Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Лютнева зустріч Ради з МСФЗ

22 і 23 лютого Рада з МСФЗ зустрілася, щоб обговорити такі теми:

• Договори страхування;

• Фінансові інструменти з характеристиками капіталу;

• Симетричне право дострокового погашення;

• Дослідження ефективності практичного застосування МСФЗ 13 (IFRS 13) "Справедлива вартість" (Post-implementation Review);

• Визначення "бізнесу";

• Дослідницька програма;

• Діяльність з тарифного регулювання;

• Концептуальна основа фінансової звітності;

• Зміни й обмін фінансовими зобов'язаннями;

• Питання впровадження МСФЗ – Знецінення в межах МСФЗ 9 (IFRS 9) "Фінансові інструменти".

Договори страхування

• Зміни сервісної маржі за договором

Попередньо Рада вирішила:

– для договорів, що оцінюються згідно із загальною моделлю, і для договорів, що оцінюються згідно з підходом зі змінними винагородами, – усі зміни в оцінці поточної вартості майбутніх грошових потоків, які виникають від нефінансових ризиків, коригуються на сервісну маржу за договором;

– що всі зміни в оцінці, скориговані на сервісну маржу за договором, включають зміни, безпосередньо пов'язані з коригуваннями на основі досвіду (experience adjustments);

– переглянути визначення коригувань на основі досвіду (experience adjustments) для виключення інвестиційних компонентів;

– що сума сервісної маржі за договором для групи договорів страхування, яка визнається у прибутках або збитках у кожному періоді, визначається шляхом розподілу балансової вартості сервісної маржі за договором після того, як було здійснено всі коригування балансової вартості сервісної маржі за договором на початку періоду.

• Невелике звільнення з приводу групування договорів страхування, на ціну яких впливають регулятори

Рада з МСФЗ попередньо вирішила, що компанії слід звільнити від вимоги розподіляти портфель на групи договорів, якщо, і тільки якщо результатом виконання вимоги є розподіл компанією договорів портфеля на такі групи через певний тиск законів регулятора на можливість компанії встановлювати ціни або рівень благ. У цьому разі компанія може включити такі договори до однієї групи й розкрити цю інформацію у примітках. Описане звільнення не поширюється на будь-які інші трансакції, на які впливає регулятор або той чи інший закон.

Фінансові інструменти з характеристиками капіталу

Рада з МСФЗ на лютневій зустрічі обговорила дві теми стосовно фінансових інструментів з характеристиками капіталу:

• умови договору та їх взаємодія з вимогами законів і регуляторів одна на одну; та

• облік усередині капіталу.

Умови договору

Обговорювалися контрактні права і зобов'язання, які компанія має розглядати в разі застосування Гамма-підходу до фінансового інструменту. Попередньо було вирішено:

– вимагати від компаній застосування Гамма-підходу до умов договору фінансового інструменту відповідно до МСБО 32 (IAS 32) "Фінансові інструменти: подання" та МСФЗ 9 (IFRS 9) "Фінансові інструменти";

– розглянути необхідність включення певного додаткового розкриття інформації;

не переглядати КТМФЗ 2 (IFRIC 2) "Частки учасників кооперативних суб'єктів господарювання та подібні інструменти", оскільки немає підстав припускати, що є неясності в його застосуванні.

Облік усередині капіталу

Рада з МСФЗ обговорила керівництво із застосування та ілюстративні приклади, які допоможуть роз'яснити, як рішення щодо Гамма-підходу застосовуватиметься до обліку усередині капіталу.

На наступній зустрічі Рада обговорить:

• застосування Гамма-підходу до класифікації деривативів за неконтрольованими частками участі з ціною реалізації, вираженою в іноземній валюті; та

• висновок щодо взаємодії з іншими Стандартами МСФЗ, інтерпретаціями КТМФЗ та Концептуальною основою фінансової звітності.

Симетричне право дострокового погашення

Також обговорювався Попередній проект, який незабаром буде опубліковано, щодо класифікації інструментів, що містять симетричне право дострокового погашення згідно з МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Рада вирішила дозволити коментувати поправку до МСФЗ 9 протягом 30 днів.

Очікується, що найближчим часом Попередній проект буде опубліковано.

Дослідження ефективності практичного застосування МСФЗ 13 (IFRS 13) "Справедлива вартість" (Post-implementation Review)

Також Рада з МСФЗ обговорювала строк коментування запиту на надання інформації та кроки щодо процедури схвалення та випуску стандартів протягом першої фази дослідження ефективності практичного застосування МСФЗ 13. Рада вирішила, що:

• строк коментування становитиме щонайменше 120 днів;

• Рада задоволена тим, що всі необхідні кроки щодо процедури схвалення та випуску стандартів було завершено на першій фазі.

Рада з МСФЗ планує опублікувати запит на надання інформації у травні 2017 року.

Визначення бізнесу

Рада обговорювала висновок, створений за отриманими коментарями на запропоновані поправки до МСФЗ 3 (IFRS 3) "Об'єднання бізнесу", пов'язаний із визначенням бізнесу. Запропоновані поправки опубліковано у червні 2016 року в Попередньому проекті "Визначення бізнесу та облік раніше утримуваних часток участі" (запропоновані поправки до МСФЗ 3 та МСФЗ 11 (IFRS 11).

Аналіз цих коментарів проводитиметься на наступній зустрічі.

Дослідницька програма

Після публічного обговорення плану роботи Ради з МСФЗ 2011 року (Agenda Consultation) Рада з МСФЗ обрала підхід до створення Стандартів МСФЗ, який вимагає підтвердження необхідності створення таких Стандартів. Інакше кажучи, Рада не розпочинає роботу над проектом зі створення нового Стандарту або тієї чи іншої поправки доти, поки не проведе дослідження зі збиранням доказів, що певна проблема в бухгалтерському обліку дійсно існує, що така проблема важлива, що робота над новим положенням у МСФЗ необхідна та що вирішення такої проблеми можливе.

На лютневій зустрічі Рада з МСФЗ отримала оновлення щодо дослідницької програми, яка містить важливі зміни, що відбулися з часу жовтневої зустрічі 2016 року.

Рада звернула увагу на таке:

• поновлено роботу над проектом "Гудвіл і знецінення";

• роботу над проектом "Об'єднання бізнесу під загальним контролем", найімовірніше, буде поновлено у другому кварталі 2017 року;

• навчальна сесія з "Управління динамічним ризиком" планується на березень 2017 року; та

• персонал Ради не збирається розпочинати нових проектів найближчим часом.

Наступні оновлення Рада з МСФЗ очікує отримати через три місяці.

Діяльність з тарифного регулювання

Це питання було винесено на обговорення на зустрічі насамперед для того, щоб обговорити нову модель обліку для діяльності з тарифного регулювання. На навчальній сесії у грудні 2016 року Рада обговорювала загальні відомості запропонованої моделі та те, як проблеми, висловлені членами Консультативного форуму зі стандартів бухгалтерського обліку (Accounting Standards Advisory Forum, ASAF), співвідносяться з моделлю.

• Загальний підхід у моделі

Рада з МСФЗ вивчала, як принципи, запропоновані у моделі, а також у загальному підході, застосовують принципи з МСФЗ 15 (IFRS 15) "Виручка за договорами з клієнтами" та проекту з Концептуальних основ. Рада попередньо вирішила, що співробітникам слід продовжити роботу над моделлю, застосовуючи загальний підхід. Проте, їм також було доручено доопрацювати аналіз, що описує принципи підходу.

• Суть моделі

Попередньо Рада вирішила, що основними критеріями моделі мають бути права і зобов'язання, що мають правове забезпечення, які утворюються за рахунок ціноутворення, що встановлюється регуляторними органами.

На наступній зустрічі Рада з МСФЗ планує обговорити докладний аналіз оцінки, подання та розкриття інформації у запропонованій моделі.

Концептуальна основа фінансової звітності

Цього разу із проекту з Концептуальної основи обговорювалися такі питання, як апендикс з техніки оцінки, заснованої на грошових потоках, коментарі стосовно визначення активів і зобов'язань, обговорювалися розбіжності між переглянутою Концептуальною основою та існуючими Стандартами МСФЗ, оцінювався ефект від переглянутої Концептуальної основи, а також процедура її схвалення та випуску.

• Техніки оцінки, заснованої на грошових потоках

Попередньо Рада з МСФЗ вирішила, що переглянута Концептуальна основа міститиме основні пункти з апендикса, який описує техніки оцінки, заснованої на грошових потоках.

• Розгляд існуючих Стандартів на наявність протиріч між ними та переглянутою Концептуальною основою.

Жодних рішень щодо цього питання Рада не прийняла.

• Ефект від перегляду Концептуальної основи

Було попередньо визначено, що робота, яка оцінює ефект від перегляду Концептуальної основи, є дуже важливою.

• Коментарі стосовно визначення активів і зобов'язань

Ці коментарі активно обговорювалися Радою, але жодного з них не було прийнято для внесення змін.

• Процедура схвалення та випуску Концептуальної основи

Рада з МСФЗ визначила, що всі необхідні процедури було виконано, також проінструктовано персонал з приводу впровадження в дію процесу запуску проекту. Попередньо було вирішено, що Рада з МСФЗ та Комітет з роз'яснень МСФЗ почнуть використовувати переглянуту Концептуальну основу одразу, як тільки її буде випущено.

Питання впровадження МСФЗ – Знецінення у межах МСФЗ 9 (IFRS 9) "Фінансові інструменти"

Це питання було винесено, щоб обговорити практичне застосування, пов'язане з вимогами знецінення, про яке йдеться у параграфі Б5.5.40 (в) МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Параграф містить інформацію про вимоги під час розгляду дій з управління очікуваними кредитними ризиками під час визначення періоду схильноті кредитному ризику певних типів фінансових інструментів, таких як кредитні карти.

На зустрічі знову обговорювалася необхідність таких вимог у МСФЗ 9, а також дослідження Перехідної групи зі знецінення фінансових інструментів. Також було зазначено, що з цього питання створюватимуться навчальні матеріали.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ