Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Еволюція аудиту задля сталого розвитку: симбіоз нових технологій, компетенцій та досвіду

Представники розвинених країн переконані, що традиційний аудит недостатньо результативний, хоча його важливість зростає з кожним роком. Сьогодні традиційні методи перевірки не дають змоги вчасно одержувати результати аудиту або зрозуміти, де виникло слабке місце та як бізнес може підвищити ефективність своєї діяльності. Інвестори хочуть знати, у який спосіб компанія могла б ефективніше усувати ризики чи максимізувати прибуток і робити це вчасно, до загострення ситуації. Тому основним завданням майбутнього аудиту є опанування сучасних підходів до його проведення та використання максимально широкого кола інструментів із суміжних галузей, зокрема IT. Які ж зміни аудиту й підходів до роботи варто взяти до уваги та які нові компетенції потрібно опанувати фахівцям з аудиту вже сьогодні, щоб бути затребуваними клієнтами? Про це читайте далі в статті.

Еволюція функції аудиту

Щороку значення аудиту для керівників компаній, власників бізнесу, топ-менеджменту та інвесторів зростає, а його результати високо цінуються й справляють вирішальний вплив на прийняття доленосних для компаній рішень у всьому світі. Однак останнім часом стала помітною тенденція до розширення сфери підтвердження достовірності інформації. Для цього аудит повинен швидше реагувати на зміни й постійно еволюціонувати, збільшуючи набір інструментів для його здійснення та поповнюючи спектр необхідних компетенцій аудиторів, зокрема у сфері IT, щоб зберегти свою значущість.

Сьогодні ефективність аудитора визначається не швидкістю оперування величезними масивами інформації, зібраної "вручну", а здатністю критично мислити, застосовувати інноваційні ідеї та вчасно виявляти потенційні ризики для компанії, пропонувати ефективні шляхи подолання криз.

Проте традиційні методи аудиту втрачають ступінь корисності для користувачів інформації. Керівники підприємств хочуть отримувати дані максимально оперативно в режимі реального часу й діяти на випередження потенційним загрозам для бізнесу. Більшість інвесторів не готові чекати аудиторського висновку кілька місяців. Актуальна інформація їм потрібна тут і зараз. Тож аудиторам варто розглянути можливості використання сучасних технологій для забезпечення високої якості та своєчасності проведення аудиту задля підвищення його ефективності.

За допомогою сучасних інструментів і ресурсів фахівці з аудиту можуть раціональніше використовувати свій час. Сьогодні процес аудиту стає автоматизованим, представники галузі поступово відмовляються від використання "ручного" аналізу. Алгоритми машинного навчання наразі активно застосовуються для перевірки документів у міжнародних аудиторських і консалтингових компаніях, скорочуючи час на обробку інформації, використовуються інструменти big data, машинного навчання (machine learning) та аналітики.

Нині вже функціонують мобільні додатки, які дають змогу аудиторам вести підрахунки, оцінювати результати перевірок і ділитися отриманою інформацією в режимі реального часу.

Сучасні технологічні досягнення диктують нові умови для ведення бізнесу й змушують шукати нові способи діяльності. Тому фактично в кожній сфері вимоги до вмінь і навичок співробітників змінюватимуться. Не є винятком й аудит. Компаніям, які мають намір іти в ногу із четвертою промисловою революцією, доведеться допомогти своєму персоналу пристосуватися до нових умов. Домогтися успіху зможуть ті, хто на перше місце ставитимуть талант і бажання розвиватися як професійно, так й особистісно. Використовуючи аналіз даних і можливості HR, топ-менеджмент компанії знатиме, як не відставати й бути готовим до викликів майбутнього. Ба більше, важливим складником сучасного аудиту є не стільки різноманітність персоналу за навичками й компетенціями, скільки розмиття географічних кордонів і можливість працювати віддалено з талановитими людьми з будь-якої країни світу, залучаючи найкращих фахівців.

Технології кидають виклик традиційним методам роботи

Світ стрімко розвивається. Щоб залишитися на плаву й тим паче виграти в конкурентній боротьбі, компаніям доводиться грати за новими правилами, формувати сучасні системи управління бізнесом, підвищувати вимоги до знань і навичок співробітників.

Аудиторів, які працюють із цифровими технологіями, стає дедалі більше. Інновації у сфері аудиту змінили підхід до оцінки професійних знань, компетенцій і досвіду фахівців. Тепер провідні аудиторські компанії у всьому світі хочуть бачити серед своїх співробітників фахівців, які активно розширюють спектр професійних навичок використання digital-технологій, знають іноземні мови, зокрема англійську, клієнтоорієнтовані й здатні до оперативних креативних рішень.

Провідні бізнес-школи та сертифікаційні програми в галузі фінансів та аудиту нині зосереджуються на розвитку навичок аналізу й візуалізації даних. Ключовим умінням для сучасних аудиторів і майбутніх фахівців є здатність перетворювати "сирі" дані в креативні ідеї, які зацікавлені сторони зможуть використати для потреб бізнесу та захисту від потенційних загроз. Аудиторам необхідні навички у сфері IT для оцифрування інформації та оперативного обміну даними, швидкого аналізу та формування звітності, проте не обов'язково вміти програмувати. Однак необхідною є здатність легко пристосовуватися до новітніх розробок галузі. Професіонал з аудиту, щоб стати затребуваним на ринку, має вільно орієнтуватися в digital-світі та знати, як застосовувати інноваційні рішення в роботі.

Зміна підходів до аудиту

Діджиталізація – новий тренд сучасності, який потребує змін кадрового складу, нових стилів управління, інших систем організації роботи. Останні дослідження свідчать про те, що більшість традиційних компаній до діджиталізації поки що не готова. Головна проблема – в кадрах, які звикли працювати, використовуючи традиційні інструменти та методи взаємодії між собою та з клієнтами.

Проте вже сьогодні люди й комунікація між собою в командах важливіші, ніж процеси та інструменти, які вони застосовують під час роботи. Зворотний зв'язок із замовниками аудиту має більше значення, ніж формальне обговорення укладеного договору про надання послуг. Нині набагато вище цінується швидка й гнучка реакція на зміни, ніж дотримання заздалегідь обговореного плану.

Новий тип працівників, які працюють у командах і несуть персональну відповідальність за свою роботу, потребує нових способів мотивації. Наразі цінується не лише можливість професійного розвитку, кар'єрного зростання й висока винагорода за роботу, а й перехід від ієрархії до мережі; від контролю роботи до довіри й делегування повноважень, але з дотриманням чітких правил гри; від планування до експериментування; від закритості до прозорості тощо.

Компаніям, які вчасно зрозуміли важливість упровадження інноваційних змін та постійно шукають нові способи взаємодії зі світом і суміжними галузями, гарантовано лідерські позиції на ринку. Сьогодні бути в тренді й відповідати вимогам сучасних користувачів послуг – основна запорука сталого розвитку бізнесу.

 

Затребувані компетенції аудиторів

• Професійна універсальність: бути фахівцем з обраної галузі, гнучким у спілкуванні з колегами та клієнтами, творчо мислити, уміти обстоювати власну позицію й упевнено йти до своєї мети, не порушуючи усталених норм;

• гнучкість і рішучість у прийнятті рішень;

• крос-функціональність і готовність опановувати компетенції із суміжних галузей;

• уміння збирати й аналізувати великі обсяги даних (навички роботи з big data та machine learning);

• здатність до саморозвитку й самонавчання відповідно до технологічних та освітніх трендів;

• готовність до глобальної співпраці (віддалена робота, закордонні відрядження, обмін досвідом зі світовими партнерами тощо).

 

Зміна акцентів аудиту

• Люди й комунікація між собою в командах мають більше значення, ніж процеси та інструменти, застосовувані під час роботи;

• оперативний зворотний зв'язок із замовниками аудиту важливіший, ніж формальне обговорення укладеного договору про надання послуг;

• швидка й гнучка реакція на зміни цінніша, ніж дотримання заздалегідь обговореного плану дій;

• перехід від ієрархії до мережі рівноправних членів команди;

• зміна підходів контролю роботи співробітників до довіри й делегування повноважень, але з дотриманням чітких правил гри;

• перехід від планування діяльності до експериментування та реалізації креативних ідей, від закритості до прозорості.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ