Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Директиви від Єврокомісії для запобігання ухиленню від податків

Європейська комісія приймає директиви для запобігання ухиленню від податків. Головна їх мета – ліквідувати можливості та лазівки для агресивних методів податкової оптимізації.

Наприкінці січня Європейська комісія опублікувала дві пропозиції з текстом директив стосовно міжнародного оподаткування. Перший проект слугуватиме підставою іншим країнам для прийняття законів з боротьби з ухиленням від податків. Він є логічним продовженням ініціатив Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР, англ. OECD) щодо побудови "більш узгодженого підходу Європейського Союзу стосовно податкових зловживань зі сторони корпорацій".

Друга директива встановлює обов'язковий обмін інформацією між країнами – членами Європейського Союзу.

Європейська комісія також випустила рекомендації країнам – членам союзу щодо запобігання ухиленню від оподаткування, а також адресні рекомендації країнам, які, за визначенням комісії, "відмовляються грати чесно".

Директива про запобігання ухиленню від оподаткування

Основна мета цієї директиви – обмеження можливостей для компаній по використанню відмінностей систем оподаткування різних країн з метою зменшення податкового тягаря. У директиві ця практика описується як така, що "призводить до неправильних бізнес-рішень на внутрішньому ринку, а також може створювати умови несправедливої податкової конкуренції". Директива акцентує увагу на ефективному функціонуванні внутрішніх ринків, а не на зменшенні сум податків до сплати, як зла, з яким слід боротися.

Європейська комісія заявляє, що директива вводиться задля уникнення розподілу єдиного європейського ринку, що є наслідком того, що компанії в різних країнах застосовують правила та принципи ОЕСР неоднаково і непослідовно. Європейський Союз заявляє, що поетапне впровадження рекомендацій може дати компаніям можливість знайти та розробити нові лазівки.

Зокрема, директива акцентує увагу на 6 темах: можливість віднесення відсотків у витрати, оподаткування при виході з бізнесу, перехідні положення, загальне правило запобігання ухиленню від оподаткування, контрольовані іноземні компанії та гібридні невідповідності. Директива закладає базовані на принципах правила, покликані дозволити кожній з країн впроваджувати ці законодавчі вимоги в їхню існуючу систему корпоративного оподаткування.

Можливість вирахування відсотків. Основна ідея – обмежити суму відсотків, на яку платник податків зможе зменшувати базу оподаткування за рік. Ця норма покликана обмежити можливості міжнародних груп щодо субсидування своїх дочірніх підприємств, які перебувають у юрисдикціях з високим рівнем оподаткування, шляхом надання їм кредитів і позик, які у свою чергу одержують можливість сплачувати відсотки компаніям групи в юрисдикціях з більш низьким рівнем оподаткування.

Оподаткування при припиненні діяльності – ця стаття покликана не дати компаніям можливість зменшувати свої податки шляхом переміщення своїх активів та/або статус резидента в юрисдикції з низьким рівнем оподаткування без оплати податку з нереалізованого прибутку, отриманого в країні походження.

Перехідні положення – ця стаття позбавляє компанії вигоди від перенесення прибутку з юрисдикцій з високим рівнем оподаткування. Згідно з цією статтею компанії зможуть зменшити суму податку з іноземних доходів, що підлягає до сплати в країні їх резидентства, на суму податку, сплаченого з таких доходів у країні, де цей дохід було отримано. Раніше деякі види прибутку, отримані за кордоном, оподатковувалися виключно в країні, де компанія є резидентом. Таким чином, часто зустрічалися випадки "подвійного неоподаткування податком".

Загальне правило запобігання ухиленню від оподаткування. Дане правило виключає всі інші можливі спроби компаній зменшити базу оподаткування шляхом "безвідповідального" використання правил і принципів міжнародного оподаткування. Ця стаття покликана працювати з  правочинами і транзакціями, які не згадані в інших статтях директиви Європейської Комісії.

Оподаткування доходу залежних іноземних компаній (англ. Controlled foreign company rules). Згідно з цим правилом країни зможуть оподатковувати прибуток, отриманий дочірніми компаніями в юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування.  Таким чином, головна компанія не зможе приховати від високих ставок оподаткування свій прибуток, акумулюючи його на своїх дочірніх компаніях у юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування.

Гібридні невідповідності. Ця пропозиція має на меті покласти кінець вигодам компаній, які вони одержують тільки через те, що в законодавстві різних країн існує різне трактування, а також різні правила оподаткування певних видів доходів. Згідно з цією пропозицією юридичне трактування "гібридного інструмента", яке надано згідно із законодавством країни, де було зроблено платіж або були понесені витрати чи збитки, повинно бути аналогічним і в другій країні, яка залучена у правочин або транзакцію.

Країни – члени Європейського Союзу повинні привести у відповідність із Директивою свої "нормативні акти та адміністративні процедури".

Автоматичний обмін інформацією

Друга Директива передбачає внесення змін до поточної Директиви з Адміністративного Співробітництва 2011/16/EU і тим самим юридично запускає автоматичний обмін інформацією, зібраною ОЕСР по всіх країнах. Як і Директива про запобігання ухиленню від оподаткування, основним завданням цієї Директиви є боротьба з "агресивним стилем податкового планування" і забезпечення принципу "рівноцінної сплати компаніями своїх податків".

Згідно з цим проектом ОЕСР, міжнародні групи компаній, дохід яких становить понад 750 мільйонів євро (825 мільйонів доларів США), будуть зобов'язані складати звіт за компаніями у кожній країні. Ця інформація буде передаватися всім країнам – членам Європейського Союзу.

Європейська Комісія також повинна приймати рішення щодо того, чи варто вимагати від компаній розкриття додаткової податкової інформації.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ