Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Старт перевірок представництв нерезидентів

Липень серед іншого ознаменовано стартом перевірочної кампанії представництв нерезидентів. Тож розглянемо ключові особливості для цієї категорії "підопічних" вітчизняних фіскалів.

Підстави для перевірок

Передусім нагадаємо, нерезиденти (іноземні компанії, організації), які здійснюють господарську діяльність на території України та/або які належно акредитували (зареєстрували, легалізували) на території України відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, і станом на 01.01.2021 не перебували на обліку в контролюючих органах, зобов'язані були протягом трьох місяців, а саме з 01.01.2021 до 31.03.2021, подати до контролюючих органів документи для взяття їх на облік.

Після взяття на облік іноземної компанії як платника податку на прибуток її постійне представництво мало знятися з обліку як платник податку на прибуток і залежно від того, чи акредитоване таке постійне представництво як відокремлений підрозділ на території України, мало як платник інших видів податків:

– продовжувати перебувати на обліку в контролюючих органах – у разі коли йдеться про акредитований відокремлений підрозділ нерезидента, що має код ЄДРПОУ;

– бути знятим з обліку в контролюючих органах (за заявою, в установленому порядку) – у разі коли постійне представництво не акредитоване як відокремлений підрозділ нерезидента і обліковується за 9-значним реєстраційним (обліковим) номером платника податків, який присвоюється контролюючими органами.

А от без взяття на облік перевірку діяльності нерезидента проводять відповідно до положень глави 8 розділу II ПКУ з урахуванням особливостей, визначених пп. 14.1.193, п. 64.5 ПКУ, положеннями чинних міжнародних договорів України, що регулюють питання оподаткування, а підстави її проведення визначено пп. 78.1.22 ПКУ.

Безпосередньо для встановлення ознак ведення нерезидентом господарської діяльності на території України без взяття на облік перевірку проводять відповідно до наказу Мінфіну від 15.12.2020 р. № 774. І саме цим документом було передбачено старт таких перевірок з 1 липня 2021 року.

До речі, за словами податківців, реєстраційна кампанія проходила досить активно.

Проведення перевірок

Перевірка діяльності нерезидента без взяття на облік у контролюючому органі є документальною позаплановою перевіркою відповідно до ст. 75 гл. 8 розд. II ПКУ.

Тривалість перевірки діяльності нерезидента без взяття на облік у контролюючому органі не повинна перевищувати 10 робочих днів.

Продовження строків проведення перевірки діяльності нерезидента без взяття на облік у контролюючому органі здійснюється відповідно до ст. 82 гл. 8 розд. II ПКУ за наказом органу ДПС, який здійснює (очолює) таку перевірку.

З метою встановлення фактів ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України використовують податкову інформацію, отриману відповідно до ст. 73 гл. 7 розд. II ПКУ, зокрема, але не виключно:

– інформацію, яку отримано від платників податків та податкових агентів, у тому числі інформацію, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах;

– інформацію, яку отримано від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України, у тому числі інформацію про об'єкти оподаткування, про результати здійснення державного контролю за господарською діяльністю платника податків, а також таку, що міститься у звітних документах, які подають платники податків органам державної влади та/або органам місцевого самоврядування;

– інформацію про експортно-імпортні операції платників податків;

– інформацію, отриману від банків, інших фінансових установ, у тому числі щодо наявності й руху коштів на рахунках платників податків, звіти про підзвітні рахунки, подані від фінансових агентів;

– інформацію, отриману контролюючими органами за наслідками податкового контролю;

– інформацію, отриману від компетентних органів іноземних країн відповідно до чинних міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та/або міжнародних договорів, що передбачають обмін податковою інформацією;

– будь-яку публічну інформацію про можливі факти ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України відповідно до вимог пп. 14.1.193 ПКУ без взяття на податковий облік;

– будь-яку публічну інформацію, яка може свідчити про наявність в особи фактичних повноважень здійснювати в інтересах, за рахунок та/або на користь нерезидента діяльність, яка має ознаки постійного представництва.

У разі взяття на облік нерезидентів як платників податків у податкових органах відповідно до поданих ними заяв і документів, визначених п. 64.5 ПКУ, таким нерезидентам не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік відповідно до п. 64.3 ПКУ.

Якщо взяття на облік нерезидента здійснено за рішенням контролюючого органу на підставі акта перевірки, без заяви про взяття на облік і одержання заперечення до акта перевірки, таким нерезидентам надсилають (видають) Повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків.

Форму повідомлення та процедуру його надсилання нерезиденту визначено постановою КМУ від 04.11.2020 р. № 1054.

Перевірки в разі відмови від податкового статусу

Як перевіряють іноземні компанії, що відмовляються від статусу податкового резидента України, визначено наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 772.

Таку перевірку проводять відповідно до положень глави 8 розд. II ПКУ з урахуванням особливостей, визначених пп. 133.1.5 ПКУ, положеннями чинних міжнародних договорів України, що регулюють питання оподаткування, та вказаним вище Порядком.

Зазначену перевірку проводять у разі подання іноземною компанією заяви про відмову від статусу податкового резидента України до контролюючого органу за визначеною формою відповідно до пп. 78.1.7 ПКУ.

Перевірка у зв'язку з відмовою іноземною компанією від статусу податкового резидента України є документальною позаплановою перевіркою відповідно до ст. 75 глави 8 ПКУ.

Тривалість такої перевірки не повинна перевищувати 10 робочих днів (15 робочих днів для великих платників податків). Продовження строків проведення зазначеної перевірки здійснюється відповідно до ст. 82 ПКУ за наказом органу ДПС, який здійснює (очолює) таку перевірку.

Якщо за результатами перевірки у зв'язку з відмовою іноземною компанією від статусу податкового резидента України встановлено (визначено) місце ефективного управління іноземної компанії на території України, контролюючий орган за місцем обліку іноземної компанії складає акт перевірки. Якщо таке місце ефективного управління на території України відсутнє, складають довідку.

Контроль нерезидентів митниками

Зауважимо, що з 1 липня 2021 року діє п. 61 розділу ХХІ МКУ, який зобов'язує перебувати на обліку в Державній митній службі України осіб-нерезидентів, які здійснюють декларування товарів в Україні.

Неперебування на обліку буде підставою для відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення (ч. 8 ст. 455 МКУ).

Обов'язково стати на облік повинні особи-нерезиденти, які є:

– декларантами товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у випадках, передбачених п. 4 ч. 2 ст. 265 МКУ (іноземні перевізники, які переміщують територією України товари, транспортні засоби комерційного призначення, прохідним транзитом);

– перевізниками товарів через митний кордон України та/або між митницями на території України або є особою, відповідальною за такі перевезення (іноземні перевізники, що переміщують товари під митним контролем).

На облік можна реєструватись:

– під час в'їзду або виїзду з України шляхом заповнення реєстраційної форми безпосередньо в пункті пропуску та надання копії свідоцтва про реєстрацію особи-нерезидента, видану компетентним органом країни реєстрації;

– шляхом надсилання поштою до будь-якої митниці заповненої реєстраційної форми та надання копії свідоцтва про реєстрацію особи, видану компетентним органом країни реєстрації;

– безпосередньо подати до будь-якої митниці заповнену реєстраційну форму та копію свідоцтва про реєстрацію особи, видану компетентним органом країни реєстрації, або подати ці документи через уповноважену особу, яка діє на підставі довіреності від особи нерезидента, або через агента з митного оформлення, який діє на підставі договору між особою-нерезидентом та українським митним брокером.

Реєстраційну форму можна заповнити будь-якою мовою офіційного міжнародного спілкування. Для прискорення обробки інформації бажано заповнювати її українською або англійською мовами.

Після введення даних із заяви до інформаційної системи митної служби особі-нерезиденту протягом однієї години буде присвоєно тимчасовий обліковий номер.

Відмова у присвоєнні тимчасового облікового номера можлива, якщо:

– реєстраційна форма містить не всі обов'язкові дані;

– особа-нерезидент вже перебуває на обліку.

Тимчасовий обліковий номер дає змогу особі-нерезиденту здійснювати всі митні формальності та процедури без обмежень.

Про взяття на облік і присвоєння облікового номера особу-нерезидента інформують протягом наступних п'яти робочих днів.

Наостанок зауважимо, що відповідно до п. 117.4 ПКУ ведення нерезидентом (іноземною юридичною компанією, організацією) діяльності через відокремлений підрозділ, у тому числі постійне представництво, без узяття на податковий облік у порядку, передбаченому ПКУ, тягне за собою накладення штрафу на нерезидента в розмірі 100000 грн.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ