Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Нова Концепція МСФЗ: що нас чекає

29 березня 2018 року Рада з МСФЗ випустила нову версію Концептуальних основ фінансової звітності (Концепції). Ця подія ознаменовує завершення багаторічного проекту, одного із найзначніших у діяльності Ради з МСФЗ за останні 20 років. Нова версія Концепції набуває чинності для обов'язкового застосування компаніями зі звітності за 2020 рік.

Концепція лежить в основі розроблення всіх МСФЗ. Також вона є керівництвом для самої Ради під час розроблення нею міжнародних стандартів фінансової звітності. Хоча будь-який випущений стандарт має пріоритет перед Концепцією, наявність єдиного базового документа допомагає Раді забезпечити послідовність положень стандартів, спрямованість на інтереси користувачів звітності, а також дотримання єдиних принципів.

Також на основі Концепції компанії розробляють облікову політику в тих ситуаціях, коли відсутні конкретні положення стандартів або існують певні варіанти вибору дій.

Що ж нового з'явилося в Концепції-2018?

По-перше, Рада з МСФЗ визначила нову мету складання фінансової звітності, а саме – надання інформації про активи, зобов'язання, капітал, доходи та витрати, корисної для користувачів під час оцінки майбутніх чистих економічних надходжень у компанію та здатності керівництва використовувати економічні ресурси компанії.

Упроваджено нове визначення "організація, що звітує" – це сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі. При цьому організація, що звітує, не обов'язково повинна бути окремою юридичною особою. У такий спосіб наголошується, що "організація, що звітує" може бути в багатьох формах, наприклад, як частина юридичної особи. Також окремо зазначається, що консолідована звітність більш корисна для користувачів, ніж неконсолідована.

Крім того, Рада з МСФЗ додала поняття "відповідальність (stewardship) за інформацію, викладену у фінансовій звітності". Також наголошується, що інформація у фінансовій звітності має допомагати користувачам, зокрема, оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні економічними ресурсами.

Також упроваджено нове поняття "обачність під час підготовки фінансової звітності". При цьому під обачністю розуміють прояв обережності під час винесення суджень в умовах невизначеності. Тобто обачність вимагає скоріше нейтральності в поданих даних, а не асиметрії в даних звітності (інакше кажучи, перебільшення чи применшення активів, зобов'язань, доходів чи витрат).

У новій версії Концепції нарешті офіційно з'явився пріоритет економічного змісту над формою (substance over form). Тобто вважається, що правдивого подання можна досягти лише завдяки відображенню сутності економічного феномена. У більшості випадків між ним і юридичною формою можна поставити знак рівності, але якщо це раптом не так, тільки відображення сутності відповідатиме правдивому відображенню інформації.

Упроваджено нові визначення "актив" і "зобов'язання", котрі наведено нижче, порівнюючи з попередніми визначеннями.

Визначення "актив":

Було

Актив – ресурс, контрольований суб'єктом господарювання в результаті минулих подій, від якого очікують надходження майбутніх економічних вигід до суб'єкта господарювання.

Стало

Актив існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс – право організації, що надає потенціал для отримання економічних вигід.

Визначення "зобов'язання":

Було

Зобов'язання теперішня заборгованість суб'єкта господарювання, яка виникає внаслідок минулих подій, погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття із суб'єкта господарювання ресурсів, котрі втілюють у собі майбутні економічні вигоди.

Стало

Зобов'язання – існуючий обов'язок організації в результаті минулих подій, урегулювання якого призведе до зменшення економічних ресурсів.

Зобов'язання – це обов'язок здійснити передання економічних ресурсів, уникнути якого видається непрактичним.

У визначеннях звучить поняття "економічний ресурс" замість "ресурс". Таким чином, підкреслюється, що Рада з МСФЗ більше не думає про активи як про фізичні об'єкти, а, скоріше, як про набір прав. Також у нових визначеннях немає "очікуваного" (імовірного) притоку або відтоку – замість цього потенціал активу (зобов'язання) виробляти (передавати) економічні вигоди.

Нові критерії визнання активів, зобов'язань.

На цей час у поточній версії Концепції визначено звичні критерії визнання для елементів фінансової звітності з МСФЗ, які звучать так.

Об'єкт визнається у фінансовій звітності, якщо:

1. Існує ймовірність, що будь-яку економічну вигоду, пов'язану з об'єктом, буде отримано/втрачено;

2. Вартість об'єкта може бути надійно оцінено.

В оновленій версії Концепції зазначено нові критерії визнання.

Активи, зобов'язання, капітал, а також доходи і витрати визнаються, якщо забезпечують користувачів фінансової звітності:

1. Доречною інформацією про активи, зобов'язання тощо;

2. Правдивим поданням активу, зобов'язання тощо.

Таким чином, компаніям необхідно буде під час визнання елементів фінансової звітності аналізувати нові критерії визнання, а також аналізувати витрати, що вимагаються для отримання доречної (актуальної для користувачів) і правдивої інформації. Однак переглянута Концепція все-таки обумовлює міркування, на які варто орієнтуватися під час прийняття рішень про визнання. Але відбувається це "від зворотного", а саме уточнюючи, коли визнання краще не здійснювати. Наприклад, у плані доречності інформації це може статися в умовах невизначеності або низької ймовірності майбутніх потоків економічних вигід. Крім того, в умовах невизначеності вимірів, непослідовності у визнанні визнана інформація також може виявитися неправдивою.

Отже, у цій статті ми коротко розглянули основні новинки й особливості, що з'явилися в новій версії Концептуальних основ фінансової звітності МСФЗ.

Автор: Олена Вакарюк,

викладач курсів ДипІФР,

СIMA в HOCK Training

Джерело: gaap.ru

Джерело: hocktraining.com

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ