Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Суть нової моделі знецінення за МСФЗ 9 (частина 1)

Поява концепції очікуваних кредитних збитків обумовлена підвищеними ризиками світової фінансової системи, внаслідок чого відображення у звітності факту дефолту, що стався, вже не задовольняє користувачів фінансової звітності, як це було реалізовано в МСБО 39.

Рада з МСФЗ реалізувала у МСФЗ 9 модель очікуваних кредитних збитків, згідно з якою очікувані кредитні збитки визнаються у фінансовій звітності як резерв.

Кредитний збиток – різниця між передбаченими договором грошовими потоками, що належать організації, і грошовими потоками, які вона очікує отримати.

Якщо фактор часу істотний, то очікувані грошові потоки дисконтуються за первісною ефективною ставкою процента.

Порядок знецінення, реалізований у МСФЗ 9, застосовується до фінансових активів, що обліковуються:

• за амортизованою вартістю за моделлю ефективної ставки процента;

• за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (крім інвестицій у часткові інструменти).

Таким чином, під порядок знецінення підпадають:

• видані позики;

• дебіторська заборгованість (торговельна);

• дебіторська заборгованість з фінансової оренди;

• інвестиції у боргові цінні папери (що утримуються для отримання грошових потоків у рахунок погашення основної суми боргу та процентів);

• інвестиції у боргові цінні папери (що утримуються для отримання грошових потоків у рахунок погашення основної суми боргу, процентів, а також від їх продажу).

Під порядок знецінення за МСФЗ 9 не підпадають:

• фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток і збиток (їх оцінку за справедливою вартістю Рада з МСФЗ визнала достатньою);

• інвестиції у часткові інструменти, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (не відповідають визначенню, наведеному в п. п. 4.1.2 та 4.1.2A, оскільки не передбачають отримання коштів від контрагента).

Механізм оцінки очікуваних кредитних збитків також застосовується і для створення оціночних резервів під очікувані кредитні збитки за:

• зобов'язаннями надати в майбутньому позику;

• договорами фінансової гарантії.

Порядок створення та подання резерву у фінансовій звітності відрізняється залежно від того, як обліковується фінансовий актив – за амортизованою чи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.

Якщо фінансовий актив обліковується за амортизованою вартістю. Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки створюється за рахунок прибутків і збитків і зменшує балансову вартість фінансового активу у звіті про фінансовий стан:

• Дт "Витрати" (прибутки і збитки);

• Кт "Резерв під очікувані збитки від знецінення" (ОФП).

У звіті про фінансовий стан такий резерв визнається у складі активів, зменшуючи тим самим балансову вартість фінансового активу.

Якщо фінансовий актив обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки також створюється за рахунок прибутків і збитків, але відноситься до кредиту власного капіталу (через інший сукупний дохід):

• Дт "Витрати" (прибутки і збитки);

• Кт "Накопичена сума знецінення" (власний капітал).

Ця проводка також відображається як дохід у іншому сукупному доході. Таким чином, оціночний резерв не зменшує балансову вартість фінансового активу у звіті про фінансовий стан, а обліковується як один із резервів власного капіталу.

За матеріалами ifrs.org.ua

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ