Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Законопроект про бухоблік: пропозиції

До ВР подано пропозиції та зауваження щодо законопроекту* про внесення змін до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

* Ознайомитись з новаціями законопроекту можна в матеріалі "Черговий законодавчий крок України назустріч МСФЗ".

Крім зауважень технічного та редакційного характеру, внесено пропозиції стосовно деяких принципових положень.

У проекті пропонується віднести до категорії "підприємства, що становлять суспільний інтерес" великі підприємства (див. дефініцію "підприємства, що становлять суспільний інтерес" в статті 1 запропонованої редакції Закону).

Стаття 2 Директиви ЄС № 2013/34/ЄС цього не вимагає.

Навряд чи доцільно включати в зазначену категорію підприємства не за якісними, а за кількісними ознаками. Доцільніше було б віднести до цієї категорії всі державні підприємства та комунальні підприємства, а також підприємства, де частка в капіталі, що належить державі та територіальним громадам, є значною (наприклад, більше ніж 25 %). Такі підприємства за структурою капіталу об’єктивно становлять суспільний інтерес.

В умовах гострого дефіциту положень національної стандартизації вважаємо за потрібне внести до Закону норму, аналогічну положенню параграфа 10 МСБО 8:

Якщо немає стандарту, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була:

a) доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень; та

б) достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність:

– подають достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання;

– відображають економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

– є нейтральними, тобто вільними від упереджень;

– є обачливими;

– є повними в усіх суттєвих аспектах.

Зважаючи на невисоку якість та застарілість положень деяких національних стандартів, необхідно внести до Закону норму, аналогічну положенню параграфа 10 МСБО 8:

Винятково рідко, коли управлінський персонал доходить висновку, що відповідність вимозі стандарту може настільки вводити в оману, що це суперечитиме меті фінансової звітності, зазначеній у цьому Законі, суб’єкт господарювання може відхилитися від такої вимоги, з повним розкриттям цього факту у фінансовій звітності.

Враховуючи необхідність раціоналізації зусиль підприємств щодо складання фінансової звітності, слід внести до Закону норму, аналогічну положенню параграфа ЯХ35 Концептуальної основи фінансової звітності:

Витрати, пов’язані з поданням інформації у фінансовій звітності, повинні бути виправдані вигодами від подання у звітності такої інформації.

За матеріалами gaap.in.ua

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ