Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Невизначені податкові позиції

Роз'яснення КРМФЗ 23 вносить деяку певність у відображення невизначених податкових позицій.

Комітет із роз'яснень МСФЗ (КРМФЗ) випустив Роз'яснення (IFRIC) 23, у якому уточнено, як вимоги МСБО 12 "Податки на прибуток" застосовують до визнання й оцінки в разі виникнення невизначеності в податковому обліку.

Коли застосовують це Роз'яснення?

У разі наявності невизначеності під час відображення податків на прибуток застосовують МСБО 12, а не МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". У Роз'ясненні КРМФЗ 23 наведено, як визнавати й оцінювати відкладені й поточні активи та зобов'язання з податку на прибуток, якщо є невизначеність під час відображення податку.

Невизначеність під час відображення податку на прибуток виникає, коли організація застосовує якийсь підхід до відображення податків і при цьому є непевність щодо того, чи визнає податковий орган його правомірним.

Наприклад, рішення подати до вирахування деякі витрати або не включати окрему статтю доходу до податкової декларації зумовлює невизначеність під час відображення податку на прибуток, якщо допустимість такого рішення не визначена в податковому законодавстві.

Роз'яснення КРМФЗ 23 потрібно застосовувати до всіх аспектів відображення податку на прибуток, коли є невизначеність щодо оподатковуваного прибутку або збитку, податкових баз активів і зобов'язань, податкових збитків і кредитів та податкових ставок.

Що є одиницею обліку?

Кожний випадок невизначеності під час відображення податку слід розглядати окремо або разом з іншими випадками як групу залежно від того, який підхід дає змогу якомога краще прогнозувати вирішення невизначеності. Фактори, які організація може при цьому враховувати, охоплюють:

– те, як вона визначає й обґрунтовує свою позицію під час відображення податку;

– і підхід, який, як вона вважає, податкові органи мають застосувати під час перевірки.

Які допущення має застосовувати організація щодо перевірки порядку податкового обліку податковими органами?

Організації слід виходити із припущення про те, що податковий орган, наділений правом перевіряти й оспорювати відображення податків, перевірятиме це відображення й мати в розпорядженні повні знання про всю значиму інформацію. У разі визнання й оцінки невизначеності під час відображення податку ризик невиявлення не враховують.

Коли організація має враховувати невизначеність під час відображення податків?

Якщо організація доходить висновку про те, що є висока ймовірність прийняття податковими органами рішення щодо конкретного питання, стосовно якого є невизначеність під час відображення податку та яке було застосовано або яке передбачають застосувати під час складання податкової декларації, їй потрібно вести облік податку на прибуток відповідно до порядку його відображення. Якщо організація доходить висновку про малоймовірність прийняття податковими органами рішення щодо конкретного питання, стосовно якого є невизначеність під час відображення податку, вона має відобразити наслідки невизначеності в обліку податку на прибуток у тому періоді, коли було зроблено такий висновок (наприклад, шляхом визнання додаткового податкового зобов'язання або застосування вищої податкової ставки).

Як в обліку визнають ефект невизначеності?

Організація повинна оцінити вплив невизначеності, використовуючи метод, який забезпечує найдостовірніший прогноз щодо вирішення невизначеності: метод найвірогіднішого значення або метод очікуваного значення.

Застосування методу найвірогіднішого значення може бути обґрунтованим, якщо можливі результати мають бінарний характер або сконцентровані в межах однієї величини. Застосування методу очікуваного значення може бути обґрунтованим, якщо є діапазон можливих результатів, які не мають бінарного характеру та не сконцентровані в межах однієї величини. Деякі випадки невизначеності впливають як на поточний, так і на відкладені податки на прибуток (наприклад, невизначеність щодо року, коли витрати зменшують оподатковувану базу). Роз'яснення КРМФЗ 23 вимагає послідовного застосування суджень і оцінок щодо поточного й відкладених податків на прибуток.

Що робити в разі зміни обставин?

Судження й оцінні значення, використані при визнанні й оцінці невизначеності під час відображення податків, переоцінюють у разі зміни обставин або одержання нової інформації, що впливає на ці судження.

Нова інформація може містити дії податкових органів, підтвердження того, що податкові органи займають певну позицію стосовно аналогічного питання, або момент закінчення строку дії права податкових органів на перевірку конкретного питання щодо відображення податку на прибуток.

У Роз'ясненні КРМФЗ 23, зокрема, зазначено, що відсутність коментарів із боку податкових органів за відсутності інших фактів, найімовірніше, не буде зміною обставин або новою інформацією, яка призводить до зміни оцінки.

Яку інформацію потрібно розкривати?

У Роз'ясненні КРМФЗ 23 немає нових вимог до розкриття інформації. Однак організаціям нагадують про необхідність розкриття інформації щодо суджень та оцінок, які зроблено в разі виявлення невизначеності під час відображення податків, відповідно до МСБО 1.

Дата набрання чинності й перехід до нового порядку обліку

Це Роз'яснення набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Дозволено дострокове застосування. Під час першого застосування цього Роз'яснення організація може обрати один із таких варіантів застосування:

1) ретроспективно відповідно до МСБО 8, але без оцінки минулих подій заднім числом або

2) ретроспективно з визнанням кумулятивного впливу першого застосування інтерпретації на дату першого застосування як коригування залишку нерозподіленого прибутку на початок періоду (або іншого компонента капіталу залежно від обставин).

Ернесто Мендез,

експерт PwC

За матеріалами accaglobal.com

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ