Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Європейський удар по "агресивній податковій оптимізації"

Про План BEPS, його реалізацію й ризики для бізнесу можна говорити нескінченно. Якісь напрями (кроки) BEPS містять вагоміші ризики, і з ними бізнес більше обізнаний (наприклад, щодо регулювання трансфертного ціноутворення й запобігання недобросовісному використанню конвенцій про уникнення подвійного оподаткування), а з якимись напрямами бізнес поки що менше ознайомлений.

На ризиках одного з таких напрямів і зупинимося докладніше. 12-й крок BEPS передбачає розроблення вимог щодо обов'язкового розкриття платниками податків інформації про угоди з використанням схем агресивного податкового планування. І хоча цей крок не входить до мінімального стандарту BEPS, цей напрям уже активно починає реалізовуватися на практиці. Зокрема, на рівні ЄС прийнято зміни (DIRECTIVE (EU) 2018/822 від 25.05.2018 р.) до Євродирективи про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування (Council Directive 2011/16/EU). Підсумкова оновлена Директива, яка спрощено називається DAC6 (а також Директива про податкових посередників), регулює процедуру звітності за схемами агресивного податкового планування й запроваджує обов'язковий автоматичний обмін інформацією у сфері оподаткування щодо звітних транскордонних угод.

Дія DAC6 позначиться на будь-якому бенефіціарові, який має власні компанії, зареєстровані на території ЄС, або працює з європейськими контрагентами. Відтепер будьте готові до того, що європейські посередники, яких залучають до планування або супроводу транскордонних угод, будуть зобов'язані розкривати податковим органам ваші "потенційно агресивні механізми податкового планування" під загрозою значних персональних штрафів. Під посередником мають на увазі будь-яку особа в ЄС, яка розробляє, продає, організовує, робить доступним для реалізації або керує реалізацією підзвітної схеми, що надає допомогу, сприяння або пораду щодо підзвітної схеми, тобто європейські податкові консультанти, юристи, нотаріуси, бухгалтери, аудитори, банкіри, фінансові радники, брокери тощо. Для майбутньої звітності моніторинг ваших міжнародних операцій європейськими консультантами, що супроводжують їх, проводять уже майже рік.

Для цілей DAC6 зобов'язання щодо розкриття даних з європейських посередників можуть бути перенесені на самих платників податків: у разі якщо країна ЄС гарантує професійну таємницю адвокатам, аудиторам; якщо залучений до угоди посередник перебуває за межами ЄС, а в угоді бере участь європейський платник податків.

Не секрет, що, попри сучасні правила проведення міжнародних трансакцій та угод з іноземним елементом, які дедалі частіше змінюються в бік посилення, для більшості транскордонних угод і бізнес-схем із залученням іноземних, включаючи офшорні, компаній єдиною або основною метою, як і раніше, залишається податкова ефективність, тобто оптимізація загального податкового навантаження до мінімально можливих податкових ставок. А в ідеалі взагалі навіть до можливості повністю уникнути оподаткування на підставах, передбачених законодавством. Незважаючи на наявність подібних законодавчих норм, що передбачають значні податкові пільги, у якийсь момент часу "форма стала превалювати над сутністю", і одержувана вигода почала навіть у термінології іменуватися "необґрунтованою податковою вигодою", а схеми планування в частині оподаткування стали розцінюватися як "агресивні". Згадана вище Директива практично "уб'є" можливості невиправданої податкової оптимізації, що й було метою "Великої двадцятки", яка ініціювала процес.

Директива про податкових посередників систематизує типові особливості механізмів агресивного податкового планування, які потенційно вказують на ухилення від сплати податків або зловживання корпоративним податком, і запроваджує зобов'язання щодо будь-яких транскордонних угод, які потрапляють під одну або кілька встановлених Директивою ознак "агресивності" і стосуються як мінімум однієї країни ЄС, надавати інформацію до податкових органів.

DAC6 не містить чіткого поняття методів агресивного податкового планування, але наводить "характерні ознаки", які слугують індикаторами ухилення від оподаткування або податкових зловживань, а значить, угоди з такими індикаторами є підзвітними. До звітності потрапляє досить багато операцій, оскільки ознаки угод сформульовано доволі широко й далеко не завжди ці угоди є інструментами агресивного податкового планування. Іноді досить невинні угоди потрапляють до цього периметра звітності.

Серед ознак, які виокремлено в DAC6:

– стандартизована документація щодо трансакцій,

операції без "переконливої" комерційної мети,

операції, де одним з очікуваних результатів угоди є одержання податкової переваги, де встановлюється залежність винагороди посередника від успіху в досягненні податкової вигоди,

– операції з резидентом офшорної або низькоподаткової юрисдикції або юрисдикції, що не бере участі в автоматичному обміні інформацією або яка не співпрацює з податкових питань,

– платежі на адресу юридичної особи без резидентства ("stateless entity"). Юридична особа без резидентства – це суб'єкт підприємництва, що не має податкової резидентності, у якого немає або який не утворює постійного представництва в юрисдикції за місцем його організації або в іншій податковій юрисдикції,

– операції, де угода про конфіденційність не дозволяє розкрити інформацію про сплату податків,

– операції, що передбачають перенесення "збитків" за результатами фінансового року до іншої юрисдикції для зменшення податкової бази,

– операції, що передбачають перекваліфікацію прибутку до інших категорій, які оподатковуються за зниженими ставками,

– операції, що дозволяють кільком платникам податків вимагати звільнення від подвійного оподаткування щодо однієї й тієї самої статті доходів у кількох юрисдикціях.

Практичне значення Директиви в тому, що 25.06.2018 фактично стало останнім днем, коли групи компаній, які здійснюють транскордонні операції в ЄС, мали право на легальних підставах здійснювати агресивне податкове планування.

З липня 2020 р. будь-які практичні кроки щодо здійснення операцій, які мають ознаки, що потрапляють під визначення "спрямованих на ухилення від сплати оподаткування", повинні супроводжуватися розкриттям залученими до таких трансакцій європейськими посередниками відповідної інформації податківцям. Обговорення з вашими європейськими фахівцями теоретичних можливих варіантів транскордонних схем, доки вони залишаються теорією й не переходять у площину практичних рішень, не вимагають інформування. Але, незважаючи на те що "думки й наміри не покарані", клімат для подібних угод значно змінюється з літа 2018 р.

Після першої звітності з 2020 року відбуватиметься регулярний автоматичний обмін інформацією про угоди між податковими органами країн ЄС (а також Швейцарії та Ліхтенштейну). Ця звітність також може потрапляти до третіх країн за межі ЄС або в межах ініціативного (спонтанного) обміну, або звичайними каналами обміну інформацією за запитом, передбаченим Страсбурзькою конвенцією про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах (учасницею якої є й Україна).

У національні законодавства країн ЄС правила розкриття інформації про угоди з потенційно агресивними механізмами податкового планування повинні бути імплементовані до кінця поточного 2020 року, з умовою ретроспективної дії: підзвітні особи мають розпочати збирати інформацію з 25.06.2018. І перша звітність повинна бути подана до кінця серпня 2020 р., але за період із 25.06.2018 по 01.07.2020 ("перший звітний період"). Тобто записи будь-яких угод, що потенційно підлягають звітності, починаючи з 25.06.2018 необхідно зберігати.

Після першого звітного періоду інформацію потрібно надавати до податкових органів протягом 30 днів із моменту початку здійснення відповідної підзвітної угоди.

Першими на локальному рівні нові правила прийняли Німеччина й Польща. Обидві країни механізми контролю й вимоги звітності поширили не лише на транскордонні, а й на національні схеми. При цьому Польща встановила досить високі штрафи, що досягають кількох мільйонів доларів.

Виклики для платників податків у зв'язку з нововведеннями DAC6:

– високий рівень штрафів за порушення законодавства й репутаційні ризики;

– найкоротші строки для подання звітності: місяць із моменту надання посередником сприяння платнику податків або з дати, коли угода/структура готова до реалізації;

– необхідність уже відстежувати угоди/структури до прийняття законодавства, оскільки воно поширюється на період із червня 2018 р.;

– ризики некоректного розкриття операцій/структур;

– передання даних про угоди/структури за межі ЄС у разі спонтанного обміну інформацією або за запитом.

Загальні ризики для бізнесу від розкриття інформації про транскордонні операції, що містять можливі елементи "агресивності", очевидні – від посиленої уваги податкових відомств до вашої конкретної трансакції, що потрапила до звіту (з ризиком перегляду податкових наслідків такої операції), до глобального перегляду законодавства та закриття лазівок і законодавчих білих плям, що дозволяють одержувати податкові пільги без належних для цього економічних підстав.

З урахуванням ретроспективності періоду звітності необхідно вже зараз думати про те, як відстежувати потенційно підзвітні угоди й напрацьовувати позицію щодо їх звітності. Крім того, платникам податків треба буде взаємодіяти з третіми особами (у тому числі контрагентами за операціями), щоб узгодити позицію щодо звітності стосовно певної угоди, чого раніше ніколи не було.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ