Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
IFRS 17: зближення страхового обліку з обліком у інших галузях

Член Ради з МСФЗ Гарі Кабурек (Gary Kabureck) у своїй новій статті описує, як новий стандарт із обліку страхових контрактів, що набирає чинності з 2021 року, зблизить поки що досить нечіткі підходи та підходи, які дуже відрізняються між собою, у страховій звітності з підходами, що застосовують у інших галузях. Він указує, що обговорені стандартом вимоги засновано на ключових засадах, спільних із засадами в інших стандартах МСФЗ, тому з цього погляду вихід IFRS 17 знаменує собою зближення обліку в страховій та інших галузях.

Для прикладу можна розглянути вимірювання зобов'язань на підставі поточної вартості та визнання виручки в міру того, як постачальник послуг надає їх своєму клієнту. У межах страхового контракту страховик дає клієнту (власнику договору страхування) зобов'язання взяти на себе фінансові наслідки невизначених подій у майбутньому. Результат цього невизначений, тому прибутки або збитки для страховика можуть бути невідомі протягом багатьох років. Отже, договір містить у собі риси як фінансового інструмента, так і договору про надання послуг, і ці компоненти непросто враховувати окремо.

Стандарт вимагає від страховика відображати в балансовому звіті свої зобов'язання за договором страхування як суму:

• поточних оцінок величин, які страховик очікує отримати в преміях і виплатити за страховими вимогами, із урахуванням коригування за часом і ризиком (інакше кажучи, грошових потоків після виконання зобов'язань), і

• очікуваних прибутків за надання страхового покриття в майбутньому (інакше кажучи, контрактної маржі).

Щодо цього можна зауважити, що вимірювання поточної вартості відповідає вимогам IAS 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" стосовно резервів і IFRS 9 "Фінансові інструменти" щодо активів. Для зобов'язань, схожих за своїми характеристиками зі страховими, і IAS 37, і IFRS 9 вимагають вимірювання на підставі поточних оцінок майбутніх грошових потоків.

Визнання виручки в страховій індустрії відповідає ключовим принципам в основі IFRS 15 "Дохід від договорів з клієнтами". Якщо величини, які страховик очікує виплатити за страховими вимогами, і витрати перевищують величини, які він очікує отримати в преміях, то такі випущені ним договори вважають збитковими та негайно визнають у прибутках і збитках, оскільки вимірювання страхового контракту має відображати зобов'язання страховика забезпечити в майбутньому страхове покриття, величина якого дорівнює принаймні грошовим потокам на виконання зобов'язань. Це відповідає загальній логіці визнання прибутків і збитків за договорами з клієнтами в IFRS 15.

Тепер щодо подання виручки. IFRS 17 вимагає подавати у звіті про доходи виручку за страховими послугами, визначену відповідно до загальних принципів IFRS 15: страховик розглядає виручку за страховими послугами як величину, що відображає його винагороду за ці послуги. Відповідно це означає:

• визнання виручки в кожен період, у якому здійснюють надання послуг за договором, але

• виключення зі складу виручки будь-яких депозитів (у IFRS 17 іменовано як інвестиційна компонента)

Отже, відповідно до принципів IFRS 15, IFRS 17 обумовлює відображення на балансі страхових зобов'язань, а у звіті про доходи – прогрес у виконанні зобов'язань за договором. За IFRS 15 кожного періоду визнається виручка і відбувається коригування контрактного зобов'язання на початок кожного періоду на величину визнаної виручки. Стандарт IFRS 17 обумовлює модель вимірювання, відповідно до якої балансову величину страхових зобов'язань визначають на початок і кінець кожного звітного періоду. Відображену страхову виручку визначають на підставі цих двох величин.

Джерело: GAAP.RU

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ