Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Нефінансова інформація: чому бізнесу важливо її використовувати

Щоб отримати більш повне уявлення про стан бізнесу, його ефективність і майбутні перспективи, надзвичайно корисно оперувати нефінансовою інформацією та показниками, отриманими на її основі. Що таке нефінансова інформація та які показники, отримані у ході її аналізу, повинен розуміти бізнес, аби бути успішним, – далі.

Нефінансова інформація

Під нефінансовою інформацією мають на увазі будь-які дані, отримані із джерел, інакших, ніж фінансова звітність або облікові системи підприємства. Такі показники здебільшого виражені в немонетарній формі, можуть бути кількісними та якісними, ідентифікувати певні тренди й кореляції, порівнюватись з іншими фінансовими та нефінансовими показниками, а також впливати й бути залежними від них.

Нефінансові показники

Конкурентоспроможність: темпи зростання продажів окремого виду продукції або послуг; розмір і склад клієнтської бази; частка ринку та її збільшення; структура продуктового портфеля.

Рівень активності: кількість проданих одиниць; відпрацьовані години; кількість перевезених пасажирів; динаміка та сезонність активності впродовж року.

Продуктивність: виробничі витрати на одиницю продукції; рівень завантаженості робочих потужностей; середньоденний або погодинний випуск продукції; середній час налаштування виробничої лінії; кількість транзакцій за годину.

Якість обслуговування та задоволеність клієнтів: кількість забракованих одиниць; кількість візитів представників до клієнтів; кількість повторних звернень; середній час відповіді на запит клієнта; оцінка рівня обслуговування; кількість скарг або повернень; співвідношення постійних, нових і втрачених клієнтів.

Досвідченість персоналу: дні відсутності за тиждень; середній рівень ротації; кількість годин навчання, курсів або кваліфікацій, отриманих співробітниками; оцінка задоволеності роботою; середній час роботи працівника на одній посаді; рівень кваліфікації нових працівників; середній час або витрати на пошук кандидата на вакансію; рівень конкурентоспроможності оплати праці.

Інновації: кількість інноваційних продуктів або послуг, виведених на ринок; частка виручки від нових продуктів; рівень технічної експертизи щодо прямих конкурентів.

Репутація компанії: позиція та вартість бренду; частка споживачів, готових прийняти маркетингову пропозицію; рейтинги та позиціонування незалежними експертами.

Важливість нефінансових показників

Нефінансові показники дають змогу вчасно та оперативно зреагувати на зміни й виявити відхилення від заданого курсу розвитку. Використовуючи їх у своєму аналітичному арсеналі, бізнес стає більш орієнтованим на майбутнє. Вони допомагають визначити фактори успіху та сформулювати конкретні орієнтири й цілі, досягнення яких стане запорукою досягнення, зокрема й фінансових показників.

Візьмемо, наприклад, аудиторську компанію, що надає послуги. Ключовим активом тут, як правило, є кваліфікований персонал. Високий рівень ротації працівників свідчить про недосконалість внутрішніх процесів і має прямий вплив на задоволеність клієнтів, що, своєю чергою, з часом обов'язково дасть негативний ефект на продажі та прибутковість. Цю проблему дуже важко вчасно помітити й виправити, орієнтуючись тільки на фінансові звіти. Такий показник, як дохідність залученого капіталу, не надто очевидно залежить і змінюється від того, наскільки новий або досвідчений персонал працює в компанії та як часто люди змінюють місце роботи. Іноді, навпаки, щоб підвищити цей показник, скоротивши витрати в короткотривалій перспективі, керівництво прагне наймати меншу кількість працівників або тих, які готові працювати за нижчу ставку. Проте це матиме короткостроковий позитивний ефект. Коефіцієнти прибутковості й віддачі зростуть, але ненадовго. Очевидно, що такий підхід суперечить ефективній стратегії досягнення успіху.

Джерела нефінансової інформації

Отримати нефінансову інформацію можна з різних джерел – дані з внутрішніх інформаційних систем компанії, ЗМІ, соціальні мережі, відгуки клієнтів, спеціалізовані огляди та дослідження окремих ринків, звіти й огляди від незалежних зовнішніх експертів, опитування клієнтів, спостереження, тестування тощо.

З розвитком інформаційних технологій з'являються безмежні можливості доступу до надзвичайно великої кількості нефінансової інформації, що після вмілої обробки та агрегації може стати надзвичайно корисною для прийняття рішень і здобуття конкурентних переваг. Терміном "великі дані" (Big data) називають той неосяжний обсяг найрізноманітніших вхідних і вихідних даних, якими щодня оперує будь-який бізнес. Транзакції в системах обліку, операції з клієнтами та постачальниками, інформація в ЗМІ, інтернеті й соціальних мережах – усе це може бути джерелом для розрахунку нефінансових показників, визначення трендів, виявлення пріоритетів і вподобань ринку.

Аудиторська фірма "Де Візу"
Е-mail: info@devisu.ua
http://www.devisu.ua 
Тел. (044) 279-00-00

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ