Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Нещодавні поправки до Таксономії МСФЗ (відеоогляд)

Фонд МСФЗ випустив оновлення до Таксономії МСФЗ версії 2018 року, присвячені поширеним практикам застосування стандарту з оцінки справедливої вартості (IFRS 13). І ось на початку жовтня з'явився відеоогляд. Оскільки зміни ще не остаточні й перебувають до 19 листопада на стадії консультування, вважаємо, що буде корисно згадати, що було запропоновано нового.

Почнемо з пояснення того, чим узагалі є виправлення до Таксономії, присвячені так званій поширеній практиці. Таксономія МСФЗ складається з трьох основних складників:

– подання й розкриття в стандартах МСФЗ;

– приклади в стандартах МСФЗ або супутні матеріали;

– поширена практика (інформація, яку часто розкривають компанії, але якої міжнародні стандарти фінансової звітності прямо не вимагають).

У Таксономії щодо кожного елемента передбачено вказівку, чи є це обов'язковою вимогою, прикладом або ж поширеною практикою.

До третього складника Таксономії щодо поширеної практики час від часу вносять додавання. Для цього члени робочої групи аналізують вибірку з фінансової звітності компаній, щоб виявити в ній загальні елементи. Основна мета таких оновлень полягає в звільненні компаній від необхідності створювати власні елементи Таксономії (які часто називають розширеннями) і в забезпеченні послідовності в маркуванні елементів "паперової" звітності з МСФЗ у разі переведення її в електронний формат.

Хоча елементи, які належать до поширеної практики, є частиною Таксономії, варто пам'ятати, що стандарти МСФЗ їх не вимагають. Отже, немає необхідності робити цю поширену практику частиною своєї власної, а тим більше не варто сприймати її як посібник із впровадження того чи іншого стандарту МСФЗ.

Починаючи з 2012 року, робоча група з Таксономії в складі Фонду МСФЗ встигла завершити вже не одне оновлення, яке стосується поширеної практики. Спочатку розглядалися специфічні напрямки діяльності компаній: телекомунікації й нерухомість (2013), транспорт і фармацевтика (2014), інформаційні технології, медіа, хімічна промисловість і комунальне господарство (2015), сільське господарство, індустрія розваг, франшизи, ритейл і фінансові інститути (2016). Усі ці оновлення додали до Таксономії близько 1000 нових елементів. Сьогодні ж було вирішено використовувати новий підхід – співвідносити внесені зміни з робочим планом Ради з МСФЗ. Так зародився новий проект із розкриття справедливої вартості згідно з IFRS 13. Його асоціюють із традиційним аналізом практики застосування вже чинних стандартів, який регулярно проводить IASB, щоб з'ясувати, наскільки той чи інший стандарт справляється з покладеними на нього завданнями.

На слайді наведено ключові етапи, які вже завершено в межах цього проекту. Як бачимо, робота навесні й улітку цього року була досить активною. З квітня по липень велися обговорення з групою експертів щодо перегляду Таксономії (у складі з трьох членів Ради та технічного директора) і консультативною групою. У серпні на розгляд експертам надали попередній варіант оновлень до Таксономії. Варто зауважити, що група експертів із перегляду Таксономії не займається схваленням оновлень.

Зараз триває стадія публічних консультацій щодо оновлень, файлів Таксономії та набору супутніх матеріалів. Ігнорувати останні не варто, адже в них можна знайти, наприклад, "версійний" звіт, у якому запропоновані зміни чітко виділено через зіставлення зі щорічною версією Таксономії-2018. На консультації відведено 60 днів (строк минає 19 листопада). Далі всі отримані відгуки буде проаналізовано, після чого з консультативною групою експертів та групою експертів із перегляду Таксономії почнеться обговорення можливих коригувань у запропонованих оновленнях. Фінальний варіант заплановано на початок наступного року.

Нагадаємо, чим є ключові елементи – "будівельні блоки" Таксономії МСФЗ. Це:

• статті – бухгалтерські числові або описові концепції (наприклад, стаття "Виручка за договорами з клієнтами", що відображає вимоги до розкриття в IFRS 15);

• осі й ланки – інформаційні категорії, що використовуються для поділу бухгалтерських концепцій (наприклад, сегменти, за якими можна показувати виручку);

• таблиці – логічні групи статей, осей і ланок (наприклад, таблиця або текстовий блок, яку можна промаркувати одним-єдиним тегом).

Усі вони в загальному випадку називаються елементами. Проілюструймо ці концепції на практичному прикладі.

Це – реальний ілюстративний приклад, узятий з IFRS 15. Тут показано розбивку виручки організації за регіонами й сегментами. Припустімо, вам необхідно промаркувати за допомогою тегів виручку з енергетичного сектора в Північній Америці (виділено жовтогарячим). Значення "5250" буде промарковано статтею "Виручка за договорами з клієнтами" для відображення факту того, що це елемент виручки. Пронумеруємо це значення географічною віссю, якою в цьому випадку є Північна Америка, щоб показати, що виручка саме з Північної Америки. Також ми використовуватимемо тут елемент осі з назвою "Енергетика", щоб відобразити той факт, що виручка надійшла саме із сектору енергетики. Елементи, які ми тут згадали (статті, осі), у Таксономії МСФЗ вносять до єдиної таблиці. Усі розкриття (інформація в зеленій рамці) може бути промарковано за допомогою тегу для текстового блоку "Розкриття за дезагрегуванням виручки за договорами з клієнтами".

Крім того, цей приклад також ілюструє концепцію розширень, згаданих вище. Таксономію не призначено для того, щоб покрити собою розкриття, використовувані лише обмеженою кількістю компаній. Тому в укладачів звітності завжди є можливість додати нові елементи для маркування своїх специфічних розкриттів, але за умови, що це дозволено власниками систем подання, наприклад, фінансовими регуляторами (SEC у США). У нашому випадку осі "Північна Америка" та "Енергетика" якраз і є прикладами таких розширень, створених самою організацією – укладачем звітності. На сайті www.ifrs.com можна ознайомитися з додатковими матеріалами.

Тепер перейдімо до нещодавніх пропозицій щодо змін Таксономії. Першу частину присвячено темі чутливості виміру справедливої вартості до змін у неспостережуваних ввідних даних.

Аналіз чутливості використовують для того, щоб пояснити користувачам, наскільки чутливі виміри до можливих змін у ввідних даних. На слайді наведено приклад того, який вигляд може мати такий аналіз. Наприклад, якщо організація припускає, що ставка дисконтування може виявитися на 5 % вищою, то її активи класу А будуть на 3000 у. о. меншими. Залежно від правил подання електронної звітності в тій чи іншій юрисдикції організації може знадобитися вказати всю інформацію: за збільшенням неспостережуваної величини (ставки дисконтування) на 5 % (червоне маркування) і за зменшенням справедливої вартості активів (зелене маркування). Крім того, організація може позначити весь текстовий блок одним маркуванням (жовтогарячий колір на ілюстративному прикладі).

Зміни в Таксономії призначено для поліпшення підходу до маркування інформації в межах аналізу чутливості, що потрібно для полегшення використання промаркованих даних користувачами. Перша з пропозицій – створення окремих таблиць і текстових блоків для аналізу чутливості (жовтогаряче маркування).

Друга пропозиція – дозвіл маркування з поділом за типами неспостережуваних даних у межах аналізу чутливості. Тут розробники пропонують додати нові осі й ланки для неспостережуваних даних (напр., ставку дисконтування в наведеному вище прикладі). Поки цього немає, організаціям доводиться вдаватися до розширень.

Третя пропозиція розробників – це зміна способу маркування ввідних даних. Запропоновано додати числові елементи, щоб у компаній з'явилася можливість маркувати окремо збільшення або зменшення ввідних даних, тоді як раніше вони мали лише текстові елементи.

Пропозиції № 4 і 5 змінюють процес маркування результуючого ефекту на справедливу вартість. У прикладі було зменшення справедливої вартості активів класу А на 3000. Розробники хочуть додати нові статті, які дозволяють окремо маркувати зміни як у результаті збільшення (як у прикладі), так і зменшення ввідних даних.

Остання запропонована зміна в цій групі – нові статті, що дозволяють окремо маркувати вплив змін у справедливій вартості на прибутки та збитки, а також на звіт про інший сукупний дохід. Крім того, оскільки ефект можна фіксувати як до, так і після сплати податків, запропоновано ще й додаткові елементи для розрізнення зазначеного фактору.

Другу частину запропонованих змін присвячено кількісній інформації про істотні неспостережувані величини, використовувані у вимірі справедливої вартості.

На слайді наведено приклад того, який вигляд можуть мати подібні розкриття. Наприклад, організація може захотіти показати у звітності, що під час вимірювання справедливої вартості інших інструментів капіталу в галузі охорони здоров'я вона використовувала значення середньозваженої вартості капіталу (WACC), що дорівнює 2.1 % як ввідних даних. Залежно від того, якими виявляться фінальні правила Таксономії МСФЗ, організаціям може знадобитися маркувати окремо всі ввідні дані (зелене маркування на слайді) або ж вони зможуть використовувати одне маркування за текстовим блоком (жовтогаряче маркування). Розробники в своїх пропозиціях орієнтуються на те, щоб користувачам звітності було легше отримувати дані й працювати з ними.

Тут бачимо дві зміни. По-перше, організації сьогодні часто розкривають кількісну інформацію про неспостережувані ввідні дані – ставки дисконтування, оренду, ставки капіталізації, кредитні спреди тощо. Для цих чотирьох видів даних хочуть додати чотири нові елементи.

Крім того, розробники знають, що організації сьогодні часто показують інформацію щодо специфічних ввідних даних, для яких компаніям доводиться формувати розширення. Звісно, додавати нові елементи для всіх специфічних розкриттів ніхто не збирається, але можна змінити сам підхід до маркування, що дозволить користувачам краще орієнтуватися в цій інформації, адже всі розширення належатимуть до осей і ланок, а не статей.

Є ще одна частина запропонованих змін, пов'язаних із різними розкриттями справедливої вартості. Сьогодні окремі розкриття за справедливою вартістю дезагрегуються (за технікою оцінки або за класом активів і зобов'язань). Тому розробники пропонують додати нові елементи до вже наявних у межах осей "Методи оцінки, що використовуються для вимірювання справедливої вартості" та "Класи зобов'язань", а також додати нову вісь за класами активів, які часто розкриваються. У результаті організаціям не доведеться створювати ці елементи як розширення.

І ще дещо наостанок. Сьогодні стандарт IFRS 13 вимагає показувати реконсиляцію деяких вимірів із балансу відкриття до балансу закриття. З'ясовано, що досить часто організації показують різницю в результаті змін обмінного курсу як окремої статті реконсиляції, тому для змін в обмінному курсі буде додано нову статтю.

Крім того, організації в описах часто зауважують, що переказів між рівнями 1 і 2 ієрархії справедливої вартості або ж між будь-якими рівнями справедливої вартості протягом року не спостерігається. Тому запропоновано додати дві нові статті для цих двох випадків.

Джерело: GAAP.RU

За матеріалами: IFRS

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ