Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Просування податкових реформ Байдена у міжнародний податковий простір

У Зеленій книзі Казначейства США (The US Treasury's Green Book), опублікованій у травні 2021 року, разом із бюджетом Президента США Байдена на 2022 бюджетний рік викладено ключові податкові положення, які Виконавчий офіс Президента США – Адміністрація Президента США (далі – Адміністрація) прагне запровадити починаючи з цього року. Зазначений документ, зокрема, включає важливі пропозиції щодо перегляду міжнародних податкових норм, що застосовуються в контексті міжнародного оподаткування корпорацій. Отже, значна частина пропозицій стосується питань корпоративного податку (податку на прибуток юридичних осіб), які вперше були широко озвучені в президентському документі "Американський податковий план" (Made in America Tax Plan), опублікованому в березні поточного року.

Доцільно зазначити, що назва "Зелена книга" – це розмовна назва офіційного документа "Загальні пояснення та пропозиції Адміністрації щодо доходів на 2022 рік" (General Explanations of the Administration's Fiscal Year 2022 Revenue Proposals).

Зокрема, податкові пропозиції в Зеленій книзі поділяються на пропозиції, що стосуються так званого Американського плану для працівників (American Jobs Plan) та Американського плану для сімей (American Families Plan). Американський план для працівників включає реформу оподаткування підприємств, податкову підтримку будівництва (придбання) доступного житла та розвитку інфраструктури, а також положення про податок на чисту енергію. Американський план для сімей включає індивідуальні положення про податок на прибуток та положення, спрямовані на дотримання законодавства, яким урегульовано базові питання адміністрування податків.

Отже, розглянемо ключові постулати податкової реформи Байдена.

Адміністрація пропонує збільшити ставку корпоративного податку (податку на прибуток підприємств) із 21 % до 28 % – розділивши різницю між ставкою, установленою податковою реформою 2017 року, та ставкою до цього (35 %). Запровадження нової ставки податку заплановано після 31 грудня 2021 року.

Загалом планується глобальне підвищення мінімальних ставок окремих податків, зокрема Адміністрація пропонує кілька змін до американського режиму "глобального мінімального податку" (global minimum tax – GloBE).

Сутність GloBE полягає в такому. Установлюється мінімальна ефективна ставка оподаткування прибутку постійного представництва. Якщо фактична ефективна ставка менша за мінімальну, неоподаткована частина прибутку оподатковується в юрисдикції материнської компанії. Мінімальну ефективну ставку може бути встановлено на рівні окремих постійних представництв, юрисдикцій або навіть для всіх іноземних юрисдикцій разом. Тоді фактична ефективна ставка розраховується як середньозважена. Наприклад, у материнській компанії в юрисдикції 1 є три постійних представництва в юрисдикціях 2, 3 і 4. Мінімальну ефективну ставку для постійних представництв для юрисдикції 1 встановлено на рівні 10 %. Середньозважена фактична ефективна ставка для юрисдикцій 2, 3 і 4 за результатами року становила 5 %. Отже, якщо консолідований прибуток там становить 100 дол, то GloBE у країні материнської компанії буде 100 дол x (10 % - 5 %) = 5 доларів США.

Беручи до уваги американські реалії, запропоновано скасувати можливість виключення із бази оподаткування доходу від кваліфікованих інвестицій в бізнес-активи (Qualified Business Asset Investment – QBAI), тобто активи, які обов'язково потребують суттєвого часу для їх створення. Згідно з чинним законодавством американські акціонери можуть зменшити глобальний мінімальний податок на суму 10-відсоткового податку, нарахованого на дохід від QBAI, який зазвичай належить до іноземного матеріального майна. Адміністрація стверджує, що виключення QBAI стимулює американські корпорації інвестувати більше в матеріальні активи за кордоном, на відміну від США, з метою збільшення мінімального податкового виключення.

Також запропоновано збільшення ставки глобального мінімального податку за рахунок зменшення відрахувань на виконання положень Розділу 250 Податкового кодексу США. На сьогодні американські акціонери отримують 50 % відрахування проти 21 % ставки корпоративного податку, що призводить до 10,5 % ефективної глобальної мінімальної ставки податку. Адміністрація, запровадивши відповідні зміни, планує зменшити цей відрахунок до 25 %, що в поєднанні зі збільшенням корпоративної ставки до 28 % призведе до збільшення ефективної глобальної мінімальної ставки податку до 21 %. Акціонери США також повинні були б розрахувати свій глобальний мінімальний податок для кожної країни відповідно до озвучених пропозицій. Згідно з чинним законодавством податок обчислюється в сукупності, що дає змогу поєднувати доходи, отримані з юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування, та доходи, отримані з юрисдикцій із високим рівнем оподаткування, щоб оптимізувати практику застосування глобального мінімального податку. Примітно, що, приймаючи пропозицію щодо розрахунку по країнах, Адміністрація не прийняла пропозицію голови Фінансового комітету Сенату Рона Вайдена щодо спрощення розрахунку, використовуючи два "кошики" (високий та низький податок), ніж вимагати окремого розрахунку для кожної юрисдикції.

Водночас, щоб уникнути розмивання оподатковуваної бази американськими компаніями, що емігрують, Адміністрація також пропонує супутні зміни, щоб посилити правила проти можливої появи інверсії корпоративного податку – форми відходу від податків, коли корпорація реструктурується таким чином, що поточна материнська компанія замінюється іноземною материнською компанією, а первісна материнська компанія стає дочірньою компанією іноземної материнської компанії. Ці зміни будуть ефективними під час оподаткування операцій, завершених після дати набрання чинності вказаними вище змінами.

Також в американських реаліях рекомендовано в майбутньому повне скасування режиму нематеріальних доходів, отриманих із-за кордону (Foreign Derived Intangible Income – FDII). FDII заохочує американські транснаціональні групи зберігати інтелектуальну власність у США, оподатковуючи певні операції з продажу товарів і надання послуг, що надаються непов'язаним іноземним сторонам, щодо ефективної податкової ставки 13,5 % (чинний закон дозволяє відрахування FDII у розмірі 37,5 %, що обчислюється як частина нематеріального доходу корпорації США, отриманого від експорту). За заявою Білого дому, доходи від скасування FDII будуть використані для розширення більш ефективних стимулів для інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Як і з QBAI, американські представники влади вважають, що наявні положення щодо FDII стимулюють переміщення певної економічної діяльності з США. У Зеленій книзі зазначено, що заощадження від скасування відрахування за FDII буде також спрямовано для стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, однак пропозиції не містять деталей про будь-яке внесення змін і доповнень у законодавство, що врегульовує відносини в науково-дослідній діяльності.

Варто наголосити, що пропозиції, які стосуються глобального мінімального податку й оподаткування нематеріальних доходів, отриманих із-за кордону, на сьогодні ще навіть не реалізовано в проєктах нормативно-правових актів. Водночас у США прийняття закону – це доволі довга й бюрократична процедура, оскільки щонайменше кожен елемент податкового плану повинен бути представлений і прийнятий Конгресом США, перш ніж він стане законом.

Серед іншого, складовою американських податкових змін є скасування базового податку на розмивання бази оподаткування та боротьбу з ухиленням від оподаткування (base erosion and anti-abuse tax – BEAT) та заміна його правилом "припинення шкідливих інверсій та припинення розвитку низьких податків" (stopping harmful inversions and ending low-tax developments – SHIELD).

На сьогодні умови оподаткування вказаним податком такі: якщо доходи-витрати не є об'єктом мінімального податку з GloBE, їх оподатковуватимуть податком на репатріацію, що утримується в країні, у якій виник дохід (withholding tax), або не будуть дозволені до вирахування під час розрахунку оподатковуваного прибутку. Якщо доходи-витрати не є об'єктом мінімального податку з GloBE, на такі операції не поширюються податкові пільги, передбачені угодами про уникнення подвійного оподаткування.

Відповідно до чинного законодавства BEAT – це додатковий податок, який застосовується лише до певних великих корпоративних платників податків. Адміністрація розкритикувала це положення як неефективне, тому SHIELD намагатиметься боротися з ерозією податкової бази, забороняючи відрахування вітчизняним корпораціям або філіям стосовно виплат, здійснених члену тієї самої транснаціональної групи, дохід якої оподатковується низькою ефективною ставкою податку. З метою досягнення вказаного запропоновано встановлення низької ефективної ставки оподаткування із посиланням на запропоновану глобальну мінімальну ставку податку в розмірі 21 %, за винятком випадків, коли глобальна мінімальна ставка податку буде узгоджена на міжнародних переговорах, що проходять в межах Компонента 2 ОЕСР (OECD's Pillar 2). У зв'язку з цим Міністерство фінансів США нещодавно припустило, що США погодиться на загальносвітову мінімальну ставку податку до 15 %. SHIELD планується застосовувати до транскордонних корпорацій із рівнем річного доходу, що перевищує 500 мільйонів доларів США.

Доцільно зазначити, що відповідні зміни відповідають міжнародним віянням, адже 5 червня 2021 року група найбагатших світових держав уклала угоду, яка дає змогу закрити міжнародні податкові лазівки, якими досі користуються деякі найбільші міжнародні корпорації. Міністри фінансів країн G-7 заявили, що "Велика сімка" підтримує встановлення мінімальної глобальної ставки корпоративного податку на рівні не менше 15 % і зобов'язалися забезпечити повну сплату податків у країнах, на території яких працюють корпорації. Угода G-7 може лягти в основу глобального пакту, який імовірно буде підписано в липні 2021 року. Вона спрямована на припинення так званих "перегонів поступок" (конкуренції країн для залучення інвестиційного капіталу через пом'якшення податкового режиму, запроваджуючи пільги для великих платників податків), які тривали десятки років.

Крім того, запропоновані податкові зміни не залишили осторонь питання податкового стимулювання. Зокрема, Адміністрація пропонує запровадити новий податковий бізнес-кредит, що дорівнюватиме 10 % прийнятних витрат, сплачених або понесених у зв'язку з "оншорінгом" господарської діяльності в США, за умови припинення ведення господарської діяльності за кордоном з одночасним відкриттям або розширенням того самого виду господарської діяльності в межах США.

Оншоринг – це пряма протилежність офшорингу, він стосується переміщення бізнес-процесів у дешевше місце всередині національних кордонів. Функції та процеси часто розташовані поблизу, це часто буває у великих клієнтів, оскільки безпосередня близькість може бути умовою робочої угоди. Типовим прикладом можуть бути постачальники автомобільної промисловості. Працюючи в безпосередній близькості (часто безпосередньо поруч із заводськими приміщеннями своїх клієнтів), підприємство може надати якнайшвидшу послугу, пристосовану до їхніх потреб ринку, і, отже, постачати споживачам за принципом точно і вчасно. Оншорінг значно покращує структуру витрат і забезпечує велику гнучкість в організаціях. Крім того, координація та комунікація виробництва є більш результативною та продуктивною.

При цьому в економістів і бізнес-експертів є побоювання, що в сукупності зі стимулюючою фіскальною політикою і новим масштабним податковим пакетом Байдена м'яка монетарна політика може створити підвищувальний тиск на інфляційні очікування, імовірно, на тлі оголошення нового пакета допомоги очікування щодо споживчої інфляції збільшилися до 3 %.

Водночас у податковому пакеті (плані) Байдена перелічено кілька інших пропозицій щодо реформування підходів корпоративного оподаткування. Зокрема, не вказуючи деталей, у плані зазначено, що американським корпораціям ускладнять процес придбання або злиття з іноземними компаніями, що суб'єкти господарювання здійснюють наразі з метою ухилення від сплати податків у США.

Щоб заохотити створення робочих місць у США, план передбачає положення, що свідчить про те, що "компанії більше не зможуть вираховувати витрати, пов'язані з офшорингом". Окрім того, новий податковий бізнес-кредит, про який згадувалось вище, націлений, серед іншого, на оншорінг робочих місць. План також покликаний усунути окремі податкові лазівки та спеціальні іноземні податкові пільги для промисловості, що займається викопним паливом, і вимагатиме від галузей, що забруднюють атмосферне повітря, покрити витрати шляхом відновлення платежів до цільового фонду Superfund Trust Fund.

Також запропоновано посилити примусове застосування положень податкового законодавства. З цією метою Адміністрація прагне забезпечити, щоб Служба внутрішніх доходів США (Internal Revenue Service – IRS) мала ресурси, необхідні для належного вивчення корпоративних операцій та проведення всіх форм податкового контролю.

Стосовно американської податкової реформи висловилось доволі багато міжнародних експертів і політичних діячів.

Наприклад, Аскаль Сент-Аманс, керівник податкової адміністрації ОЕСР, сказав виданню "Гардіан", що план Байдена може стати трансформативним, хоча кілька етапів переговорів все ж таки відбудеться. При цьому очікується, що Байден стикнеться із жорстким спротивом республіканців, тому йому знадобиться підтримка і координація між партіями, щоб керувати планом через Конгрес. Підтвердженням зазначеного наразі є слова сенатора-центриста-демократа Джо Манчин, який уже офіційно заявив, що віддає перевагу 25-відсотковій ставці корпоративного податку, а не 28 %, як запропоновано в податковому плані Байдена.

Пропозиції до ОЕСР надійшли після того, як міністри фінансів G20 домовились про досягнення міжнародного консенсусу щодо вирішення проблем ухилення від сплати податків. Вони мають намір працювати над угодою через форум ОЕСР, сподіваючись на домовленість про радикальне реформування світової податкової системи до саміту міністрів фінансів G20, що заплановано в липні 2021 року (про що вже також згадувалось раніше). Плани Байдена загалом відповідають основним реформам, що вже розроблені ОЕСР.

Сен-Аманс заявив, що план США вплине на близько 100 найбільших компаній у світі, включаючи такі технічні гіганти, як Google, Apple та Amazon. Поточний поріг прибутку компаній і ставка корпоративного податку, що стягуватиметься, ще не узгоджено.

Водночас Пол Монаган, виконавчий директор передвиборчої групи Fair Tax Mark, зауважив, що вплив на такі компанії, як Amazon, Apple, Facebook і Google, буде сейсмічним із мільярдами додаткових податків, сплачених як у США, так і в Європі.

Відповідні висловлювання і сподівання пов'язані з тим, що розчаровані відсутністю прогресу після багаторічних переговорів (зокрема за часів президентства Дональда Трампа), деякі країни, включаючи Великобританію і Францію, запровадили власні цифрові податки, які набули чинності протягом останніх двох років. Причому Великобританія вимагає запровадження глобального мінімального податку, щоб припинити так звану "гонку до дна" ("race to the bottom") – скасування обмежень і зниження стандартів державного регулювання у результаті міжнаціональної або міжрегіональної конкуренції, наприклад, за інвестиції, яка своєю чергою спонукає країни конкурувати за ставками податку на прибуток підприємств для залучення транснаціонального бізнесу. Очікується також, що план, який змусить державні компанії розкрити свій вплив на викиди вуглецю, буде оприлюднено на зустрічі G7, хоча Казначейство США заявило, що рішення було досить складним і дискусійним. Зрозуміло, адже Німеччина і Японія, які покладаються на експорт продукції галузей важкої промисловості, є одними із найзацікавленіших країн у контексті запропонованих нових правил оподаткування. А Великобританія прагне продовжити діяльність відповідно до рекомендацій Робочої групи з питань розкриття інформації про клімат (TCFD) до 2022 року, але також шукає угоди, які б забезпечили створення рівних умов для компаній.

Аннеліза Доддс, тіньовий канцлер, сказала, що крок Байдена загалом вітається на світовій податковій арені, і що уряд Великобританії зараз повинен "відіграти свою роль" у цьому процесі. За її словами, угода про глобальні податкові реформи давно назріла і є особливо необхідною для вирівнювання умов між бізнесом, що працює поза та в межах ери діджиталізації.

Як висновок, слід констатувати, що оптимізм із приводу пропозицій США, принаймні з боку ЄС, підвищує шанси, що велика угода не буде просто черговою популістською ідеєю, кинутою в маси. Однак існують серйозні питання з приводу конкретної реалізації такого масштабного проекту. До того ж не зовсім зрозуміло, як технічно буде реалізовано глобальний мінімальний податок на прибуток:

– або запропонують підняти цей податок усім країнам до деякого мінімального рівня,

– або компанії зобов'яжуть доплачувати різницю в місці провадження основного бізнесу.

Імовірно, ідеться про перший варіант, що усуне давню проблему із заниженням податків, за рахунок чого в майбутньому все ж таки вдасться впливати на офшори та, як наслідок, дасть змогу зменшити їх кількість до мінімуму.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ