Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Чи сприяють МСФЗ більш ефективним міжнародним інвестиціям?

Якщо виходити із суто теоретичних міркувань, єдиний набір якісних міжнародних стандартів фінансової звітності має забезпечувати більш ефективний міжнародний розподіл вільного капіталу. А як ведеться насправді? Щоб дати відповідь на це запитання, у кінці минулого місяця Фонд МСФЗ опублікував невелику веб-презентацію, у межах якої член Ради з МСФЗ Енн Тарка (Ann Tarca) розповіла про результати численних досліджень із теми впливу МСФЗ на міжнародні інвестиції (включно з прямими іноземними інвестиціями) і міжнародну порівнянність фінансової звітності компаній.

Як відомо з історії, Раду з МСФЗ було утворено у 2001 році з метою розроблення стандартів фінансової звітності спеціально для компаній, що мають лістинг на світових біржах. Основною місією Фонду МСФЗ уже тоді було (і є дотепер) створення облікових стандартів, що забезпечують прозорість, підзвітність й ефективність фінансових ринків у всьому світі (сьогодні ці стандарти потрібні для використання в 140 юрисдикціях і ще в багатьох дозволені до використання добровільно).

Таким чином, робота цієї організації відповідає суспільним інтересам у тому сенсі, що сприяє зростанню глобальної економіки й довгострокової фінансової стабільності, а також допомагає інвесторам з ідентифікацією ризиків і можливостей на світових ринках, тим самим покращуючи розподіл капіталу. Однак головне питання, на яке намагається дати відповідь ця презентація від розробників МСФЗ, звучить так: якою мірою дані щодо міжнародних інвестицій підкріплюють висновок про те, що Фонд МСФЗ дійсно справляється зі своєю основною місією, – що це не просто слова?

Якщо певна юрисдикція приймає рішення про перехід на стандарти МСФЗ, то це позитивне рішення, що відображає підтримку міжнародних стандартів, ґрунтується передусім на очікуваннях, що фінансова звітність на основі цих стандартів виявиться більш якісною та більш порівнянною, якщо порівнювати з фінансовою звітністю на основі чинних у цій юрисдикції національних стандартів.

Якісні й послідовні стандарти повинні сприяти збільшенню міжнародних потоків капіталу та кращому інтегруванню ринків капіталу. Адепти МСФЗ стверджують, що міжнародні стандарти підвищують якість доступної іноземним інвесторам інформації, а це означає меншу інформаційну асиметрію між іноземними й місцевими (національними) інвесторами в певній юрисдикції.

Реальні дані доводять, що участь в іноземних інвестиційних фондах посилилась із переходом компаній на міжнародні стандарти фінансової звітності. З погляду логіки менш якісна інформація, доступна раніше основним користувачам звітності – великим інвесторам, які формують свої ділові рішення на основі фінансової звітності, давала менше стимулів для інвестицій. Дані щодо країн, які перейшли на МСФЗ, засвідчили, що із часом у середовищі американських інвесторів почало спостерігатися поступове зниження чітко вираженого зміщення їх орієнтації на користь місцевих американських ринків. Це зниження ступеня зміщення виявилося ще більш вираженим у тих випадках, коли національні стандарти юрисдикцій, які перейшли на МСФЗ, спочатку дуже сильно відрізнялися від МСФЗ, були більш суворими або ж коли в тих юрисдикціях спочатку переважали дуже високі стимули до розкриття якісної фінансової інформації.

Проведені дослідження засвідчили, що перехід світових країн на МСФЗ асоціюється зі збільшенням як абсолютних обсягів інвестицій, так і кількості інституційних інвесторів (інвестиційних фондів, страхових і пенсійних фондів, приватних фондів прямих інвестицій і венчурних інвестиційних фондів). Можливим поясненням такого ефекту є те, що місцеві (національні) інвестори, які беруть участь у цих фондах, збільшують свої частки у відповідь на більш якісну звітність компаній-об'єктів для інвестування, а іноземних інвесторів приваблює більша прозорість фінансової звітності компаній.

Дослідження спираються також на ще один показник вигоди від переходу на МСФЗ – прямі іноземні інвестиції. Дані Світового банку доводять, що особливо сильне збільшення їх припливу спостерігалося в країнах, що розвиваються, після прийняття ними міжнародних стандартів фінансової звітності, що одночасно свідчить про сильний вплив на ці країни політик Світового банку.

А втім, переваги від переходу на МСФЗ можуть відрізнятися для інвесторів, які вкладають вільні кошти в боргові зобов'язання, і для інвесторів, які вкладають вільні кошти в інструменти капіталу. Одне з досліджень (повний їх список буде наведено в кінці) засвідчило, що після переходу на МСФЗ збільшилися іноземні інвестиції в боргові інструменти, причому переважно із США та інших країн, які на МСФЗ ще не перейшли. Зате якщо говорити про іноземні капітальні інвестиції, то вони з більшою часткою ймовірності зростають у країнах із вищою якістю корпоративного управління, що більшою мірою розвинені в економічному плані та мають кращі механізми захисту прав кредиторів. Як і з борговими інвестиціями, тут також основний приплив іноземних інвесторів ішов із США. Основний висновок, який на підставі цих даних зробили автори дослідження, звучить так: збільшення інвестицій є реакцією на переваги від переходу на МСФЗ, які зводяться переважно до поліпшення якості фінансової звітності, ніж її порівнянності.

Проте багато інших досліджень без великих зусиль знайшли підтвердження переваг від переходу на МСФЗ у термінах поліпшеної порівнянності фінансової звітності різних компаній. Одне з таких виявило збільшення обсягів інвестування з боку іноземних інвестиційних фондів, яке, як засвідчили дані, безпосередньо стосувалося більшої однаковості фінансової звітності компаній у межах окремих галузей після їх переходу на міжнародні стандарти. Інакше кажучи, у світовому масштабі стало більше учасників окремих галузей економіки, які використовують одні й ті самі стандарти звітності.

Інші дослідження розглядали ще й такий цікавий чинник, як упізнавання стандартів. У цьому разі іноземні інвестиції спочатку перебували на хорошому рівні тоді, коли дві країни мають багато спільного в аспекті мови, культури, юридичних норм і регіонального розташування, але особливо високі, якщо виявляється, що обидві країни (а отже, і інвестори, і компанії – об'єкти інвестицій) застосовують одні й ті самі системи стандартів фінансової звітності.

Уже в більш пізніх і близьких до нас дослідженнях їхні автори дійшли висновку, що на результати інвестицій можуть впливати специфічні характеристики окремих юрисдикцій. Для ілюстрації: ефективність інвестицій має зворотний зв'язок зі слабкими правовими механізмами захисту, ступенем концентрації володіння та відмінностями в системах фінансового обліку й звітності до переходу на МСФЗ.

Окреме дослідження з теми міжнародних злиттів і поглинань засвідчило, що кількість таких правочинів зросла, причому компанії-набувачі прийшли переважно з країн, що переходять на МСФЗ. Зростання M&A виявилося більш вираженим тоді, коли системи звітності у двох країн мали більше схожості. Таким чином, це дослідження також підтвердило, що міжнародні інвестори дуже цінують порівнянність фінансових даних, коли проводять фінансовий аналіз потенційних об'єктів для здійснення придбань.

Усі наведені вище результати лише підтверджують дані щодо первинного публічного розміщення (IPO). Як виявилося, після переходу певної юрисдикції на МСФЗ первинні публічні розміщення як на національних, так і закордонних майданчиках демонстрували менше прикладів торгівлі за заниженими цінами, а на закордонних ринках прибутковість виявилась вищою. Однак ці переваги від переходу на міжнародні стандарти більш яскраво виявлялись тоді, коли спочатку було більше відмінностей між МСФЗ і національними стандартами, які застосовували раніше, особливо якщо в країні, яка переходить на МСФЗ, діяли більш сильні правові механізми (це сприяє довірі).

Ще одне дослідження вивчало таке явище, як одночасний лістинг відразу на кількох торговельних майданчиках, – як виявилося, воно стає більш поширеним із прийняттям МСФЗ. Інакше кажучи, більш імовірно, що як другий, третій тощо торговельний майданчик компанія вибере країну також на МСФЗ та в умовах більших і ліквідних ринків. Найбільша різниця від переходу була помітна в країнах, де раніше спостерігалися серйозні відмінності в системах фінансового обліку та звітності, де було обмежено розкриття або де компанії раніше мали обмежений доступ до капіталу.

Підіб'ємо підсумки. На початку презентації була висловлена, якщо бажаєте, гіпотеза, що стандарти МСФЗ несуть із собою переваги у вигляді помітного збільшення інвестицій, оскільки цьому сприяє поліпшена якість фінансової звітності та її порівнянність. Дослідження, на які спирається у своїй презентації член Ради з МСФЗ Енн Тарка, насправді демонструють зростання іноземних інвестицій унаслідок переходу на МСФЗ – хоча й із різних причин, як було зазначено вище. Висновки цих досліджень ґрунтуються на даних численних юрисдикцій, які протягом багатьох років переходили на міжнародні стандарти фінансової звітності. Висновки підтверджують, що Фонд МСФЗ дійсно справляється зі своєю основною місією щодо забезпечення ефективності функціонування світових фінансових ринків і стійкого зростання світової економіки.

Однак дуже важливе зауваження щодо викладеного вище полягає в тому, що переваги від переходу на МСФЗ в аспекті збільшення інвестицій не є універсальними за своєю суттю, оскільки на них впливатимуть чинники двох основних груп. Першу умовну групу чинників можна назвати "якість стандартів" (як добре відомо, одним із головних завдань для Ради з МСФЗ було й залишається розроблення якісних стандартів в інтересах користувачів фінансової звітності). А друга група чинників – це інституційний устрій у певній країні (органи контролю, юридичні системи, правові механізми захисту інтересів інвесторів і забезпечення якості фінансової звітності).

Отже, порівнянність і прозорість фінансової звітності є фундаментальними чинниками для збільшення іноземних інвестицій, але переваги будуть вище в тому разі, якщо в країнах, які переходять на МСФЗ, сам перехід має сильну інституційну підтримку.

Джерело: GAAP.RU

За матеріалами: IFRS

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ