Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Як розрахувати амортизацію основного засобу після його модернізації?

Згідно з визначенням у П(С)БО 7 амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). При цьому вартість, яка амортизується, – первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем переведення його (об'єкта основних засобів) на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Отже, якщо об'єкт основних засобів було вилучено з експлуатації через його, наприклад, модернізацію, яку було здійснено протягом одного місяця, то в бухобліку нарахування амортизації не припиняється, вона нараховується повністю за весь місяць, навіть якщо роботи з модернізації були розпочаті першого числа місяця, а завершені в останній день місяця.

Відповідно до вимог п. 14 П(С)БО 7 витрати, пов'язані з поліпшенням об'єктів основних засобів, збільшують їхню первісну вартість. Відповідно, підсумкову (кінцеву) суму витрат, яку підприємство визначило для поліпшення об'єкта, можна підрахувати тільки після завершення відповідних робіт.

Поки що немає конкретної норми, що регулює, з якого саме місяця підприємство повинно здійснити перерахунок амортизації у зв'язку з модернізацією основних засобів. Тому, якщо спиратися на вимоги п. 14 П(С)БО 7, то виходить, що перерахунок амортизації здійснюють тоді, коли фактично було виконано всі роботи з поліпшення або модернізації основного засобу. Отже, у місяці, у якому було здійснено збільшення первісної вартості основних засобів, необхідно здійснити й перерахунок суми амортизації.

Як відомо, поліпшення об'єктів основних засобів спричиняє не лише підвищення їх первісної вартості. Воно зазвичай супроводжується збільшенням строку корисного використання (експлуатації) такого об'єкта, оскільки відповідно до вимог п. 25 П(С)БО 7 строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядають у разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання. При цьому нарахування амортизації, виходячи з нового строку корисного використання, проводять у місяці, наступному за місяцем, у якому відбулася зміна такого строку.

У підсумку нарахування амортизації основних засобів за новими параметрами – збільшеної первісної вартості та нового строку корисного використання – здійснюватиметься з місяця, наступного за місяцем, у якому здійснено дообладнання основних засобів. При цьому амортизуватиметься залишкова вартість основного засобу, яку визначено як різницю між збільшеною первісною вартістю й уже накопиченою амортизацією на початок місяця, наступного за місяцем, у якому проведено дообладнання.

За матеріалами ifrs.org.ua

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ