Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Фінансові інструменти з можливістю дострокового погашення

Основне завдання нового освітнього вебінару про МСФЗ 9 від Ради з МСФЗ – показати, як застосовувати тест SPPI за контрактними грошовими потоками в МСФЗ 9 щодо фінансових інструментів із можливістю дострокового погашення. Тест, про який іде мова, – SPPI ("solely payments of principal and interest"), тобто "виплата лише основної суми й відсотків". У завдання семінару не входить надання інтерпретацій вимог та їх зміна.

Загальні вимоги щодо обліку фінансових інструментів знаходяться в секції 4.9 IFRS 9. У ній сказано, що організація визначає фінансові активи за амортизованою вартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід або справедливою вартістю одночасно через прибутки та збитки на основі характеристик контрактних грошових потоків і бізнес-моделі управління фінансовими активами.

Фінансовий інструмент можна визначати за амортизованою вартістю або справедливою вартістю через інший сукупний дохід тільки в разі, якщо контрактні умови забезпечують на певну дату грошові потоки, які є виплатами лише основної суми й відсотків. Цей тест часто позначають абревіатурою "SPPI", якою скористаємся й ми.

Для застосування SPPI МСФЗ 9 спеціально дає визначення як основній сумі, так і відсоткам. Контракти ж можуть передбачати грошові платежі, які хоч і названо "основною сумою й відсотками", але насправді мають інше значення, ніж це передбачено в IFRS 9. Про це важливо не забувати під час застосування стандарту. У цьому випадку зазначені активи не проходять тест SPPI, а тому організаціям варто зважати на характеристики, а не на те, яку назву прописано в контракті.

Деякі фінансові інструменти з характеристиками дострокового погашення потребують проведення тесту SPPI, щоб їх можна було вимірювати на основі амортизованої вартості або справедливої вартості через інший сукупний дохід. У стандарті МСФЗ 9 досить чітко встановлено, які саме характеристики дострокового погашення потребують такого тесту. Зокрема, параграф B4.1.11, у якому містяться умови виникнення грошових потоків лише у вигляді виплати основної суми боргу й відсотків, передбачає (пп. б): " ...умова договору, що дозволяє емітентові (тобто боржникові) достроково погасити борговий інструмент або дозволяє його утримувачеві (тобто кредиторові) повернути борговий інструмент емітентові до настання терміну погашення, причому сума дострокового погашення в основному відображає несплачені обсяги основної суми та процентів на непогашену частину основної суми, які можуть включати в себе обґрунтовану додаткову компенсацію за дострокове припинення дії договору ".

У зазначеному випадку характеристика дострокового погашення відповідає тесту SPPI. При цьому необхідно відштовхуватися від передбачених стандартом дефініцій основної суми та відсотків. Зате для визначення дострокового погашення може знадобитися застосування професійного судження: зокрема, доведеться оцінити, чи компенсує величина додаткового відшкодування негативні наслідки дострокового погашення для однієї зі сторін договору, і, якщо це так, чи є така компенсація обґрунтованою.

Винятки

У МСФЗ 9 передбачено невеликий виняток щодо фінансових інструментів, які в загальному випадку відповідають логіці для проходження тесту SPPI, але не потребують його навіть за наявності своїх характеристик дострокового погашення. Його встановлено в параграфі B4.1.12, де сказано, що фінансовий актив можна вимірювати за амортизованою вартістю або справелдивою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного виконання таких трьох умов:

• організація придбаває або створює фінансовий актив із премією або знижкою щодо договірної номінальної вартості;

• сума, яку сплачують під час дострокового погашення, є, по суті, договірною номінальною вартістю та нарахованими (але не виплаченими) відсотками, передбаченими договором, і може містити обґрунтоване додаткове відшкодування за дострокове розірвання договору;

• під час первісного визнання фінансового активу організацією справедлива вартість умови дострокового погашення є незначною.

У ході розробки цього винятку Рада припустила, що його часто застосовуватимуть для придбаних кредитно-знецінених фінансових активів із передбаченими контрактом характеристиками дострокового погашення (утім, він не обмежуватиметься лише ними, але в загальному випадку завжди треба зважати на одночасне дотримання трьох умов). Якщо такий актив придбавають із дисконтом порівняно з номінальною вартістю за договором, але при цьому згідно з контрактом його можна негайно викупити за цією номінальною вартістю, грошові потоки не потребуватимуть тесту SPPI.

Однак необхідно бути дуже уважними. Якщо сьогодні на ринку за 50 у. о. придбавають боргове зобов'язання організації, що перебуває в складному становищі, яке вже завтра може бути викуплено назад за встановлені контрактом 100 у. о., вимірювати цей фінансовий інструмент за амортизованою вартістю або справедливою вартістю через інший сукупний дохід відповідно до згаданого винятку не можна. Чому? Тому що в разі дострокового погашення надприбуток за цим інструментом набагато перевищить дохід за звичайними кредитними відносинами.

При цьому Рада зауважила, що інформація про амортизовану вартість буде корисною, якщо на момент первісного визнання справедлива вартість дострокового погашення є незначною (якщо дострокове погашення дуже малоймовірне).

Цікаві ідеї

Висловлено цікаві ідеї щодо фінансових інструментів із характеристиками дострокового погашення. Так, дехто допускає, що сама по собі наявність характеристики дострокового погашення буде автоматично (без необхідності додаткового аналізу) означати відповідність тесту SPPI, якщо величина дострокового платежу (тобто компенсація за дострокове погашення):

• погоджена обома сторонами, або

• відображає "традиційну ринкову практику", або

• розглядається як умова відшкодування збитку, або

• малоймовірна (тобто ймовірність дострокового погашення невелика), або

• розраховується на основі "ринкової ставки".

Інакше кажучи, висунуто припущення: якщо один або більше з наведених чинників актуальні, можна робити висновок про відповідність тесту SPPI без подальшого аналізу. Рада допускає, що в разі виконання будь-якого одного або декількох факторів дійсно може здатися, що компенсація за дострокове погашення є обґрунтованою. Зазначені чинники необхідно враховувати в ході аналізу характеристик дострокового погашення, але їх самих ще недостатньо, тому навіть за одночасного виконання всіх п'яти складників звітності доведеться проводити подальший аналіз.

Основні висновки

1. Організація зобов'язана уважно вивчити характеристики дострокового погашення, щоб вирішити, чи необхідно проводити тест SPPI.

2. Щоб фінансовий інструмент можна було виміряти на основі амортизованої вартості або справедливої вартості через інший сукупний дохід, варто орієнтуватися на вимоги параграфа B4.1.11 (б) або звертати увагу на всі умови для винятку згідно з B4.1.12.

3. Робити висновок лише на основі перерахованих вище п'яти факторів недостатньо, тому що МСФЗ 9 потребує проведення подальшого аналізу

За матеріалами: IFRS

Джерело: GAAP.RU

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ