну від 06.07.2020 р. № 399.

Помилки аудиторів

У листопаді було оприлюднено огляд найпоширеніших помилок, допущених кандидатами під час складання кваліфікаційного іспиту.

Так, частина кандидатів надала відповіді, що не були пов'язані з питаннями завдань, помилково змішуючи положення Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і Міжнародних стандартів аудиту (МСА), а також необхідний практичний досвід для вирішення питань бухгалтерського обліку та виконання аудиторських завдань.

Ще одна група помилок – складнощі з розрахунками, зокрема економічних коефіцієнтів.

Як свідчить грудневий огляд, кандидати повторювали ці помилки. Серед "нових" – невміння кандидатів обґрунтовувати професійні міркування конкретними математичними розрахунками, узагальнювати результати аналізу у вигляді таблиць.

Оновлення в АПУ

У 2021 році Аудиторська палата отримала нову редакцію Статуту (рішення АПУ від 17.07.2021 р. № 2/3).

Крім того, оновлень зазнала організаційна нормативка АПУ:

Положення про Секретаріат (рішення від 17.07.2021 р. № 2/6),

Положення про Раду (рішення від 17.02.2021 р. № 2/5), а також затверджено:

• Положення про регіональні відділення АПУ (рішення від 17.07.2021 р. № 2/7),

• План роботи Науково-методичної Ради АПУ (рішення від 23.09.2021 р. № 68/10).

Контроль якості

Рада нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) на засіданні 05 лютого 2021 року ухвалила рішення про внесення змін до Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, затверджених рішенням Ради нагляду від 30.08.2019 р. № 5/7/13 (із змінами), та до Акта про неможливість проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг за місцезнаходженням суб'єкта аудиторської діяльності, затвердженого рішенням Ради нагляду від 30.08.2019 р. № 6/7/13.

Зазначені зміни спрямовано на забезпечення прозорості, передбачуваності й об'єктивності перевірок із контролю якості, які здійснює Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України.

Зокрема, змінами спрощено порядок формування Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю / Комітетом з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України Плану-графіка проведення перевірок з контролю якості, що розширює можливість унесення суб'єктів аудиторської діяльності, які бажають пройти перевірку з контролю якості за власною ініціативою, за умови достатності ресурсів і наявності можливостей із боку Комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України.

Крім того, забезпечено імплементацію вимог законодавства щодо проведення перевірок із контролю якості у частині виконання завдань із перевірки витрат за проєктами спільних операційних програм прикордонної співпраці.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ