Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
МСФЗ-облік міжфірмових кредитів

Часто менеджмент дочірніх компаній лише формально здійснює функцію керування, а реальні рішення ухвалюють десь в іншому місці.

Пропонуємо розглянути приклад відносин батьківської та дочірньої компаній багатонаціональної групи, яка продає й обслуговує певне обладнання.

Конкретна місцева дочірня компанія була такою невеличкою, що, як говорять, аудитори, її розмір був рівносильний помилці округлення всередині групи (будь-яка помилка чи викривлення в обліковому записі було б несуттєвим загалом для групи).

Однак під час перевірки співробітник аудиторської компанії дуже здивувався, побачивши величезний кредит, який ця невеличка дочірня компанія взяла в місцевого банку.

Навіщо? Куди пішли гроші?

Водночас у материнській компанії помічено велику дебіторську заборгованість.

Інакше кажучи, материнська компанія взяла кредит у місцевого банку через свою дочірню компанію.

Прохання аудитора про надання документації, пов'язаної з наданим кредитом, залишилося без відповіді.

Саме тому співробітник аудиторської компанії почав міркувати над питанням, що це за дебіторська заборгованість. Яка дата її виникнення й графік погашення? І чи взагалі вона становить якийсь інтерес?

Усі ці питання дуже важливі з двох причин:

1) як визнати цей кредит за справедливою вартістю;

2) як подати цей кредит у фінансовій звітності (як поточну чи як довгострокову дебіторську заборгованість).

Подібна ситуація виникає в багатьох компаніях і з дуже різноманітними сценаріями, наприклад:

– батьківська компанія спрямовує кошти дочірній компанії для покриття операційних збитків, фінансування якихось операцій або чогось іще;

– дочірня компанія спрямовує готівку батьківській компанії тільки тому, що місцеве кредитування дешевше, ніж кредитування всередині країни материнської компанії;

– компанії в межах однієї групи направляють готівку одна одній, щоб поліпшити керування готівкою...

...і багато інших сценаріїв.

У наш час внутрішньогрупові позики трапляються часто.

Однак такі позики зумовлюють досить багато проблем і складностей, особливо в тих випадках, коли немає документації (контракту), фіксованої дати й графіка погашення, немає фіксованого відсотка.

У запропонованій статті розглянуто кілька аспектів, пов'язаних із міжфірмовими позиками.

Проблема № 1: немає кредитної документації

Це відбувається дуже часто, особливо щодо батьківської й дочірньої компаній.

Батьківська компанія просто надсилає гроші дочірній компанії, без жодного слова (насправді співробітники озвучують на словах призначення цих грошей, але це відбувається абсолютно неформально).

І саме на цьому етапі вже виникає одна велика проблема: чи отримала дочірня компанія кредит?

Може бути так, що кошти, надіслані від материнської компанії дочірній, зовсім не є кредитом.

Якщо батьківська компанія, надсилаючи ці коштів, уточнила, що вона вимагатиме їх погашення в майбутньому, то ці кошти стають зобов'язанням на рахунках дочірніх компаній.

Можуть бути й інші сценарії.

Так, місцева філія клієнта завжди була збитковою та "батько" завжди відправляв великі кошти цьому дочірньому підприємству, щоб покрити збитки без подальших пояснень наприкінці року.

На певному етапі проведення аудиту стає зрозуміло, чому це відбувалося. Дочірня компанія отримувала збитки через погану практику трансферного ціноутворення, і "батько" хотів виправити ситуацію з грошовими переказами.

У цьому випадку суть такого грошового переказу може бути вкладом у капітал, а не кредитом.

Звісно, у цьому випадку має бути проведено перевірку узгодженості такої операції з місцевим законодавством, але в більшості випадків, коли кредит НЕ підлягає погашенню взагалі або погашається за рішенням дочірньої компанії, це НЕ кредит, а капітал.

Таким чином, батьківська компанія обліковує кредит як інвестицію в дочірню компанію й дочірню компанію – як капітал.

Проблема № 2: кредит безпроцентний (або процентна ставка за кредитом нижча за ринкову)

Припустимо, ви вирішили проблему № 1 і гроші видано з умовою подальшого повернення, але відсоток за таким кредитом дуже низький або дорівнює нулю.

Саме так досить часто відбувається всередині групи. Однак у МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" йдеться про те, що фінансовий інструмент потрібно визнавати за справедливою вартістю.

Справедлива вартість позики – це просто майбутні грошові потоки від цієї позики, дисконтовані до поточної вартості з ринковою процентною ставкою.

Це з'ясували, але як бути з різницею?

Далі корисною буде схема, що ілюструє облік безпроцентного кредиту.

Припустимо, що батьківська компанія надала своїй дочірній компанії безпроцентний кредит у розмірі 100000 г. о., кредит погашається через 3 роки, а ринкова процентна ставка становить 5 %.

Справедлива вартість цього кредиту становитиме 86384 г. о. (це 100000 г. о. за 3 роки, дисконтовані до поточної вартості за ринковою ставкою 5 %).

Маємо різницю в розмірі 13616 г. о. між готівкою, отриманою в розмірі 100000 г. о., і справедливою вартістю кредиту в розмірі 86384 г. о.

Як дочірня компанія та її "батько" визнають цю різницю?

Звичайно, коли компанії не входять в одну групу, цю різницю визнають у складі прибутку або збитку (можуть бути й винятки). Але цього разу ми маємо справу з капітальним внеском від материнської компанії в дочірню, оскільки безпроцентний кредит ніколи не буде надаватися без умови пов'язаності сторін.

Отже, батьківська компанія визнає кредит спочатку як:

Дебет: позики до одержання 86384 г. о.;

Дебет: інвестиція в дочірню компанію13616 г. о.;

Кредит: готівка 100000 г. о.

З боку дочірньої компанії схема обліку схожа:

Дебет: готівка 100000 г. о.;

Кредит: позики до оплати 86384 г. о.;

Кредит: капітал – внески до капіталу: 13616 г. о.

Якщо кредит надають у протилежному напрямку (дочірня компанія – батьківській), то аналогічно компонент "нижче за ринковий" визнають як внесок від дочірньої компанії.

Проблема № 3: як класифікувати міжфірмовий кредит і оцінювати його потім?

Як потрібно класифікувати міжфірмовий кредит, якщо його надано під 0 %?

Відповідь – за амортизованою вартістю.

Причина полягає в тому, що безпроцентний міжфірмовий кредит, як і раніше, відповідає обом умовам амортизації під час класифікації витрат:

1) його здійснюють у межах бізнес-моделі, метою якої є генерування грошових потоків за контрактами (навряд чи міжфірмовий кредит може бути надано для інших цілей) і

2) контрактні грошові потоки виникають лише з платежів основної суми й відсотків (тут процентні платежі можуть дорівнювати нулю, і ця умова все ще виконується).

Якщо розглядати кредит із наведеного вище прикладу, то згодом потрібно буде переоцінити кредит за його амортизаційною вартістю, нараховуючи відсотки (за умови, що в перший рік не буде повернення).

Облік у книгах батьківської компанії:

Дебет: позики до одержання 4314 г. о. (86384 х 5 %);

Кредит: прибуток – процентний дохід 4315 г. о.

Відповідно до нових вимог МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" ми повинні застосовувати загальну 3-етапну модель до всіх кредитів (без винятку).

Ця вимога ускладнює процес обліку, оскільки батьківська компанія тепер повинна розрахувати очікувану кредитну втрату протягом 12 місяців за кредитом дочірньої компанії, якщо вона перебуває на стадії 1 (без погіршення кредитного ризику). Відповідно, батьківська компанія має оцінити ймовірність дефолту дочірньої компанії протягом наступних 12 місяців.

Проблема № 4: немає фіксованої дати погашення кредиту

І це теж відбувається дуже часто: або є договір на надання кредиту, але немає дати його погашення, або немає жодної документації щодо кредиту та нічого не відомо про дату його погашення.

У такому випадку аудиторові слід одержати інформацію з будь-якої доступної документації або запросити інформацію в ради директорів.

Якщо запропоновані заходи не матимуть результату, керівництво дочірньої компанії має висловити свої найсприятливіші оцінки й загальну оцінку можливостей погашення кредиту, щоб установити справедливу вартість кредиту та подати його в обліку правильно.

Звісно, найкраще буде дізнатися думку про цей кредит керівництва батьківської компанії.

Керівництво повинно загалом оцінити, чи можливо погасити кредит на вимогу.

Як свідчить практика, найімовірніший сценарій такий: батьківська компанія не може однозначно оцінити можливості погашення, а суми кредиту НЕ є капітальним внеском, тоді у вас немає вибору, крім як показати кредит як такий, що погашається на вимогу.

Це означає, що ви класифікуєте кредит як поточне зобов'язання.

Перевага такого підходу в тому, що вам не потрібно нічого дисконтувати (оскільки "кредит" є короткостроковим).

З іншого боку, великий недолік криється в тому, що фінансові показники, такі як ліквідність, одразу ж погіршуються, тому що поточні зобов'язання різко зростають.

Якщо кредит не погашається на вимогу, то:

– якщо кредит не погашається взагалі, то маємо ситуацію, описану у варіанті № 1 (див. вище);

– якщо кредит погашається протягом досить тривалого часу з невизначеним строком, то слід зробити найкращу оцінку на ґрунті минулої практики в межах групи й установити справедливу вартість кредиту на підставі цієї оцінки.

Насамкінець...

На жаль, МСФЗ не містять конкретних вказівок про те, як розглядати міжфірмові позики, тому доводиться керуватися тим, що маємо.

У ці статті ми спробували з'ясувати питанні обліку міжфірмових кредитів з урахуванням специфіки окремо взятого кредиту, кожний аспект якого обов'язково потрібно враховувати.

Крім того, слід зауважити, що, оскільки міжфірмові кредити є внутрішньогруповою транзакцію з пов'язаними сторонами, завжди необхідно буде робити розкриття відповідно до МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" у ваших фінансових звітах.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ