Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Як показати заміну компонента основного засобу в бухобліку згідно з МСФЗ

Підприємство є великим платником податків, займається виготовленням трубок та ампул медичних. На підприємстві є 2 скловарні печі, у кожної – свій інвентарний номер. Через кожні 3 – 4 роки у зв'язку з тим, що вогнетривка цегла й металеві конструкції зношуються (вигорають від високих температур), печі розбирають і складають із нових матеріалів (вогнетривка цегла, металеві конструкції). До 2015 року всі ці витрати зараховували до ремонту печі й списували через 91 рахунок.

У 2015 році на одній із печей було проведено реконструкцію – змінено технологію варіння скла (системи управління печі, електропостачання, газопостачання, обдування). Уся сума з реконструкції зі складеного нового купола печі з вогнетривкої цегли й металевих конструкцій (мільйони гривень) збільшила первісну вартість печі, а також на 12 років було збільшено строк її експлуатації. Минуло 3 роки, час змінювати вогнетривку цеглу й металеві конструкції, тобто робити ремонт. Необхідно для цього зупинити піч, щоб її розібрати й зібрати наново. Системи управління печі, електропостачання, газопостачання, обдування залишаться незмінними. Балансова вартість печі становить 59 млн грн, строк її експлуатації – до 2032 року.

Запитання:

Як правильно показати цю операцію в бухобліку згідно з МСФЗ: затрати з демонтажу й монтажу капіталізувати чи списати на витрати періоду? Якщо капіталізувати, то чи треба збільшувати балансову вартість на вартість замінених матеріалів? Як її розрахувати, якщо в печі один інвентарний номер, тобто балансова вартість печі 59 млн грн, а строк експлуатації до 2032 року? Чи амортизувати піч у період заміни, адже системи управління печі, електропостачання, газопостачання, обдування залишаться незмінними?

Судячи з усього, такий елемент, як "вогнетривка цегла + металеві конструкції", слід визнати окремим компонентом (частиною) основного засобу (печі). Адже він має відмінний строк корисного використання й суттєву собівартість.

Нагадаємо, що МСБО 16 не дає визначення поняття об'єкт основних засобів і залишає відповідну ідентифікацію в компетенції керівництва підприємства (параграф 9 МСБО 16).

Визнані компоненти слід амортизувати окремо (параграфи 43 – 44 МСБО 16).

У нашому випадку має працювати загальне правило замін компонентів (параграф 13 МСБО 16): підприємство визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів собівартість замінюваної частини такого об'єкта, коли витрати понесено, якщо задовольняються критерії визнання, а балансову вартість частин, які замінені, визнавати припиняють.

Щодо механізму обліку, то, на наш погляд, у цьому випадку корисно буде придивитися до параграфа 14 МСБО 16, що містить спеціальні положення, які стосуються т. зв. регулярних основних технічних оглядів (regular major inspections). Відповідно до настанов цього параграфа під час виконання значного огляду витрати на нього визнають у балансовій вартості об'єкта основних засобів як заміну. Недоамортизовану балансову вартість витрат на попередній огляд списують. Це відбувається незалежно від того, чи було ідентифіковано витрати попереднього огляду під час визнання активу. Якщо вартість відповідного компонента не було первісно ідентифіковано, то попередньо оцінені витрати можна використати як показник того, якою була собівартість існуючого компонента під час придбання чи будівництва об'єкта.

Отже, головбуху підприємства слід спочатку оцінити, якою була вартість замінюваного у 2018 році компонента в періоді визнання основного засобу (у 2015 році). Припустимо, що вартість компонента "вогнетривка цегла + металеві конструкції" станом на 2015 рік оцінено в суму 10 млн грн1. Якщо цю частину основного засобу окремо не амортизували, то її амортизацію проводили за загальним строком корисної експлуатації – 17 років (2032 - 2015 рік). За умови прямолінійної амортизації станом на 2018 рік цей компонент буде замортизовано на суму 1764705 грн (10000000 грн x 3 роки / 17 років). Тобто його балансова вартість на момент заміни становитиме 8235295 грн (10000000 грн - 1764705 грн).

1 Якщо в розпорядженні головбуха немає даних, які б дали змогу достовірно оцінити вартість компонента заднім числом, то він може орієнтуватися на вартість нового компонента (тобто на вартість робіт із установлення нової цегли й металоконструкцій у 2018 році).

Припустимо, що фактичні витрати на встановлення нового компонента "вогнетривка цегла + металеві конструкції" у 2018 році становили 10000100 грн.

Тоді кореспонденція рахунків за операціями із заміни частини печі може бути такою:

1. Списання (припинення визнання) заміненого компонента основного засобу:

Дт 94 Кт 13 – 8235295 грн.

2. Капіталізація нового компонента:

Дт 10 Кт 63, 66. 20, ... – 10000100 грн.

Надалі раціонально, на нашу думку, було б амортизувати новий компонент окремо протягом індивідуального строку експлуатації. Це означає, що для нього слід установлювати строк експлуатації не 14 років (2032 - 2018 рік), а, скажімо, – 3 роки. Це приведе до того, що на момент наступної заміни у 2021 році його буде повністю замортизовано.

Це буде відображено і в податковому обліку. В ІПК ДФСУ від 11.12.2017 р. № 2926/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зазначено таке:

...у разі ліквідації частини окремого об'єкта основних засобів фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості такої частини окремого об'єкта основних засобів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та зменшується на суму її залишкової вартості, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.

Щодо нарахування амортизації в періоді заміни, то припиняти таке нарахування заборонено (параграф 55 МСБО 16).

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ