Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Фондовий ринок: перезавантаження

У Парламенті зареєстровано законопроект № 5592, норми якого спрямовані на підвищення прозорості фондового ринку та рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах відповідно до європейських практик і стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу.

Документом буде внесено зміни до ряду нормативних актів, зокрема: Цивільного, Господарського та Земельного кодексів, законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про аудиторську діяльність", "Про рекламу", "Про депозитарну систему України", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Законопроектом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу)"  передбачено:

удосконалення порядку емісії цінних паперів і вимог щодо оформлення проспекту при публічній пропозиції цінних паперів і допуску їх до торгів на регульованому фондовому ринку, а також визначення винятків, при яких оформлення проспекту не вимагається;

– приведення вимог до мови та змісту інформації, яка повинна міститись у проспекті, у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу;

удосконалення вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку та впровадження диференційованого підходу щодо обсягу та періодичності розкриття емітентом інформації на фондовому ринку;

розширення переліку можливих способів розкриття інформації на фондовому ринку, у тому числі за допомогою послуг авторизованих осіб, які мають право провадити діяльність із надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а також скасування обов'язковості публікацій у друкованих виданнях;

– необхідність підготовки емітентом (як складових частин річної інформації про емітента) звіту керівництва та звіту про корпоративне управління;

– запровадження обов'язків і процедур розкриття інформації про зміну володіння пакетом акцій, розмір порогового значення яких передбачений Законом, і запровадження механізму розкриття такої інформації емітентом та іншими учасниками фондового ринку;

– комплексне врегулювання запровадження механізму можливості прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення щодо невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії;

удосконалення функціонування органів публічного акціонерного товариства, зокрема наглядової ради та її комітетів, відповідно до найкращих світових стандартів та актів Європейського Союзу.

Крім цього, передбачено спрощений механізм для зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватний і перехідні положення для поступового впровадження вимог Закону.

Прийняття Законопроекту дасть змогу:

удосконалити процес емісії цінних паперів і системи розкриття інформації на фондовому ринку з урахуванням вимог норм законодавства ЄС для підвищення захисту прав інвесторів та інших учасників фондового ринку;

забезпечити прозорість структури власності публічних акціонерних товариств та підвищити рівень поінформованості інвесторів про діяльність емітентів;

збільшити інвестиції в економіку України, зокрема через підвищення довіри внутрішніх та іноземних інвесторів до українських емітентів внаслідок запровадження цивілізованих європейських правил розкриття інформації на фондовому ринку та корпоративного управління, а також належного рівня контролю за дотриманням зазначених правил з боку держави;

спростити процедуру приватного розміщення цінних паперів і зміну типу акціонерного товариства;

– передбачити створення умов для альтернативного фондового торговельного майданчика;

забезпечити виконання вимог Угоди про асоціацію в частині імплементації Директив ЄС № 2003/71/ЄС, № 2004/109/ЄС, № 2007/14/ЄС, № 2001/34/ЄС, № 2012/30/ЄС, № 2007/36/ЄС, № 2014/65/ЄС, Регламенту ЄС № 809/2004 та Рекомендацій Європейської Комісії № 2005/162/ЄС, № 2004/913/ЄС.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ