Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Останні оновлення у світі МСФЗ

За останні два місяці Радою з МСФЗ (IASB) було здійснено багато важливої роботи, проведено безліч важливих зустрічей, на яких обговорювалася майбутня діяльність організацій, які займаються розвитком МСФЗ, а також поточні актуальні питання, що стосуються міжнародних стандартів фінансової звітності.

План роботи Ради з МСФЗ на 2017 – 2021 рр.

Серед усіх розглянутих останнім часом питань Рада з МСФЗ опублікувала план роботи на наступні п'ять років, також підбивши підсумки щодо проведеної останніми роками роботи. Беручи до уваги зворотний зв'язок від усіх зацікавлених осіб, Рада підтвердила, що основним завданням їх діяльності до 2021 року буде поліпшення інформаційної взаємодії у фінансовій звітності.

Метою організації є поліпшити передачу інформації у фінансовій звітності шляхом свіжого погляду на те, як фінансова інформація подана й згрупована. Також Рада збільшуватиме кількість розкриттів інформації і шляхом пропаганди Таксономії МСФЗ підтримуватиме використання електронної звітності.

Іншими основними пріоритетними напрямами на наступні п'ять років є:

завершення масштабних проектів: закінчити новий Стандарт щодо страхових контрактів і закінчити перегляд Концептуальних основ. Очікується, що обидва проекти будуть опубліковані у своєму остаточному форматі вже у 2017 році;

• підтримка впровадження, тобто продовження розвитку впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, підтримка в інтерактивному режимі впровадження МСФЗ зацікавленими сторонами, а також разом з Комітетом з інтерпретацій МСФЗ (IFRS Interpretations Committee) підтримка ефективності існуючих стандартів і проведення "post-implementation reviews" (перевірки результатів впровадження стандартів);

• фокус на дослідницьких програмах – скоротити кількість дослідницьких проектів, щоб дати можливість зацікавленим особам приєднатися до роботи Ради глибше і забезпечити швидке завершення досліджень.

Дослідницький проект Ради з МСФЗ щодо основних фінансових звітів

Цей проект перебуває на первісній стадії, на якій розглядаються можливі зміни до структури та змісту основних фінансових звітів. Це найважливіша складова частина в роботі Ради з МСФЗ на шляху до поліпшення інформаційної взаємодії у фінансовій звітності.

Співробітники Ради провели первісні дослідження, включаючи роботу з інвесторами для визначення суті проекту. Ці дослідження були націлені на:

• структуру та зміст звітів з фінансовими показниками, так само оцінюючи необхідність включення такого проміжного підсумку, як операційний прибуток, і розглядаючи корисність альтернативних оцінок діяльності (таких як фінансові показники, які не вимагаються міжнародними стандартами фінансової звітності);

• потенційний попит на зміни Звіту про рух грошових коштів і Звіту про фінансовий стан.

Очікується, що вже наприкінці грудня 2016 року буде визначено суть цього проекту.

Жовтнева зустріч піклувальників Фонду МСФЗ (IFRS Foundation)

У листопаді з'явилися результати зустрічі піклувальників Фонду МСФЗ, яка відбулася в жовтні. Такі зустрічі проводяться щокварталу протягом двох днів. Оскільки основною метою Фонду є пропаганда використання МСФЗ як єдиних стандартів фінансової звітності в усьому світі, зустрічі проводяться в різних країнах. Остання зустріч відбулася в жовтні в м. Делі (Індія).

На зустрічі було обговорено багато питань, основні з яких наведено нижче:

• було порушено питання географічного розподілу між піклувальниками, а також питання щодо їх професійного досвіду. Було узгоджено, що надалі було б корисно мати в складі піклувальників співробітників керівного складу із провідних міжнародних бухгалтерських фірм. Також було вирішено при наступному призначенні більш широко просувати ідею гендерної рівності;

• іншим важливим питанням, що обговорювалося, була кількість членів Ради з МСФЗ. Респонденти в основному підтримали ідею, що склад Ради має бути скорочено в розмірі. Хоча було багато поглядів на те, яка ж все-таки кількість є оптимальною. У результаті було вирішено, що Рада має складатися з 14 членів: по 4 члени з Європи, Азії-Океанії й Америки, 1 з Африки й 1 "вільний" член Ради. Також було обговорено кількість голосів, які необхідні для того, щоб приймати рішення;

• наступною темою було обговорення професійного досвіду членів Ради з МСФЗ. Було вирішено внести незначні виправлення до опису необхідних вимог і додати ринок та фінансових регуляторів. Піклувальники узгодили, що Рада має мати якийсь баланс у професійному досвіді членів, і жодна із груп не повинна бути в пріоритеті;

• респонденти підтримали, що другий строк членства в Раді з МСФЗ має бути обмежено трьома роками, але з можливістю розширення його до 5 років. Проте деякі піклувальники помітили, що керівництва, у яких саме випадках слід продовжувати строк членства, не існує, що було вирішено виправити;

• було вирішено скоротити кількість зустрічей Консультативної Ради з МСФЗ з трьох до двох у році. Було наголошено, що якщо виникне така необхідність, то буде змога провести додаткові зустрічі.

Обговорювалися й інші питання щодо роботи Фонду МСФЗ. Наступну зустріч буде проведено в Парижі в січні 2017 року.

Листопадова зустріч Ради з МСФЗ

На зустрічі в листопаді Рада з МСФЗ обговорила такі питання:

• ініціативи щодо розкриттів: Практична доповідь про істотність;

Концептуальні основи;

• основні фінансові звіти;

• підтримка актуальності міжнародних стандартів фінансової звітності;

• фінансові інструменти з характеристиками капіталу;

• страхові контракти.

Ініціативи щодо розкриттів: Практична доповідь про істотність

Нагадаємо, що Рада з МСФЗ обговорює отримані коментарі до Попереднього проекту "Застосування істотності до фінансової звітності" (проект Практичної доповіді). Проект Практичної доповіді було опубліковано в жовтні 2015 року з 120-денним періодом для коментування. Метою цієї доповіді є допомога керівництву в застосуванні концепції істотності до фінансової звітності, складеної з використанням міжнародних стандартів фінансової звітності.

Помилки

Рада обговорила керівництво із застосування істотності до помилок. Попередньо було вирішено:

• компаніям слід застосовувати методику оцінки істотності до помилок, щоб визначити, які з них істотні;

• роз'яснити, що оцінка істотності "сумарної помилки" має ґрунтуватися на існуючих умовах, коли фінансова звітність за період уже затверджена до випуску;

• ухилитися від надання керівництва з виправлення істотної сумарної помилки;

• вилучити керівництво з Практичної доповіді, передбачаючи, що помилка є завжди істотною, якщо вона допущена навмисно для досягнення певного подання або результату.

Ковенанти

Рада обговорила вплив ковенант на застосування істотності.

Було вирішено включити до доповіді керівництво про те, як оцінювати істотність інформації про існування й умови ковенант чи їх невиконання, а також наголосити на тому, що під час такої оцінки компаніям слід розглядати наслідки невиконання ковенант на фінансовий стан компаній, фінансові показники та грошові потоки, і ймовірність такого невиконання ковенанти.

Визнання й оцінка

Щодо цих питань Радою попередньо було вирішено:

• включити керівництво із застосування істотності в контексті визнання й оцінки протягом всієї Практичної доповіді, а не в окремій секції;

• зберегти в доповіді приклади застосування істотності до визнання, оцінки та розкриття інформації, включеної до фінансової звітності.

Компанії, що застосовують МСФЗ для компаній малого та середнього бізнесу

Було вирішено, що Практична доповідь не призначена для компаній, що застосовують МСФЗ для компаній малого та середнього бізнесу.

Статус і форма керівництва

Рада з МСФЗ обговорила статус (тобто обов'язковість чи необов'язковість) і форму, які будуть у керівництва із застосування концепції істотності до фінансової звітності.

Попередньо було вирішено затвердити, що керівництво із застосування концепції істотності до фінансової звітності буде випущено у формі Практичної доповіді з МСФЗ, тобто як необов'язкове керівництво.

Концептуальні основи

На цій зустрічі Рада обговорювала такі питання:

• отримані коментарі на Попередній проект "Концептуальна основа фінансової звітності". Зокрема, обговорювалися коментарі, отримані до запропонованого визначення "зобов'язань";

• результати проведеної роботи з визначення потенційного впливу запропонованих змін до Концептуальної основи на тих, хто готує фінансову звітність.

Основні фінансові звіти

На зустрічі Рада з МСФЗ обговорювала результати первісних досліджень проекту, включаючи роботу з інвесторами, для визначення суті проекту. Поки жодних рішень прийнято не було. На зустрічі в грудні буде продовжене обговорення.

Підтримка актуальності міжнародних стандартів фінансової звітності

Радою з МСФЗ було винесено на обговорення два такі проекти.

МСБО 28 (IAS 28) "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" – довгострокова участь в асоційованому або спільному підприємстві – кроки щодо процесу схвалення та випуску стандарту

Нагадаємо, що на минулій жовтневій зустрічі було вирішено включити запропоноване виправлення до Циклу щорічних удосконалень МСФЗ 2015 – 2017.

На цій зустрічі Рада попередньо вирішила, що строк коментування запропонованого виправлення до МСБО 28 повинен бути не менше 90 днів.

Очікується, що Попередній проект Циклу щорічних удосконалень МСФЗ 2015 – 2017 опублікують у січні 2017 року.

МСБО 16 (IAS 16) "Основні засоби" – доходи від основних засобів до їх використання за призначенням

Було вирішено, що період коментування повинен бути не менше ніж 120 днів. Очікується, що Попередній проект запропонованого виправлення до МСБУ 16 буде опубліковано в першій половині 2017 року.

Фінансові інструменти з характеристиками капіталу

На цій зустрічі Рада з МСФЗ обговорила, чи потребують винятки, які перераховано в параграфах 16А і 16Б чи 16В і 16Д у МСБО 32 (IAS 32) "Фінансові інструменти: подання" у класифікації та поданні вимог Гамма-підходу. Рада зауважила, що основною метою цього проекту є посилити основоположні причини відмінності між зобов'язаннями та капіталом у МСБО 32, а не провести фундаментальний перегляд Стандарту. На сьогодні рішення з приводу зазначених вище винятків прийнято не було.

На наступній зустрічі Рада обговорить:

• сутність прав та зобов'язань у контрактах і вплив одна на одну юридичних та регуляторних вимог;

• визнання, припинення визнання та рекласифікація інструментів капіталу.

Страхові контракти

Рада з МСФЗ обговорювала питання щодо майбутнього нового Стандарту за страховими контрактами, а також питання, що виникли внаслідок внутрішнього тестування проекту Стандарту.

Попередньо Рада вирішила, що МСФЗ 17 (IFRS 17) потрібно буде застосовувати ретроспективно відповідно до МСБО 8 (IAS 8) "Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки".

Попередньо було вирішено, що дата набрання чинності Стандартом буде 1 січня 2021 року, передбачаючи, що МСФЗ 17 буде опубліковано в першій половині 2017 року. Також буде дозволено раннє застосування Стандарту, проте лише в тому випадку, якщо вже застосовується МСФЗ 9 (IFRS 9) "Фінансові інструменти" і МСФЗ 15 (IFRS 15) "Виручка за договорами з покупцями".

Випуск нового оновлення для інвесторів від Ради з МСФЗ

Рада з МСФЗ видала новий випуск оновлень для інвесторів (IASB Investor Update).

Такі публікації дають змогу інвесторам розібратися зі змінами у світі міжнародних стандартів фінансової звітності й зрозуміти, як ці зміни можуть вплинути на щоденну роботу інвесторів.

У листопадовому випуску порушено такі теми:

• у профайлі – Денніс Джульєнс, лектор Роттердамської школи менеджменту та університету Эрасмус, а також член Консультативної групи з ринків капіталу (Capital Markets Advisory Committee);

• основна тема – розуміння ключових моментів МСФЗ 9 і МСФЗ 4;

• оновлення в робочому плані Ради з МСФЗ.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ