Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
IFRS 9: черговий виклик на 2018 рік

2018 рік принесе компаніям, що складають фінансову звітність за МСФЗ, дві великі зміни: набрання чинності IFRS 15 і IFRS 9. Обидва стандарти суттєво вплинуть не лише на саму фінансову звітність, а й на цілі системи організації роботи та прийняття ділових рішень. Чимало компаній уже розпочали процес підготовки до IFRS 15, але впровадження IFRS 9 може виявитися не менш вибагливим.

У наступному році втратить чинність IAS 39, який діє на цей час. Стандарт неодноразово критикували за його заплутаність, а після кризи – за запізніле визнання втрат у межах знецінення активів.

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності багато років працювала над новими правилами, випускаючи їх частинами. Нарешті повністю готовий і міжнародний стандарт фінансової звітності за номером 9 "Фінансові інструменти", який набуває чинності з 1 січня 2018 року.

З очевидних причин нові правила торкнуться найбільше фінансових інститутів, але дуже помиляється той, хто вважає, що можуть з приводу цього не хвилюватись організації, які працюють в інших сферах. Нові правила стосуються майже всіх організацій, оскільки кожна з них має на своєму балансі хоч якийсь фінансовий інструмент – рахунки до отримання, торговельні зобов'язання, позички або боргові зобов'язання.

IFRS 9  не змінив – або зміняв, але незначно – підхід до обліку в таких сферах:

• визнання на балансі фінансових активів і фінансових зобов'язань;

• списання з балансу фінансових активів і зобов'язань;

• класифікація фінансових зобов'язань.

Водночас значні зміни торкнулися:

• класифікації та оцінки фінансових активів;

• знецінення;

• оцінки впливу власних кредитних ризиків на оцінку фінансових зобов'язань;

• облік резервів.

Класифікація

Чинний досі поділ активів на чотири категорії залежно від намірів керівництва компанії стосовно них замінили класифікацією, що виходить із моделі бізнесу, згідно з якою провадить свою діяльність організація, а також із характеристик надходжень від фінансових інструментів. Істотне питання, на яке слід знати відповідь під час оцінювання, таке: чи генерує набір активів кошти лише у вигляді:

• виплат основної суми та

• відсотків, що відображають тимчасову вартість грошей, кредитні та інші істотні ризики, пов'язані з видачею грошей у борг, а також маржу прибутку.

Якщо інструмент генерує грошові потоки будь-яких інших типів, то наведеним вище критеріям він не відповідає (і тоді фінансовий актив слід оцінювати за справедливою вартістю через прибутки та збитки, а не за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і не за амортизованою вартістю – див. пп. 4.1.2А, 4.1.3, 4.1.4 IFRS 9).

Наслідком оцінювання моделі бізнесу й характеру грошових надходжень від набору активів є прийняття відповідної основи оцінки – тобто або оцінки за амортизованою вартістю, або за справедливою – і відповідного визнання або у звіті про фінансові результати, або у звіті про інший сукупний дохід.

Унаслідок відмінностей із класифікацією за IAS 39, що діяла досі, можуть змінитися основи оцінювання окремих фінансових інструментів.

Знецінення

Рада з МСФЗ фундаментально змінила підхід до знецінення фінансових інструментів. Визнання втрат унаслідок знецінення згідно з чинним до цього часу підходом наставало лише тоді, коли набували чинності об'єктивні свідчення цього, такі як істотні фінансові труднощі в позичальника або невиконання умов договору (наприклад, запізнення з оплатою). Новий підхід пришвидшує визнання втрат. Уже із самого моменту визнання фінансового активу на балансі організація оцінює очікувані кредитні втрати за допомогою триетапної моделі, заснованої на зміні кредитного ризику. Стандарт передбачає винятки, зокрема, для торговельних зобов'язань і допускає використання матриці резервів. З усіх змін, які несе із собою IFRS 9, зміна моделі оцінювання втрат унаслідок знецінення буде, найімовірніше, найзначнішою для організацій, які провадять діяльність у сфері торгівлі, виробництва та послуг.

Облік резервів

Стандарт зробив гнучкішим підхід до обліків резервів, оскільки значною мірою він відображатиме спосіб управління ризиками в організації. При цьому стандарт допускає використання політики, що спирається на IAS 39.

Зміни в обліку фінансових інструментів найбільше вплинуть на підготовку звітності компаніями у фінансовій сфері, однак стосуються вони всіх організацій, і для багатьох компаній, які працюють в інших секторах економіки, зміни також можуть бути істотними. Тому дуже важливо, щоб керуючі структури відповідним чином встигли підготувати свої кадри й облікові системи, а в деяких випадках, можливо – використовували б паралельний облік.

Джерело: GAAP.RU

Джерело оригінального матеріалу: Grant Thornton (PL)

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ