Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Інтегрована звітність – поверніть упевненість своїм інвесторам!

У світі, повному невизначеностей, інвестори під час прийняття рішень дедалі частіше розглядають щось більше, аніж просто фінансові результати. Спогади про фінансову кризу ще досить свіжі, і навіть коли все виглядає непогано на папері, як свідчать приклади Lehman Brothers, Fannie Mae і Freddie Mac, вони геть не такі непохитні, якими можуть видатися.

Як вирішити цю проблему?

Інтегрована звітність<IR> – це спосіб створення більш стійкого уявлення про "здоров'я" вашого бізнесу. Вимірюючи низку змінних і акцентуючи на довгостроковій, замість (переважно) короткострокової, фінансовій стабільності, <IR> забезпечує готовність вашої організації до стійкого майбутнього. Це не лише буде корисним для вашої компанії, а й дасть вашим стейкхолдерам віру в те, що ви є прибутковою і стійкою компанією. Понад те, оскільки інтегрована звітність також сфокусована на прозорості згідно зі стандартами ділової етики, ви маєте можливість показати, що ваша компанія справді виконує свої обов'язки щодо захисту навколишнього середовища, соціальних питань і трудових ресурсів.

За часів, коли Brexit та інші фактори змінюють політичний ландшафт і роблять світ ще менш передбачуваним, звітність, повніша лиш порівняно з фінансовою, – це перевага і для великих, і для малих підприємств. Тож що таке <IR> з погляду практики та про що потрібно подумати на майбутнє фінансовим професіоналам?

Що таке інтегрована звітність?

<IR> стимулює організації думати про те, як усі їхні ресурси разом створюють вартість. На практиці це означає, по суті, те, що до уваги беруться екологічні, соціальні й управлінські аспекти (ESG – від environmental, social and governance), а також нематеріальні активи, які створюють вартість, але не вимірюються при цьому в традиційному сенсі (наприклад, бренди та інтелектуальна власність – два найочевидніші приклади).

Міжнародний комітет з інтегрованої звітності (IIRC) утворено у 2009 році для нагляду за створенням загальновизнаних на міжнародному рівні "Основ" інтегрованої звітності. Особисто для IIRC <IR> зводиться до "допомоги бізнесу з холістичним (цілісним) мисленням щодо його стратегії й планів, прийняття обґрунтованих рішень і керування ключовими ризиками, щоб забезпечити довіру інвесторів і стейкхолдерів та поліпшити майбутні результати".

Головна мета всього цього – створення стійкої вартості, тобто це та мета, яка може залишитися за межами традиційної фінансової звітності просто через короткострокову природу фінансових даних. Згідно з ACCA (Асоціацією сертифікованих дипломованих бухгалтерів) "зараз уже широко визнають, що традиційна фінансова звітність більше не задовольняє потреб бізнесу, який намагається виробити й провадити далі стійку та відповідальну діяльність, і не просто в найближчому майбутньому, а в середньостроковому й довгостроковому періодах".

Логіка в основі всього цього досить проста: фінансова звітність складається на історичній інформації та, як наслідок, дивиться назад. "Також вона дуже сильно сфокусована на фінансовому капіталі, тимчасом як успіх багатьох організацій сьогодні залежить і від інших ресурсів – таких як знання їхніх працівників, інтелектуальна власність, створена під час досліджень і розробок, а також їхні стосунки з оточенням і суспільством, де вони працюють. <IR> покликано заповнити ці суттєві прогалини у звітності", – додають представники ACCA.

Згідно з новим звітом E&Y "Is your nonfinancial performance revealing the true value of your business to investors?" ("Чи розкривають нефінансові результати справжню вартість бізнесу вашим інвесторам") "останні події наочно продемонстрували як істотні ризики, так і переваги для емітентів, які криються в нефінансовій інформації. Інвестори дедалі частіше усвідомлюють, що, розуміючи ці ризики й переваги, вони можуть уникнути негативного впливу й відчути на собі позитивні вигоди створення вартості, яке йде від нефінансової діяльності організації". Частково ці зміни в мисленні припадають і на зміну поколінь. "Інвестори часто очікують, що кількість "мілленіалів", яка збільшується, – з їхніми поглядами на питання ESG і впливом, що оцінюють у $30 трильйонів, які вони отримають від своїх батьків і дідів, – і далі посилюватиме значення факторів ESG в інвестиціях", – ідеться у звіті.

Складові частини

Будучи окремою філософією, <IR> іде далі цифр – часто про неї думають не як про звітність, а як про "інтегроване мислення". Ось що зазначає Том Раунделл Грін (Tom Roundell Greene), старший керуючий зі звітності та комунікацій із питань глобальної стабільності у фінансовій компанії JLL: "За моїм уявленням, інтегроване мислення – це і є мета, а інтегрована звітність – випадковий додаток до цього". "Аналіз факторів ESG виходить за межі базового керування й комплексної оцінки", – підтримує колегу Дженніфер Андерсон (Jennifer Anderson), керівник напряму відповідальних інвестицій пенсійного фонду Pensions Trust, у якого понад £8 мільярдів капіталу. "У минулому пріоритетним завжди був бік управління. Корпоративне управління – ось це була сфера з найбільшою вагою та значенням для інвесторів, – говорить вона. – Проте нещодавно зміна клімату посилилася, екологічні ризики справді піднялися на вищі рядки програм обговорень, а на цей час вбачається, що вони мають рівну вагу й значення".

Є тренд серед інвесторів, який чітко окреслюється: вони прагнуть бачити дедалі більше нефінансових даних. Скептицизм навколо цього зійшов на нівець: в опитуванні E&Y кількість респондентів, які стверджують, що нефінансові розкриття "рідко коли суттєво впливають на фінанси", разюче впало з 60 % у 2013 році до якихось 16 % – у 2016 році. Очевидно, інтерес до <IR> дедалі зростає. У глобальному масштабі налічується вже майже 2000 учасників мереж, об'єднаних спільним інтересом до інтегрованої звітності. IR Business Network Міжнародного комітету з інтегрованої звітності нараховує понад 80 членів – компаній, що впроваджують і використовують <IR>.

Бізнес-кейс – Impahla Clothing

Південноафриканська компанія – виробник спортивного одягу Impahla Clothing – "органічно виросла протягом останніх 10 років, – відзначено у звіті від CIMA (Міжнародної асоціації фахівців у сфері управлінського обліку), – від підприємства із 40 працівниками, яке загнивало, у 2004 до бізнесу з 450 працівниками, який процвітає та виробляє понад 2,7 мільйонів одиниць на рік". Керуючий директор компанії Вільям Х'юз (William Hughes) зазначив в інтегрованому звіті компанії за 2014 рік, що "прозорість важлива для стабільності Impahla" і що вони своїм успіхом завдячують "всеохопній і прозорій бізнес-моделі". У звіті ідентифіковано ключові ризики й можливості компанії, розкрито інформацію про те, як, власне, керують бізнесом.

На думку Х'юза, це написано тією самою мірою як для них самих, так і для їхніх зовнішніх стейкхолдерів, оскільки є "вимірювальним інструментом, за допомогою якого вони мають можливість вимірювати й показувати прогрес з року в рік". У звіті CIMA він називає основні, на його думку, переваги для компанії:

збереження довгострокових клієнтів. Будучи відносно невеликою компанією, Impahla спробувала "створити ринкову нішу, де клієнти мають бажання вести з ними бізнес. Упровадження політики, яка несе із собою якісну ділову практику й прозорість, було ключовим фактором у створенні цієї ринкової ніші";

мотивація та захист працівників. Більшість компаній пам'ятає, що найсильніший актив – це люди. Impahla діє відповідним чином, підключаючи працівників до процесу прийняття рішень і визнаючи людський капітал важливим елементом <IR>;

одержання доступу до кредитування. Суворий інтегрований звіт значно полегшує фінансування, оскільки партнери мають розширений доступ до детальної інформації про компанію – не лише у вигляді її фінансових звітів;

визначення ризиків і можливостей. <IR> допомагає Impahla скласти краще уявлення про її бізнес-моделі, окреслює прогалини, які потрібно заповнити, і стимулює інноваційне мислення.

Як вимірюють інтегровану звітність і які інструменти для цього використовують?

Для цього IIRC пропонує свої "Міжнародні основи інтегрованої звітності", розроблені з дотриманням послідовності з наявними видами звітів компаній. Замість того, щоб додавати нові ключові показники KPI, "Основи":

– віднаходять потрібний баланс між гнучкістю та вказівками, визнаючи можливість "широких варіацій в індивідуальних обставинах різних організацій, але водночас забезпечуючи достатній ступінь порівнянності між компаніями для задоволення актуальних інформаційних потреб";

– ідентифікують лише інформацію, що стосується створення вартості, – а не якісь цільові рівні продуктивності або стратегічні завдання;

– надають аналітичні дані про зовнішнє оточення, у якому працює організація;

– використовують ці дані для створення вартості в коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі, результатом чого є стабільніша у фінансовому плані глобальна економіка.

Бізнес-кейс – Monnalisa SPA

Середня за величиною іспанська компанія Monnalisa (виробник модного одягу) зазнала дуже серйозного збільшення обороту останніми роками: її продажі зросли практично втричі з 2000 до 2010 року. Свій перший інтегрований звіт компанія опублікувала у 2005 році, що робить її "ранньою пташкою" у плані переходу на інтегровану звітність. Більш ранній його формат містив окрему секцію щодо вартості нематеріальних активів – і вигід для компанії, що надходять від недооцінених активів, таких як бренди та гудвіл. Уже відносно недавній інтегрований звіт від Monnalisa приділяє менше уваги традиційним фінансовим, соціальним та екологічним заходам і сфокусований більше на семи складових, що окреслюють сфери з найбільшим інтересом для стейкхолдерів. На думку ACCA, це такі складові:

– чітка самоідентифікація;

– гарантія економічної стабільності;

– гарантія найкращої якості;

– досконалість інновацій;

– просування системи цінностей;

– комунікації прозорим і ефективним способом;

– участь у територіальному розвитку.

Для фінансового директора Monnalisa ключова перевага <IR> – спілкування зі стейкхолдерами. "Спілкування [...] дало нам змогу зрозуміти, що для них важливо. Ми усвідомили, як саме стейкхолдери бачать вартість, можливості та ризики. Це було дуже корисним під час ідентифікації суттєвих питань і оцінювання важливості цих питань із погляду їх впливу на стійке створення вартості". <IR> також означає, що компанія може покластися на зібрану інформацію, щоб використовувати її для перегляду змісту внутрішніх планів і ключових показників. У компанії Monnalisa своя структура <IR>, створена навколо виконання стратегії, – структура, яка ілюструє, як фінансовий і навколофінансовий капітал взаємодіє в компанії з її бізнес-моделлю для підтримання неперервного створення вартості з плином часу.

Взаємодія між департаментами

Прискорене поширення інтегрованої звітності, поза будь-якими сумнівами, передбачає, що акцент на створенні вартості – це те, що точно матиме відгук у будь-якій компанії, але на практиці впровадження <IR> може виявитися складним завданням не так через необхідність генерувати нові дані, як через необхідність ефективно їх між собою порівнювати. "Щоб справді змусити <IR> працювати, потрібні будуть культурні зміни й у самому бізнесі, і в стейкхолдерів, – говорить Філ Холл (Phil Hall), голова із суспільних комунікацій і публічної політики в AAT. – Більша частина компаній FTSE 100 дійсно ведуть <IR> у певній формі, але вони лише "знімають поверхню". У мене мало сумнівів у тому, що, як тільки вони побачать переваги цього, великі й малі компанії почнуть ставитися до <IR> серйозніше".

Що може перешкодити ефективному впровадженню <IR>?

Насамперед, для невеликих компаній проблемою, яка потребує нагального вирішення, є потреба виділяти додаткові часові ресурси. Час потрібний, щоб ідентифікувати, відобразити й проінтерпретувати дані. Керуючий директор Impahla Вільям Х'юз говорить, що виділені ресурси "того варті" для будь-якої компанії, готової до "довгого шляху". А як щодо поради? "Дотримуйтеся цього", оскільки, "хоч на початку це може видатися лячним, [...] користь обов'язково буде".

Звітність і <IR>

Яким чином інтегрована звітність торкається бухгалтерів і аудиторів? Міжнародна федерація бухгалтерів IFAC і IIRC створили "мережу" інтегрованої звітності для професійних аудиторських організацій (Integrated Reporting PAO Network), прагнучи стимулювати якомога ширше впровадження. Це прекрасно, але про що варто пам'ятати індивідуальним представникам професії? "Бухгалтерські фахівці, аудитори й агенти загалом повинні розуміти, що <IR> – це не просто обліковий процес, тож її не можна просто відображати на певний звітний період, – говорить Філ Холл, маючи на увазі <IR> у значенні інтегрованого мислення. – Я думаю, її можна розглядати як стан мислення, оскільки вона вимагає від учасників думати про всі напрями діяльності організації та про всі питання, що впливають на її здатність створювати вартість і залишатися успішною протягом довгого часу – досить серйозне зрушення для багатьох". За словами Холла, їхні члени та інші представники бухгалтерсько-аудиторської професії перебувають у прекрасній позиції, щоб показати, що відбувається з погляду компанії загалом, адже саме вони здатні надати огляд бізнесу, створити нові KPI і дати відповідні рекомендації.

Для бухгалтерсько-аудиторської професії ключовою вигодою є те, що <IR> – це "можливість для них навчитися новому й стати навіть більш важливою "шестірнею" у створенні вартості для своїх роботодавців", – вважає Холл. Але, щоб це відбулося, "<IR> має стати ключовим фактором структури звітності, а не просто "задньою думкою". Наші члени й професія загалом здатні допомогти цьому втілитися".

Висновок

Відкинувши все зайве, можна стверджувати, що <IR>, безумовно, допомагає старшим менеджерам приймати найкращі ділові рішення. За допомогою поліпшеної прозорості стейкхолдери мають повніше уявлення про безліч компонентів, окрім маржі прибутку, які також слугують індикаторами успішності бізнесу. Інтегрована звітність дає інвесторам упевненість, що перед ними компанія, яка заслуговує на довіру, орієнтована на ріст і яка ретельно оцінює свою діяльність, етично й екологічно відповідальна, а не просто прагне до короткострокового росту.

Марк Блейні Стюарт (Mark Blayney Stuart),

лауреат премії "Діловий журналіст року" (Wales Media Awards 2017), екс-голова напряму досліджень Королівського інституту маркетингу (Chartered Institute of Marketing)

Джерело: AAT

За матеріалами: gaap.ru

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ