Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Вереснева зустріч Ради з МСФЗ

Щомісяця члени Ради з МСФЗ збираються разом, щоб з'ясувати питання, які стоять на порядку денному. Саме результатами таких зустрічей стають випуски нових стандартів, поправок до них, вирішення існуючих проблем. Під час прийняття рішень члени Ради з МСФЗ голосують, у такий спосіб схвалюється конкретне рішення.

20 і 21 вересня в Лондоні відбулася чергова щомісячна зустріч учасників Ради з МСФЗ. Було розглянуто такі питання:

– управління динамічним ризиком;

– питання щодо впровадження МСФЗ;

– діяльність із тарифного регулювання;

– об'єднання бізнесу під загальним контролем;

– оновлення за дослідженнями;

– основні фінансові звіти;

Концептуальні основи.

Управління динамічним ризиком

20 вересня Рада з МСФЗ зібралася, щоб розглянути навчальну презентацію з дослідницького проекту щодо управління динамічним ризиком. Презентація містила таку інформацію:

– чому "управління динамічним ризиком" слід розглядати як ризик дострокового погашення; та

– загальні підходи до управління ризиком дострокового погашення, включаючи їх недоліки.

Питання щодо впровадження МСФЗ

Під час зустрічі було обговорено такі проекти.

Зміни облікової політики (поправки до МСБО 8)

Члени Ради з МСФЗ обговорювали добровільні зміни в обліковій політиці, результати рішень, прийнятих на зустрічі Комітетом з інтерпретацій МСФЗ (IFRS Interpretations Committee).

Результатом зустрічі стало таке рішення: якщо користі від зміни облікової політики не буде або витрати на визначення цього ефекту перевищуватимуть очікувані вигоди для користувачів фінансової звітності, то підприємству необхідно буде застосовувати вимоги параграфів 23 – 27 МСБО 8 у разі нової облікової політики.

Також Рада з МСФЗ попередньо вирішила надати керівництво для компаній з оцінювання витрат і вигід від ретроспективного застосування змін в обліковій політиці.

Поправки до КТМФЗ 14 та МСБО 19

Рада з МСФЗ отримала оновлення за очікуваним ефектом від поправок до КТМФЗ 14 (IFRIC 14) та обговорила кроки щодо процедури схвалення й випуску поправки до МСБО 19 (IAS 19).

Попередньо було вирішено підготуватися до подальшої роботи з оцінювання того, чи можливо створити інший підхід у КТМФЗ 14 для компаній, щоб оцінити доступність відшкодування залишку.

Також було вирішено:

– завершити поправки до МСБО 19 окремо від поправок до КТМФЗ 14; та

– вимагати від компаній застосування поправок до МСБО 19 у річних фінансових звітностях, звітний період яких починається з 1 січня 2019 року, дозволяючи раннє застосування.

Щорічні удосконалення МСФЗ 2017 – 2019: кроки щодо схвалення й випуску поправок

Попередньо Рада з МСФЗ на зустрічі вирішила завершити три поправки в межах циклу Щорічних удосконалень 2017 – 2019:

– облік раніше утримуваних часток участі (поправки до МСФЗ 3 (IFRS 3) і МСФЗ 11 (IFRS 11));

– наслідки зі сплати податку на прибуток від фінансового інструменту, класифікованого як капітал (поправки до МСБО 12 (IAS 12));

– витрати за позиками, які мають право бути капіталізованими (поправки до МСБО 23 (IAS 23)).

Рада з МСФЗ вирішила таке:

– поправки підпадають під критерії для включення до циклу Щорічних удосконалень; та

– вимагати від компаній застосування поправок у річних фінансових звітностях, звітний період яких починається з 1 січня 2019 року, дозволяючи раннє застосування.

Діяльність із тарифного регулювання

Рада з МСФЗ зібралася також для розвитку подальшої можливої моделі обліку щодо визначення тарифного регулювання.

Важливим питанням для обговорення були чинники, які можуть вплинути на вибір основ оцінювання регульованих активів, що виникли за допомогою механізму коригування тарифів у регулятивних угодах. Рада з МСФЗ зосередилася на тих регульованих активах, які виникають, коли:

– компанія вже зазнала витрат, використаних на необхідну діяльність; та

– регулятивна угода дає компанії право збільшити тариф для клієнтів на майбутні періоди з метою покриття таких витрат.

Під час наступної зустрічі Рада з МСФЗ планує обговорити інші аспекти оцінювання регульованих активів і регульованих зобов'язань.

Об'єднання бізнесу під загальним контролем

За цим проектом члени Ради з МСФЗ вивчили навчальну сесію й розглянули подальші кроки.

Оновлення за дослідженнями

Було отримано оновлення за статусом усіх проектів із травня 2017 року, а також щодо їх розвитку. Було обговорено чинники, які беруть до уваги, вирішуючи, коли слід починати конкретне дослідження.

Основні фінансові звіти

21 вересня Рада з МСФЗ обговорила проект щодо основних фінансових звітів, відновивши обговорення з червневої зустрічі про вдосконалення Звітів із фінансовими показниками.

Структура Звітів із фінансовими показниками – інвестиційні категорії та додаткові проміжні суми

Попередньо Рада з МСФЗ вирішила віддати пріоритет запровадженню до Звітів із фінансовими показниками проміжних сум, які полегшать порівняння між компаніями, таких як EBIT (прибуток до сплати відсотків і податків), подання проміжної суми оцінювання діяльності менеджменту. На наступних зустрічах Рада з МСФЗ обговорить, як таке оцінювання може бути включено до фінансової звітності.

Усі члени Ради з МСФЗ підтримали рішення досліджувати запровадження інвестиційної категорії до Звітів із фінансовими показниками.

Також Рада з МСФЗ попередньо вирішила, що під час запровадження обох категорій – інвестиційної та EBIT – як проміжних підсумків фінансовий дохід або витрати слід поділити на такі статті у Звітах із фінансовими показниками:

– дохід, що належить до структури капіталу;

– витрати, що належать до структури капіталу;

– процентний дохід за чистими активами, що виникають, коли зобов'язання, які не є частиною структури капіталу компанії, характеризується для взаємозаліку з активом; та

– процентні витрати за зобов'язаннями, які не є частиною структури капіталу компанії.

Аналіз витрат за функцією та за характером

Попередньо під час зустрічі було вирішено таке:

– описати метод "витрат за характером" і метод "витрат за функцією", використовуючи аналіз витрат, що вимагає параграф 99 МСБО 1 (IAS 1);

– продовжувати вимагати від компаній надавати аналіз витрат, використовуючи методологію або за функцією, або за характером, яка надає найбільш корисну інформацію для користувачів;

– доопрацювати критерії, яких додержуються компанії під час визначення методу, який надає найбільш корисну інформацію для користувачів;

– не висувати вимог до компаній, що використовують метод "витрат за характером" для надання додаткової інформації під час використання методу "витрат за функцією";

– вимагати від компаній:

– подавати основний аналіз витрат у Звітах із фінансовими показниками;

– розкривати будь-яку необхідну додаткову інформацію про витрати в окремій примітці.

Концептуальні основи

Рада з МСФЗ обговорила коментарі до проекту переглянутих Концептуальних основ фінансової звітності, пов'язаних із невизначеністю та застосуванням фундаментальних якісних характеристик корисної фінансової інформації.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ