Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Жовтнева зустріч Ради з МСФЗ: Ініціативи щодо розкриттів

Ініціативи щодо розкриттів: Принципи розкриттів

Рада з МСФЗ вирішила, що період для коментування дискусійного документа "Принципи розкриттів" має складати 180 днів, тобто публікацію документа відстрочено до лютого наступного року. Таке рішення було прийнято у зв'язку з необхідністю Раді зосередити свою увагу на роботі з новим стандартом зі страхових контрактів, що має вийти.

Ініціативи щодо розкриттів: Істотність

На зустрічі Рада з МСФЗ також обговорила отримані коментарі до Попереднього проекту "Застосування істотності до фінансової звітності" (проект Практичної доповіді).

Проект Практичної доповіді опубліковано в жовтні 2015 року зі 120-денним періодом коментування. Мета цієї доповіді – допомогти керівництву в застосуванні концепції істотності до фінансової звітності, складеної із застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудиторія, цілеспрямованість і визначення

Рада обговорювала аудиторію та цілеспрямованість Практичної доповіді, а також визначення "істотність", що використовується в доповіді. Попередньо було вирішено таке:

а) роз'яснити, що Практична доповідь адресована тим, хто застосовує істотність під час підготовки фінансової звітності;

б) продемонструвати, що Практична доповідь також може бути корисна й іншим учасникам на додаток до тих, хто бере участь у підготовці фінансової звітності;

в) замінити в доповіді термін "підприємство" терміном "керівництво";

г) включити до Практичної доповіді роз'яснення категорії "істотність", яке міститься в МСБО 1 (IAS 1) "Подання фінансової звітності" – компанії мають враховувати "як та чи інша інформація може вплинути на прийняття економічних рішень користувачами фінансової звітності", та використовувати цю інтерпретацію в усій доповіді;

д) не вносити змін до визначення "істотність" у МСФЗ в межах цього проекту.

Що необхідно основним користувачам та їх очікування

Рада обговорювала, хто є основними користувачами Практичної доповіді, яка інформація їм необхідна та їх очікування. Попередньо було вирішено таке:

а) особливо підкреслити в Практичній доповіді, що основними користувачами фінансової звітності компаній, складеної за МСФЗ, є потенційні інвестори, потенційні позичальники та інші потенційні кредитори;

б) використовувати категорію "очікування" основних користувачів у Практичній доповіді так само, як вона використовується в Концептуальній основі.

Істотність

Рада з МСФЗ обговорила 4-крокову роботу над істотністю для застосування суджень про істотність до фінансової звітності. Попередньо Рада вирішила включити до Практичної доповіді стислий огляд того, як судження про істотність можуть застосовуватися. Зокрема, Рада вирішила:

а) роз'яснити, що хоча ієрархії істотності немає, для компаній може бути ефективнішим спочатку оцінити інформацію з кількісного погляду;

б) пояснити, що коли компанія оцінює, чи є та чи інша інформація істотною за допомогою якісного фактору, також необхідно розглядати й кількісний фактор;

в) включити операції між пов'язаними сторонами як приклад якісного фактору, що розглядається, у визначенні оцінки істотності.

Основні фінансові звіти порівняно з примітками та агрегування/розукрупнення інформації

Обговорювалися керівництво щодо застосування істотності до основних фінансових звітів порівняно з примітками та роль суджень про істотність у визначенні, як інформацію має бути агреговано та розукрупнено. Попередньо Рада вирішила, що Практичній доповіді слід:

а) установити, що єдина методика оцінки істотності має застосовуватися до всієї інформації, що міститься у фінансових звітах;

б) роз'ясняти, що компанії слід вибирати, де розкривати істотну інформацію у фінансовій звітності (тобто в основних фінансових звітах чи примітках) у такий спосіб, щоб її викладення було розумним і ефективним;

в) описати, яким чином компаніям використовувати оцінку істотності, щоб визначити, наскільки інформацію має бути розукрупнено та деталізовано в контексті основних фінансових звітів і приміток.

Розкриття облікової політики

Рада вирішила не включати до Практичної доповіді керівництво щодо застосування істотності до розкриттів облікової політики, оскільки це питання буде розглянуто ширше в проекті "Принципи розкриттів".

"Порівняльний" підхід порівняно з "аналогічним" підходом і розбіжності з державними нормативами

Рада з МСФЗ обговорила застосування істотності до інформації про попередні періоди, поданій у фінансовій звітності (включаючи розгляд "порівняльного" підходу (comparative approach) порівняно з "аналогічним" підходом (corresponding approach)). Було доручено підготувати подальший аналіз до наступної зустрічі Ради.

Також на зустрічі обговорювалася потенційна розбіжність між Практичною доповіддю та іншими вимогами окремих держав щодо юридичних розкриттів або вимогами регуляторів стосовно істотності. Попередньо було вирішено, що Практичній доповіді слід:

а) наголосити на тому, що її метою є надати керівництво про те, як інтерпретувати і застосовувати концепцію МСФЗ про істотність до фінансової звітності;

б) підкреслити, що стандарти МСФЗ не забороняють надавати додаткову інформацію для задоволення вимог регулятора (навіть якщо ця інформація не є істотною для стандартів МСФЗ), лише якщо така інформація не утруднює розуміння інформації, істотної згідно зі стандартами МСФЗ.

Проміжна звітність

Наступне питання, яке обговорювалося на зустрічі, – застосування істотності до проміжної фінансової звітності. Рада попередньо вирішила:

а) наголосити, що коли компанія застосовує оцінку істотності до проміжної фінансової звітності, їй необхідно розглядати ті самі фактори, що й під час оцінки річної фінансової звітності;

б) зазначити, що компаніям необхідно застосовувати оцінку істотності, враховуючи, що контекст і мета проміжної фінансової звітності відрізняються від річної фінансової звітності;

в) указати, що хоча проміжні обчислення можуть більше покладатися на оцінки, ніж щорічні фінансові обчислення, цей факт не робить проміжну інформацію істотнішою.

Загальнодоступна інформація

Рада обговорила вплив загальнодоступної інформації на оцінку істотності. Попередньо було вирішено:

а) виключити формулювання, які сьогодні використовуються в параграфах 57 – 58 Практичної доповіді;

б) зазначити, що загальнодоступна інформація не впливає на оцінку істотності;

в) указати, що загальнодоступна інформація не знімає з компаній зобов'язання розкривати істотну інформацію.

Наступні кроки Ради з МСФЗ щодо цього проекту

На наступній зустрічі Рада з МСФЗ планує затвердити форму керівництва, обговоривши вплив істотності з управлінським персоналом, і роз'яснити термінологію в підготовці проекту остаточного варіанта керівництва.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ