Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Оновлено порядок повернення митних платежів

Мінфін оновив Порядок повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів. Відповідний наказ № 643 видано 18.07.2017.

Порядок № 643 визначає алгоритм дій митників у разі повернення платникам податків коштів авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів, контроль за справлянням яких здійснюють митниці ДФС.

Документ набрав чинності 26.09.2017.

Повернути авансові платежі платник податків може шляхом подання до митниці ДФС заяви:

• у письмовій формі – за підписом платника податків і головного бухгалтера (у разі наявності);

• в електронній формі – з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Заяву можна подати протягом 1095 днів із дня внесення авансових платежів (передоплати) на рахунок митниці ДФС.

У заяві потрібно зазначити:

1) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я й по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків платника – фізичної особи або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

2) суму коштів до повернення;

3) напрям(и) перерахування коштів.

Кошти може бути повернено як на поточний банківський рахунок платника податків, так і готівкою (якщо кошти авансових платежів (передоплати) було внесено готівкою).

Крім того, кошти може бути зараховано як авансові платежі (передоплату) або грошову заставу:

• на депозитний рахунок 3734 іншої митниці ДФС;

• на банківський рахунок 2603 іншої митниці ДФС, якщо кошти авансових платежів (передоплати) було внесено готівкою.

Після реєстрації в митниці ДФС заяву платника податків про повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) передають на опрацювання до структурного підрозділу, що виконує функції адміністрування митних платежів митниці, для підготовки висновку про повернення коштів авансових платежів (передоплати).

Висновок про повернення коштів авансових платежів має бути підписано не пізніш як за 8 робочих днів від дати реєстрації заяви.

На підставі виписки з депозитного рахунка митниці ДФС, отриманої від Головного управління Казначейства в м. Києві, або оригіналу прибуткового касового ордера вносять відповідні зміни до відповідної форми автоматизованої системи митного оформлення.

Повернення помилково та/або надміру сплаченої суми митних платежів і пені здійснюють за заявою платника податків протягом 1095 днів від дня її виникнення.

У заяві потрібно зазначити:

1) суму коштів до повернення за видами митних, інших платежів і пені;

2) причини виникнення такої суми коштів;

3) найменування юридичної особи та код за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

4) напрям(и) перерахування суми коштів;

5) реквізити митної декларації (іншого документа, що її замінює) або уніфікованої митної квитанції, за якими помилково та/або надміру сплачено суми митних платежів.

До заяви слід додати:

• документи, що підтверджують суму помилково та/або надміру сплачених митних, інших платежів та пені;

• виконавчий лист суду та/або рішення суду, що набрало законної сили (за наявності), щодо повернення сум відповідних митних платежів;

• документи, що підтверджують право на перенесення граничних строків для подання заяви щодо повернення надміру сплачених митних платежів (за наявності).

Після реєстрації заяву буде передано на опрацювання до відповідного підрозділу митниці ДФС, який перевіряє факт перерахування суми коштів із відповідного рахунка до державного бюджету за допомогою автоматизованої системи митного оформлення та відсутність у заявника податкового боргу. За результатами опрацювання він готує висновок або лист про відмову в поверненні коштів із відповідним обґрунтуванням.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ