Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Амортизація комісії за кредитним договором

Хоча наразі весь банківський сектор активно готується до впровадження МСФЗ 9, досі у комерційних банків виникають спірні питання щодо деяких постулатів IAS 39 і методів їх реалізації на рівні програмного забезпечення.

Зокрема, як показує практика, актуальним залишається питання реалізації алгоритму амортизації комісій за кредитним договором у день її надходження в середині строку дії фінансового інструменту. При тому, що подібний алгоритм, враховуючи методологічні рекомендації МСФЗ 9, не втратить своєї чинності для фінансових інструментів, які за 9 стандартом на рівні проходження SPPI-тесту мають бути класифіковані як такі, що оцінюються за амортизаційною вартістю згідно з певним переліком критеріїв оцінки.

Що ж плутають в судженнях комерційні банки під час узгодження методики амортизації комісії, якщо її надходження відбувається в середині строку дії фінансового інструменту?

Так, згідно з чинними нормативними документами, а саме п. 2.4 гл. 2 розд. ІІ Постанови НБУ № 255:

Банк визнає комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, у складі процентних доходів за фінансовим інструментом.

(п. 2.4 гл. 2 розд. ІІ Постанови НБУ № 255)

Водночас згідно з п. 3.3 гл. 3 розд. ІІ вищенаведеної Постанови наголошується:

Якщо надалі банк переглядає попередні оцінки сум платежів та надходжень за фінансовими інструментами, то він має здійснити коригування балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання для відображення фактичних та переглянутих попередньо оцінених грошових потоків. Банк визначає суму коригування як різницю між балансовою вартістю фінансового інструменту та теперішньою вартістю переглянутих попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка цього фінансового інструменту. Для фінансових інструментів з плаваючою процентною ставкою застосовується ефективна ставка відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної процентної ставки відповідно до нових умов. Сума коригування визнається як процентний дохід або витрати, якщо зміна попередньої оцінки грошових потоків не пов'язана зі зменшенням корисності фінансового активу (групи фінансових активів).

(п. 3.3 гл. 3 розд. ІІ Постанови НБУ № 255)

Аналізуючи вищенаведені вимоги НБУ, можна дійти висновку, що фактично під час надходження комісії в середині строку дії фінансового інструменту Банк повинен здійснити коригування балансової вартості фінансового активу на суму різниці між балансовою вартістю фінансового інструменту та теперішньою вартістю переглянутих попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка цього фінансового інструменту. Але оскільки ефективна відсоткова ставка при цьому не перераховується, то фактично вся сума комісії амортизується у день її надходження.

Здавалося б, усе зрозуміло. Проте не всі комерційні банки вважають це коректним вирішенням питання щодо амортизації подібних комісій, посилаючись на п. 1.8 Постанови НБУ № 481. Згідно з цим пунктом маємо такі вимоги:

Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи і витрати за кредитами, вкладами (депозитами) та амортизує дисконт (премію) із застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення/повернення кредиту [вкладу (депозиту)] або до наступної дати перегляду процентної ставки фінансового інструменту, якщо вона змінюється залежно від коливань ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премії) за фінансовим інструментом з плаваючою ставкою пов'язана зі зміною кредитного ризику контрагента, вона амортизується протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту.

(п. 1.8 Постанови НБУ № 481)

Проте в такому разі комісія може амортизуватися протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту тільки за умови перерахунку ЕСВ.

Тож постає запитання, чи буде методологічно правильним виконати умови п. 3.3 гл. 3 розд. ІІ Постанови НБУ № 255, амортизуючи фактично всю суму комісії, яка надійшла в середині строку дії фінансового інструменту, в день її надходження, при цьому не суперечити пункту 1.8 Постанови НБУ № 481 щодо здійснення амортизації протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту та чи дійсно така ситуація є правомірною й не порушує основних вимог впровадження та дії МСБО 39 та МСФЗ 9?

Розглянемо ще одну норму п. 2.4 гл. 2 розд. ІІ Постанови № 255. Регулятор наголошує, що до процентних доходів (витрат) відносять комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Такі комісії сплачуються у момент створення (визнання) фінансового інструменту та включаються до розрахунку ефективної відсоткової ставки за фінансовим інструментом.

У бухгалтерському обліку зазначені комісії відображаються за рахунками обліку неамортизованого дисконту (премії) та амортизуються методом ЕСВ на процентні доходи (витрати) протягом строку дії договору фінансового інструменту.

До комісійних доходів і витрат належать:

• комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг;

• комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції (прикладом такої комісії може бути комісійна винагорода від страхової компанії, якщо позичальник застрахував рухоме/нерухоме майно, що є забезпеченням за кредитним договором).

Зазначені комісії банківська установа отримує після визнання фінансового інструменту. Таким чином, можна дійти висновку, що за фактом отримання такої комісії в середині дії фінансового інструменту, якщо отриману суму не було включено до грошових потоків під час розрахунку ефективної процентної ставки, то її має бути віднесено на рахунок комісійних доходів класу 6 Плану рахунків бухгалтерського обліку Банків України у момент отримання. Такий підхід не суперечить відповідним міжнародним стандартам.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ