Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Невідфактуровані "помилки"

У листі Мінфіну від 22.04.2016 р. № 31-11410-06-5/11705 розглянуто проблему обліку витрат, за якими не отримано первинні документи від постачальників:

… відповідно до пункту 6 П(С)БО 16 витрати відображаються в сумі, яка є достовірно оціненою.

Під достовірною оцінкою суми витрат слід розуміти максимально точну, неупереджену розрахункову суму витрат. Розрахункова сума витрат має ґрунтуватися на актуальній, доступній та надійній інформації. До джерел такої інформації можуть відноситись умови договорів; статистична інформація по витратах підприємства за попередні періоди; інформація про зміни тарифних ставок; інші джерела, визначені підприємством.

Оскільки підходи до визначення розрахункової суми витрат, щодо яких на момент складання фінансової звітності не отримано первинних документів від контрагентів, не врегульовано нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку, підприємства можуть самостійно визначати методику такої оцінки, яку доцільно включати до розпорядчого документа про облікову політику підприємства разом з переліком відповідальних осіб та строків подання ними відповідної інформації.

Тобто такі витрати мають фіксуватися за розрахунковою оцінкою та підтверджуватися самостійно виготовленою первинною документацією.

При цьому після надходження документів постачальника відбувається коригування через рахунки витрат/доходів.

Однак лист від 22.04.2016 р. № 31-11410-06-5/11705 містить одну вельми сумнівну тезу:

Таку ситуацію не можна розглядати як зміну облікових оцінок (пункти 3 та 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137 (далі – П(С)БО 6), оскільки обставини, на яких базувалася оцінка, не змінюються.

Зазначений висновок призвів до негативних наслідків.

Деякі аналітики вирішили, що відповідне коригування слід проводити як виправлення помилки:

оскільки в розрахунках "промахнулися", і величина витрат за фактом випливла інша, насправді йтися повинно про виправлення помилки. Тому якщо первинка прийшла, скажімо, після подання річної звітності, то уточнення витрат потрібно провести як виправлення помилки за минулий рік.

У такій ситуації говорити про помилку не можна.

Розрахунок суми витрат є типовим прикладом облікової оцінки. І коли вона змінюється, її треба коригувати через витрати/доходи. Так, як це описано в листі.

Виправлення помилок здійснюється через нерозподілений прибуток.

За матеріалами gaap.in.ua

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ