Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Що таке Конвенція MLI та яка мета її розвитку?

Закон України "Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування" набув чинності 02 квітня 2019 р. Відповідно, уже в найближчому майбутньому нам слід очікувати внесення змін до міжнародних угод України про уникнення подвійного оподаткування.

Конвенція MLI (повна назва – Багатостороння конвенція про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування) є багатостороннім договором, розробленим Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) у межах боротьби з розмиванням бази оподаткування й виведенням прибутку з-під оподаткування (далі – План BEPS).

Наразі 129 держав стали членами Плану BEPS, а 87 держав стали підписантами Конвенції MLI, таким чином поширивши її на Угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна та попередження податкових ухилень (далі – Угоди про оподаткування).

У межах виконання Плану BEPS Конвенція MLI покликана:

• розв'язувати питання застосування певних гібридних схем зменшення податкового навантаження,

• попереджати зловживання положеннями угод,

• розв'язувати проблеми штучного уникнення статусу постійного представництва й удосконалити процедуру вирішення спорів.

Які положення запроваджують до українського податкового регулювання шляхом ратифікації Конвенції MLI?

Конвенція MLI передбачає (1) "мінімальний стандарт", який повинен бути обов'язково ратифікований державами (зокрема, статті 6, 7 та 16 Конвенції MLI, які описані нижче), а також (2) додаткові статті, які приймаються на розсуд кожної держави. Україна обрала такий набір правил, який застосовують у межах Конвенції MLI:

1. Мета Угоди про оподаткування (стаття 6 Конвенції MLI): це преамбула, що вноситься в текст Угоди про оподаткування, у якій уточнюється, що Угоди про оподаткування не спрямовані на створення можливостей повного звільнення від оподаткування або зменшення оподаткування шляхом податкового ухилення або уникнення.

2. Запровадження тесту основної мети (Principal Purpose Test (PPT)) (стаття 7 Конвенції MLI): установлюються правила, згідно з якими пільги, передбачені Угодою про оподаткування, не надаватимуть щодо доходу чи капіталу, якщо є підстави вважати, що отримання такої пільги було однією з основних цілей Угоди. Винятком із цього правила є випадок, коли буде встановлено, що надання такої пільги за цих обставин відповідатиме цілям і завданням Угоди про оподаткування, на яку поширюється Конвенція MLI.

3. Доходи від відчуження акцій або частки участі особи, вартість яких одержується здебільшого з нерухомого майна (стаття 9 Конвенції MLI): установлення правил, згідно з якими доходи можуть бути оподатковані в Договірній юрисдикції, якщо в будь-який час протягом 365 днів, що передували відчуженню, ці акції або частки одержали більше ніж 50 % своєї вартості від нерухомого майна (нерухомості), розміщеного в цій Договірній юрисдикції.

4. Протидія зловживанню через постійні представництва, розташовані в третіх юрисдикціях (стаття 10 Конвенції МLI): установлення умов, за яких дохід юридичних осіб залишається таким, який оподатковують згідно з національним законодавством Договірної юрисдикції, у якій підприємство одержує дохід.

5. Штучне уникнення статусу постійного представництва шляхом агентських домовленостей та подібних стратегій (стаття 12 Конвенції МLI): установлення правил, згідно з якими в разі, якщо юридична особа діє в Договірній юрисдикції й систематично укладає контракти або систематично відіграє основну роль, що призводить до укладення контрактів, це підприємство необхідно вважати таким, що має постійне представництво в цій Договірній юрисдикції.

6. Штучне уникнення статусу постійного представництва шляхом винятків, передбачених для окремих видів діяльності (стаття 13 Конвенції МLI, варіант "А"): правило, яке передбачає, що термін "постійне представництво" не охоплює випадки, перелічені в угодах, і якщо діяльність не має постійного характеру. У частині 4 статті 13 було додано правило антифрагментації до сукупної діяльності, що здійснюється тісно пов'язаними підприємствами з метою визначення існування постійного представництва.

7. Розділення контрактів (стаття 14 Конвенції MLI): визначено правила розрахунку періодів, після перевищення яких конкретні проекти або види діяльності вважають постійним представництвом. За певних умов ці різні періоди додаються. Правила стосуються діяльності в місці, яке є будівельним об'єктом, проектом будівництва, проектом інсталяції (включаючи нагляд або консультації щодо таких проектів).

8. Процедура взаємного узгодження (стаття 16 Конвенції МLI): платники податків можуть подати позов до компетентного органу відповідної юрисдикції МLI, якщо вони вважають, що дії однієї або обох Договірних держав призводять або призведуть до того, що для цієї особи оподаткування не відповідатиме положенням Угоди про оподаткування. Строк подання позову – три роки з моменту першого повідомлення про дії, які призводять до оподаткування, що не відповідає договору.

Які передумови застосування положень Конвенції МLI?

Ратифікувавши Конвенцію MLI, Україна поширила її дію на 76 Угод про оподаткування. На сьогодні, однак, лише половина з цих Угод зазнає змін після набуття Конвенцією чинності для України. Це пояснюється тим, що для того, аби визначити, чи застосовують Конвенцію MLI до конкретної Угоди про оподаткування, слід відповісти на такі питання.

– Чи набула чинності Конвенція МLI для України?

Загалом, Конвенція MLI набирає чинності в перший день місяця після закінчення періоду в три календарні місяці, що починається з дати здачі на зберігання Україною своєї ратифікаційної грамоти до ОЕСР. Здати ратифікаційну грамоту на зберігання має Міністерство закордонних справ України. Очікується, що це станеться найближчим часом, оскільки проект закону про ратифікацію Конвенції MLI було визначено Президентом України як пріоритетний. Таким чином, загалом ратифікація Конвенції MLI для України може набути чинності в серпні – вересні 2019 р.

Окремо положення Конвенції МLI, які змінюють Угоди про оподаткування, щодо: (1) утриманих податків та (2) інших податків набувають чинності в кожній державі, яка є стороною Угоди про оподаткування, на яку поширюється дія Конвенції MLI (далі – Договірна юрисдикція) відповідно до таких правил:

1) щодо утриманих податків (тобто податків, утриманих у джерела із сум, сплачених або перерахованих нерезидентам) – з 1 січня після дати набрання чинності Конвенцією MLI для кожної Договірної юрисдикції;

2) щодо інших податків (тобто інших податків, які стягує Договірна юрисдикція) – через 6 місяців із дати набрання чинності Конвенцією MLI для кожної Договірної юрисдикції.

– Чи ратифікували обидві Договірні юрисдикції Конвенцію МLI та здали на зберігання документ про ратифікацію?

Конвенція МLI набуде чинності в перший день місяця після закінчення періоду в три календарні місяці, після того як обидві Договірні юрисдикції здадуть свої ратифікаційні грамоти на зберігання. Поточний стан здачі документа про ратифікацію для кожного підписанта розміщено на веб-сайті ОЕСР (http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf). Станом на 28.05.2019 лише 25 держав виконали вимоги щодо подання ратифікаційного документа.

– Чи внесли обидві Договірні юрисдикції Угоду про оподаткування до списку договорів, на які поширюється Конвенція MLI?

Серед договорів, що перелічені Україною як Угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, є такі угоди:

– на які поширюватиметься Конвенція MLI, оскільки вони перераховані як Україною, так і відповідною Договірною юрисдикцією як Угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції. Наприклад, Угоди про оподаткування з Канадою, Кіпром, Ізраїлем, Росією, Великобританією тощо;

– на які не поширюватиметься Конвенція MLI, оскільки відповідна Договірна юрисдикція взагалі не підписувала Конвенцію МLI. Це Угоди про оподаткування з такими країнами, як: США, Алжир, Азербайджан, Білорусь, Бразилія, Куба, Іран, Йорданія, Киргизстан, Ліван, Лівія, Македонія, Молдова, Монголія, Чорногорія, Марокко, Сирія, Таджикистан, Таїланд, Туркменістан, Узбекистан, В'єтнам. На ці Угоди про оподаткування поширюватиметься Конвенція MLI, коли ці країни підпишуть і ратифікують Конвенцію МLI згідно зі своїм національним законодавством;

– на які не поширюватиметься Конвенція MLI, оскільки відповідні Договірні юрисдикції не включили угоди з Україною до переліку Угод про оподаткування, на які поширюється Конвенція MLI. Це Угоди про оподаткування з такими країнами, як: Об'єднані Арабські Емірати, Австрія, Грузія, Німеччина, Індонезія, Японія, Кувейт, Малайзія, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Саудівська Аравія, Іспанія та Швейцарія.

Немає законодавчої вимоги підготувати консолідовану версію Угод про оподаткування зі змінами, зумовленими ратифікацією Конвенції MLI. Деякі Договірні юрисдикції для зручності застосування підготували консолідовані версії відповідних Угод про оподаткування, однак у найближчому майбутньому від Україні цього не очікується.

Відповідно, положення Конвенції МLІ співіснуватимуть з Угодами про оподаткування без консолідації, тож у кожному конкретному випадку необхідно враховувати положення двох правових актів: (1) положення Конвенції МLI (включаючи спеціальні застереження для кожної країни); (2) Угоди про оподаткування.

Резюме статті

Якщо ваш бізнес використовує або розглядає можливість використання угод про уникнення подвійного оподаткування з Україною, то рекомендуємо перевірити ваше корпоративне й податкове структурування на відповідність вимогам Конвенції MLI. Попередження! Наші погляди й рекомендації ґрунтуються на інформації, отриманій із відкритих джерел, які ми вважаємо надійними, але за повноту й точність яких ми не несемо відповідальності. Усі оцінки й висновки, включені до звіту, є незалежним судженням аналітиків станом на дату випуску. Ми залишаємо за собою право змінювати висловлені у звіті думки в будь-який час без попереднього повідомлення. Крім того, ми залишаємо за собою право не оновлювати цю інформацію або видаляти її без попередження. Цю інформацію надають без будь-якої гарантії на основі "як є", і її не слід розглядати як заміну індивідуальної консультації. Ані компанія Hillmont Partners, ані її керівництво, ані працівники, а також жодна інша особа не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані з будь-яким використанням цього документа чи його змісту або іншими діями. Цей аналіз надсилається електронною і звичайною поштою професіоналам, які, як очікується, приймають власні рішення, не спираючись на цю публікацію, і не може бути перерозподілений, відтворений або опублікований повністю або частково для жодних цілей.

Анастасія Черноштан,

юрист Hillmont Partners

Джерело: blog.liga.net

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ