Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Літо – час обирати аудитора

Процедура добору та призначення аудитора потребує певного часу й уваги, літо – найкращий період для цієї справи.

Усім відомо, що аудитори підтверджують повноту та достовірність річної фінансової звітності компаній, для яких проведення аудиту є обов'язковим за законом. Тим не менш, busy season в аудиторів починається восени, з оглядової перевірки проміжної фінансової звітності за результатами роботи підприємства за 9 місяців, станом на 30 вересня поточного року.

Згідно з Міжнародними стандартами аудиту в разі, якщо річна фінансова звітність підприємства містить істотні викривлення або якщо аудитору щодо істотних питань не вдалося отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, аудитор зобов'язаний висловити думку стосовно достовірності та повноти річної фінансової звітності із застереженнями.

Отже, оглядова перевірка допомагає підприємству своєчасно виявити та виправити основні недоліки бухгалтерського обліку, запобігти істотним викривленням у фінансовій звітності та уникнути модифікації думки аудитора за результатами річного аудиту.

Оскільки процедура добору та призначення аудитора потребує певного часу й уваги, літо – найкращий період для цієї справи.

Нагадаю, обов'язковий аудит фінансової звітності стосується суб'єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом.

До таких підприємств належать:

– великі підприємства, які є емітентами цінних паперів;

– великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;

– суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;

– суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;

– середні підприємства.

Словник

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, – підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущено до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи та великі підприємства.

Часто аудитора порівнюють із лікарем: обох призначають до професії (у деяких країнах аудитор, як і лікар, складає присягу – клятву служити суспільству); обидва служать людям, а професії є суспільно значущими; мають доступ до найпотаємнішого; ставлять діагнози та рекомендують лікування. Щоправда, лікар не має права розголошувати діагноз нікому, крім клієнта, на відміну від аудитора, котрий зобов'язаний висловити свою об'єктивну думку стосовно фінансового стану компанії всьому світу. Сьогодні і лікаря, і аудитора ми обираємо самостійно.

Станом на 26 червня 2019 р. у загальному реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України налічується 905 аудиторських компаній, з яких 267 суб'єктів мають право виконувати обов'язковий аудит фінансової звітності та 92 суб'єкти мають право виконувати обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Отже, як обрати аудитора?

Процедуру добору суб'єктів аудиторської діяльності для великих підприємств і підприємств, що становлять суспільний інтерес, чітко регламентовано Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Підприємства, що становлять суспільний інтерес:

1. Суб'єкта аудиторської діяльності обирають через конкурс. У конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, установленим Законом, та яких унесено до відповідного розділу реєстру Аудиторської палати України.

2. Для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити й оприлюднити порядок його проведення та однозначні прозорі й недискримінаційні критерії добору щонайменше двох суб'єктів аудиторської діяльності, які потрібно подати на розгляд органів, що призначають суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

3. Суб'єктам аудиторської діяльності, що виявили бажання брати участь у конкурсі, безкоштовно надають тендерну документацію, яка розкриває інформацію про діяльність підприємства, що становить суспільний інтерес, і містить завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Таку документацію також необхідно публічно розмістити на сайті підприємства.

4. Відповідальність за проведення конкурсу покладено на аудиторський комітет підприємства, що становить суспільний інтерес, або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції.

5. Аудиторський комітет або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції, оцінює конкурсні пропозиції за встановленими критеріями добору та складає звіт про висновки процедури добору.

6. За результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які мають містити щонайменше дві пропозиції стосовно добору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Великі підприємства:

1. Великі підприємства зобов'язані створити аудиторський комітет або покласти відповідні функції на ревізійну комісію чи наглядову раду, створювані відповідно до законодавства.

2. Суб'єкта аудиторської діяльності призначають загальні збори акціонерного товариства, загальні збори учасників. Призначеним для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, установленим цим Законом, і внесений до відповідного розділу Реєстру.

При цьому для великих і середніх підприємств Законом не передбачено обов'язкового проведення конкурсу. Водночас я рекомендую не нехтувати процедурою конкурсу, адже це єдиний інструмент, який може забезпечити об'єктивність і незалежність процедури добору аудитора.

Тому далі ділюся порадами, як організувати прозорий конкурс із добору та призначення аудитора.

Критерії добору аудитора

На першому етапі ви маєте визначитися, до якої категорії підприємств належить ваше та які з огляду на це обов'язкові законодавчі вимоги встановлено для процедури добору та призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Потім потрібно визначити критерії, за якими ви будете обирати аудитора. Серед таких критеріїв варто назвати: незалежність, професіоналізм, досвід роботи на ринку, публічність, кадрова політика тощо. Особисто мені завжди приємно працювати з компаніями, які сповідують однакові з нами цінності. Не жалійте часу та пам'ятайте, що ви обираєте надійного партнера, навіть спілкування з яким має бути цінним для вас.

На підставі встановлених критеріїв складіть short list з претендентів, яким ви надішлете тендерну документацію. Як свідчить практика, чим більше критеріїв, тим менший список претендентів у вас вийде; утім 3 - 5 аудиторських компаній буде цілком достатньо.

Тендерний комітет і тендерна документація

Тендерний комітет – орган, який організовує процедуру закупівлі аудиторських послуг та обирає переможця з-поміж аудиторів-конкурсантів. Навіть якщо законодавчих вимог до процедури добору не встановлено, я рекомендую створити тендерний комітет із представників менеджменту компанії, що допоможе провести прозорий та об'єктивний конкурс.

Не варто доручати добір аудитора одноособово головному бухгалтеру чи фінансовому директору – вони так чи інакше зацікавлені в бездоганному результаті, особливо якщо результати аудиторської перевірки прив'язані до їхніх KPIs.

Тендерна документація має містити коротку інформацію про ваш бізнес, структуру компанії, ключові показники фінансової звітності, строки надання послуг, комерційні пропозиції, а також ваші додаткові очікування та побажання. Її надсилають претендентам зі сформованого short list аудиторів.

Персональні зустрічі

Економлячи час, підприємства обирають аудитора за результатами розгляду комерційних пропозицій. Погодьтеся, часто красиво підготовлена презентація не має нічого спільного з реальним життям. Тому я надаю перевагу особистим зустрічам. Це чудова можливість зустрітися, познайомитися й обговорити всі модальності співпраці. До того ж така зустріч з аудиторами буде абсолютно безкоштовною для вас.

На зустрічі варто познайомитися з партнером, обговорити рівень професійності команди аудиторів, порядок комунікацій, проведення зустрічей та обговорення проміжних результатів аудиторської перевірки (round table), супровід обов'язкової інвентаризації тощо.

Не забувайте! Що більше часу ви інвестуєте в процес відбору, тим точнішим буде ваш вибір і тим меншою буде ймовірність розчаруватися у співпраці.

Вдалого вибору!

Класифікація підприємств*:

Мікро-

Малі

Середні

Великі

Балансова вартість активів – до 350 тис. євро;

 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тис. євро;

 
середня кількість працівників – до 10 осіб

Балансова вартість активів – до 4 млн євро;


чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 млн євро;


середня кількість працівників – до 50 осіб

Балансова вартість активів – до 20 млн євро;


чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 млн євро;


середня кількість працівників – до 250 осіб

Балансова вартість активів – понад 20 млн євро;


чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн євро;

 
середня кількість працівників – понад 250 осіб

* Підприємство щонайменше має відповідати двом показникам.

Джерело: blog.liga.net

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ