Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Оновлена ТЦУ-звітність: податківці пояснили основні зміни

З якого періоду звітувати за оновленою формою? Що саме змінилось у формі Звіту про контрольовані операції та Порядку його складання? Розлогий коментар від фіскалів

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2016 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом Мінфіну від 28.04.2017 р. № 468. Водночас Звіти за 2016 рік, подані платниками до набрання чинності Наказом № 468, вважаються дійсними.

Про це повідомили податківці в листі ДФС від 10.07.2017 р. № 17973/7/99-99-15-02-01-17, у якому також розглянули, що саме змінилося в порядку звітування з ТЦУ.

Що змінилось у Звіті з ТЦУ

Додаток до Звіту «Відомості про контрольовані операції» доповнено графою 25 «Сторона, що досліджується», у якій у разі застосування для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» методів ціни перепродажу, «витрати плюс» та чистого прибутку має бути зазначена інформація про сторону, що досліджується відповідно до пп. 39.3.2.7 ПКУ.

Якщо платник податків обирає стороною, що досліджується, себе, у графі вказується «1», якщо обрано особу-контрагента в контрольованих операціях, пишеться «0». Під час застосування методів порівняльної неконтрольованої ціни чи розподілу прибутку графа 25 не заповнюється.

Назва графи 20 додатка до Звіту «Відомості про контрольовані операції» приведена у відповідність до вимог Кодексу: у ній зазначається загальна вартість операції за вирахуванням непрямих податків.

Також у новій редакції викладено додаток «Інформація про пов’язаних осіб» до Звіту, який відтепер має більш зручну для заповнення форму.

Що змінилося в Порядку складання Звіту

Визначено, що Звіт подається до 01 жовтня року, який настає за звітним, в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та ЕЦП.

У разі якщо платником податку виявлено, що в раніше поданому Звіті інформацію надано не в повному обсязі або вона містить помилки чи недоліки, такий платник податків має право подати:

• новий Звіт (звіт із позначкою «звітний новий») до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;

• уточнюючий Звіт (звіт із позначкою «уточнюючий») після граничного строку подання звіту за такий самий звітний період.

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Таким чином, у 2017 році граничний строк подання Звіту щодо контрольованих операцій за 2016 рік є 02.10.2017 р.

Серед іншого уточнено заповнення окремих граф розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту:

• у разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги з надання/отримання кредиту, депозиту, позики, у графі 17 зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції у валюті контракту;

• у графі 23 указується цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій), зазначеного платником податку в графі 22, у відсотках, з точністю до другого знака після коми.

Також роз’яснено порядок відображення показника рентабельності при групуванні контрольованих операцій, а саме: у разі якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно із цим розділом не дозволяють відобразити інформацію про таке групування одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) зазначаються в кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій.

Коди підстав віднесення господарських операцій до контрольованих доповнено новим кодом «040» для контрольованих операцій, передбачених пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ, — «господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи».

Надійний сервіс для підготовки та подання звітності REPORT від ЛІГА:ЗАКОН – без установки та оновлень, з актуальними формами та підказками. Допомагає просто й швидко формувати та подавати звіти, реєструвати податкові накладні. Персональний консультант допоможе працювати в сервісі. Одна ліцензія дійсна для п’яти підприємств, працює 24/7.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ