Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Податкова реформа – 2020: Україна змінює правила оподаткування прибутків від операцій з українськими активами

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців" від 14.07.2020 р. № 786 мав би охоплювати лише норми, що поліпшують функціонування електронного кабінету та скасовують книги обліку для ФОП і самозайнятих осіб, адже саме це було заявлено у проєкті закону. Проте, як часто буває, на шляху перетворення законопроєкту в чинний Закон України зміст його змінюється, і в цьому випадку до невпізнання.

Доки законопроєкт проходив етапи голосування та підписання, до його тексту внесли зміни і щодо податку на прибуток та ПДВ, і щодо акцизу й оподаткування доходів нерезидентів, а також багато інших норм, з якими варто окремо ознайомитись.

Сьогодні ми хочемо звернути увагу на норми, що стосуються оподаткування доходів нерезидентів в Україні та які за останні місяці зазнали змін вже вдруге.

Законом № 466 (славнозвісний законопроєкт 1210) до ПКУ було внесено істотні зміни щодо оподаткування доходів нерезидентів від продажу інвестиційних активів. Проте знову ж таки на шляху голосування та підписання законопроєкту 1210 його зміст було підкориговано так, що в чинній редакції Закону № 466 формально було виведено з-під оподаткування доходи нерезидента, отримані від іншого нерезидента, у вигляді прибутку від відчуження акцій / корпоративних прав українських юридичних осіб.

Через це з 01.07.2020 в Україні підлягали оподаткуванню доходи нерезидента, отримані від іншого нерезидента, у вигляді прибутку від відчуження акцій / корпоративних прав іноземних юридичних осіб, за умови формування їхньої вартості більше ніж на 50 % за рахунок часток в українській компанії, які своєю чергою більше ніж на 50 % отримують свою вартість за рахунок нерухомості, розташованої в Україні. На сьогодні з набуттям чинності Закону № 786 цю неузгодженість в оподаткуванні доходів нерезидентів усунено.

Зокрема, до ПКУ внесено зміни, відповідно до яких до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, належить прибуток від здійснення операцій із продажу або іншого відчуження таких інвестиційних активів:

a) цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб – резидентів, крім тих, що перебувають в обігу на фондовій біржі, яка входить до переліку, затвердженого КМУ;

б) акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, крім тих, що перебувають в обігу на фондовій біржі, які відповідають визначеним ПКУ умовам щодо формування їхньої вартості за рахунок нерухомого майна, розташованого в Україні;

в) акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи – резидента України, за умови, що в будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість таких акцій, корпоративних прав на 50 % і більше утворювалась за рахунок нерухомого майна, розташованого в Україні.

Водночас якщо резидент здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходів, зазначених вище (у п. п. "а" – "в"), то він утримує податок із таких доходів за ставкою у розмірі 15 %, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України.

Якщо ж мова йде про продаж інвестиційного активу одним нерезидентом іншому, то в Україні підлягатимуть оподаткуванню тільки доходи, визначені вище в п. п. "б" та "в". Тобто з 08.08.2020 доходи нерезидента, отримані від іншого нерезидента:

у вигляді прибутку від відчуження акцій / корпоративних прав іноземних юридичних осіб, що відповідають визначеним ПКУ умовам щодо формування їхньої вартості за рахунок нерухомого майна, розташованого в Україні, підлягають оподаткуванню в Україні;

у вигляді прибутку від відчуження акцій / корпоративних прав українських юридичних осіб, які формують свою вартість за рахунок нерухомого майна, розташованого в Україні, підлягають оподаткуванню в Україні.

Також зверніть увагу на ще одну зміну до норм ПКУ, яка, можливо, для більшості проходить повз, але може бути істотною. Зміни стосуються оподаткування фізичних осіб в Україні, якщо йдеться про відчуження інвестиційних активів.

Так, Законом № 786 підкориговано визначення поняття доходів із джерелом походження з України, яке є актуальним як для оподаткування доходів нерезидентів – юридичних осіб, так і фізичних осіб. Зокрема, до таких доходів належить (1) прибуток від відчуження акцій / корпоративних прав іноземних юридичних осіб, що відповідають визначеним ПКУ умовам щодо формування їхньої вартості за рахунок нерухомого майна, розташованого в Україні, і (2) прибуток нерезидента від відчуження акцій / корпоративних прав українських юридичних осіб, які формують свою вартість за рахунок нерухомого майна, розташованого в Україні.

Оскільки згідно з п. 170.10 ст. 170 ПКУ доходи нерезидента – фізичної особи з джерелом їх походження в Україні підлягають оподаткуванню за правилами та ставками, визначеними для резидентів, то зазначені вище доходи нерезидентів підлягають оподаткуванню в Україні.

Водночас для фізичних осіб – нерезидентів у разі, якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачує нерезиденту інший нерезидент, також встановлено спеціальні правила. Зокрема:

якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачує нерезиденту інший нерезидент, то їх зараховують на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлює Національний банк України. Водночас такий банк-резидент є податковим агентом під час проведення будь-яких видаткових операцій із такого рахунка;

у разі виплати нерезидентом таких доходів іншому нерезиденту готівкою або в негрошовій формі нерезидент – отримувач такого доходу зобов'язаний самостійно нарахувати та сплатити (перерахувати) податок до бюджету.

Наступна зміна щодо оподаткування нерезидентів в Україні стосується "конструктивних дивідендів". Зокрема з 01.01.2021 набудуть чинності зміни, унесені Законом № 466, щодо істотного розширення поняття дивідендів.

Тобто з наступного року доходи нерезидентів, які будуть підпадати під це розширене визначення, підлягатимуть оподаткуванню податком на репатріацію. Також до 08.08.2020 було розуміння, що в разі виплати доходів, які відповідають визначенню дивідендів, необхідно буде сплачувати авансовий внесок із податку на прибуток. Проте змінами, унесеними Законом № 786, визначено, що авансові внески не підлягають справлянню / нарахуванню на суми операцій, які для цілей оподаткування прирівнюються до дивідендів відповідно до абзаців четвертого – сьомого пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Закон № 786 також вносить зміни й щодо звільнення від оподаткування доходів фізичних осіб у грошовій та/або натуральній формі, отриманих внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи чи іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків.

Зокрема, згідно з перехідними положеннями ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб за 2020 – 2021 податкові (звітні) періоди не входять доходи у вигляді доходів у грошовій та/або натуральній формі, отримані внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків – акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у разі дотримання таких умов:

a) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 р. та завершена не пізніше 31 грудня 2021 р.;

б) платник податків подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) рік складену в довільній формі заяву про звільнення таких доходів від оподаткування.

Водночас звертаємо увагу, що Законом № 786 не внесено змін до п. 170.131 (який відповідно до Закону № 466 набуде чинності з 01.01.2021), який також регламентує порядок звільнення від оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих у зв'язку з ліквідацією КІК. І цей порядок дещо відрізняється від визначеного на сьогодні в перехідних положеннях ПКУ. Тому, мабуть, варто очікувати чергових змін до ПКУ.

Резюме статті

Отже, у разі здійснення будь-яких операцій з інвестиційними активами, які формують свою вартість прямо чи опосередковано за рахунок нерухомого майна, розташованого в Україні, варто бути уважними, щоб не упустити момент визначення доходу з джерелом походження з України. Щодо фізичних осіб, які є учасниками (контролюючими особами) іноземних компаній, що потенційно можуть бути КІК, то для них пільговий період уже діє (на відміну від попередньої редакції), а саму можливість ліквідації КІК для звільнення від оподаткування продовжено ще на наступний рік.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ