Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Як працює довідка податкового резидентства

Порядок оподаткування міжнародних операцій має свої особливості, оскільки в такому разі постає питання, за правилами якої юрисдикції рахувати податок. Звісно, кожна країна прагне бачити у своїй казні відрахування від усіх своїх резидентів та операцій на своїй території. Проте, аби транснаціональна співпраця не втрачала сенс, державам доводиться шукати компроміси задля уникнення подвійного оподаткування.

У цілях транскордонного оподаткування визначення резидентського статусу має ключове значення. І не менш важливим є підтвердження цього факту. Водночас належного підтвердження потребує і сплата податку на території іншої держави. Тож сьогодні пригадаймо вимоги до документування такого підтвердження.

Вибір податкового резидентства

Від податкового резиденства напряму залежить оподаткування в межах Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

Наприклад, якщо доходи нерезидента із джерелом їх походження з України є видом доходів, які не підпадають під дію положень жодної зі статей Конвенції, такі доходи, що отримала особа, яка в розумінні Конвенції є резидентом Польщі, відповідно до ст. 21 Конвенції підлягають оподаткуванню в Республіці Польща (ІПК від 16.08.2021 р. № 3026/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Також доходи (прибутки), які згідно з відповідним договором виплачує замовник – резидент України перевізнику – резиденту Польщі (за надані ним послуги з міжнародного перевезення), підлягають оподаткуванню лише в Польщі, тобто звільняються від оподаткування в Україні (ІПК від 11.09.2020 р. № 3820/ІПК/99-00-05-05-02-06).

Звісно, якщо тільки нерезидент – одержувач таких доходів не здійснює комерційної діяльності в Україні через розташоване в ній постійне представництво.

Так само оподатковувати й резидента України можуть на батьківщині, хоча за фактом він господарюватиме на "чужій землі".

Наприклад, можливості зареєструватися фізичною особою – підприємцем відповідно до законодавства України, але здійснювати господарську діяльність на території Польщі, де й сплачувати відповідні податки, чинним законодавством не передбачено (ІПК від 19.08.2021 р. № 3086/ІПК/99-00-04-03-03-09).

Тож українська ФОП має сплачувати податки згідно з нормами чинного законодавства України на території України. Нормами ПКУ не передбачено сплату податків від підприємницької діяльності на території іншої країни.

Проте іноземець цілком може вважатися резидентом у податкових цілях відповідно до пп. "в" пп. 14.1.213 ПКУ.

У разі якщо фізична особа проживає також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо її місце постійного проживання в Україні.

Якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, у якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання в жодній із держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менш ніж 183 дні (включно з днем приїзду та від'їзду) протягом періоду чи періодів податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї чи її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення пп. "в" пп. 14.1.213 ПКУ, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Якщо всупереч закону фізична особа – громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого ПКУ чи нормами міжнародних угод України.

Якщо фізична особа є особою без громадянства й на неї не поширюються положення абзаців першого – четвертого пп. "в" пп. 14.1.213 ПКУ, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.

Достатньою ж підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України в порядку, встановленому ПКУ, або її реєстрація як самозайнятої особи.

Підтвердження податкового статусу

Форму довідки – підтвердження статусу податкового резидента України визначено наказом ДПА України "Про підтвердження статусу податкового резидента України" від 12.04.2002 р. № 173, зі змінами та доповненнями.

Заяву щодо отримання Довідки подають у довільній формі до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи іноземця в Україні або за місцем реєстрації фізичної особи – підприємця в один із таких способів:

• подає особисто заявник або уповноважена на це особа;

• надсилають поштою;

• засобами інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний кабінет" (розділ "Листування з ДПС").

Необхідно зазначити, що інформаційну картку адміністративної послуги, зразок заяви, яку подають для її отримання, розміщено в підрозділі "Адміністративні послуги" розділу "Діяльність" субсайту офіційного вебпорталу ДПС.

Довідку видають для підтвердження, що особа є платником податків в Україні та є резидентом України в розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною та відповідною країною. Довідка діє в межах календарного року та потребує щорічного її оновлення.

Згідно з п. 2 Наказу № 173 Довідку видає державна податкова інспекція за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи.

Отримати Довідку можна поштою чи безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано заяву, у разі зазначення в заяві такого способу отримання.

Як іноземець (ФО чи ФОП) може отримати довідку – підтвердження статусу податкового резидента України в контролюючому органі?

Іноземець (фізична особа або фізична особа – підприємець) може отримати довідку – підтвердження статусу податкового резидента України (далі – Довідка) в контролюючому органі за місцем проживання на території України або місцем реєстрації фізичної особи – підприємця протягом 10-ти робочих днів з моменту подання заяви щодо отримання такої Довідки (у довільній формі) за умови, що така особа є платником податків в Україні, резидентом України в розумінні пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ та підпадає під дію міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування.

(роз'яснення з категорії 102.16 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua))

Які документи необхідно подати законному представнику (уповноваженій особі) ФОП, який має нотаріальне доручення на представництво його інтересів, для отримання довідки – підтвердження статусу податкового резидента України?

Законному представнику (уповноваженій особі) фізичної особи – підприємця необхідно подати до контролюючого органу за місцем проживання фізичних осіб письмове звернення в довільній формі щодо отримання Довідки. Для отримання такої Довідки законному представнику (уповноваженій особі) фізичної особи – підприємця необхідно пред'явити довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку на представництво інтересів, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу.

(роз'яснення з категорії 135.06 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua))

До якого контролюючого органу необхідно подавати письмове звернення щодо отримання довідки – підтвердження статусу податкового резидента України ФО, яка має місце реєстрації на тимчасово окупованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення та отримала довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

Фізична особа, яка має місце реєстрації на тимчасово окупованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення та отримала Довідку, може подати письмове звернення щодо отримання довідки – підтвердження статусу податкового резидента України до контролюючого органу за місцем проживання як тимчасового переселенця. При цьому такою фізичною особою повинно бути проінформовано контролюючий орган про зміну місця проживання шляхом подання заяви за формою № 5ДР або № 5ДРП та внесено відомості про зміну місця проживання відповідно до Закону № 1382.

(роз'яснення з категорії 135.06 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua))

Підтвердження сплати податку

Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форма цієї довідки затверджені наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 р. № 1264.

Відповідно до п. 4 Порядку № 1264 письмове звернення нерезидента про надання довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) надсилають до відповідного податкового органу безпосередньо або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів із джерелом їх походження з України, або через уповноважену особу, яка повинна підтвердити свої повноваження.

Звернення має бути подане українською мовою чи іноземною мовою разом із офіційним перекладом українською мовою. Звернення обов'язково повинно містити відомості про нерезидента та відомості про джерело доходу.

Заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі або заяви про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави подаються з перекладом на українську мову, крім заяв, оформлених російською мовою.

(роз'яснення з категорії 135.06 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua))

Інформацію щодо отримання та реєстрації звернення в органі ДПС платник може переглянути у вкладці "Вхідні" меню "Вхідні/вихідні документи" приватної частини Електронного кабінету.

Водночас п. 2 Порядку № 1264 визначено, що Довідку видає орган ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.

Довідку чи обґрунтовану відмову у її видачі видають на бланку органу ДПС за підписом керівника органу ДПС протягом 5 робочих днів від дати одержання письмового Звернення нерезидента чи уповноваженої ним особи (п. 3 Порядку № 1264).

Попри те, що звернутися за Довідкою та відслідковувати хід виконання звернення можна в електронній формі – отримати її можна лише в паперовому вигляді.

Чи може платник надіслати звернення про надання довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та отримати таку довідку в електронному вигляді, зокрема, через Електронний кабінет?

Отримання платником Довідки у формі електронного документа не передбачено законодавством України.

(роз'яснення з категорії 102.16 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua))

 

Який документ повинна надати до контролюючого органу ФО-резидент, яка отримала іноземні доходи, якщо податки сплачували за межами України?

Фізична особа – резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування сплачених податків повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачене чинними міжнародними договорами України.

(роз'яснення з категорії 103.19 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua))

Чи потрібно ФО, яка отримала іноземний дохід, здійснювати переклад довідки про суму сплаченого ПДФО, а також про базу та/або об'єкт оподаткування?

Оскільки українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами виконавчої влади, то фізична особа, яка одержала іноземний дохід, для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, надає контролюючому органу легалізовану в установленому порядку Довідку, яка супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

(роз'яснення з категорії 103.19 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua))

 

Термін дії підтвердження

Довідка надається у порядку та спосіб, визначений Наказом № 173, та діє в межах календарного року, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року (ІПК від 02.07.2021 р. № 2600/ІПК/99-00-04-03-03-06). Тож така Довідка потребує щорічного оновлення.

Перевірки в разі відмови від статусу

Порядок проведення перевірки ДПС через відмову іноземної компанії від статусу податкового резидента України Мінфін затвердив наказом "Про затвердження Порядку проведення перевірки контролюючого органу у зв'язку з відмовою іноземною компанією від статусу податкового резидента України" від 15.12.2020 р. № 772.

Проведення перевірки є формою податкового контролю щодо визнання платниками податку – резидентами юросіб, що утворені відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) та мають місце ефективного управління на території України.

Перевірка є документальною позаплановою та проводиться відповідно до положень гл. 8 розд. II ПКУ з урахуванням особливостей, визначених пп. 133.1.5 ПКУ, положеннями чинних міжнародних договорів України, якими регулюються питання оподаткування, та цим Порядком.

Перевірку проводять у разі, якщо іноземна компанія подала заяву про відмову від статусу податкового резидента України та відповідно до пп. 78.1.7 ПКУ.

Тривалість її не повинна перевищувати 10-ти робочих днів (15 робочих днів для великих платників податків). Продовження ж строків перевірки здійснюють відповідно до ст. 82 ПКУ за наказом органу ДПС, який проводить (очолює) таку перевірку.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ