Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№08
Серпень 2020
Від редактора:
Добридень, шановні читачі!
Перед вами літній випуск електронного видання Вісник МСФЗ (в Україні). Сьогодні традиційно ознайомимо вас із головними міжнародними нововведеннями в МСФЗ-сфері, зокрема поговоримо:
– коли вперше подавати глобальну документацію з трансферного ціноутворення;
– про п...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
Цьогорічні дивіденди при минулорічних збитках
Якщо фінзвітність "випередила" прибуткову декларацію
Закон щодо запровадження нових фінансових інструментів набрав чинності
Нацбанк назвав клієнтів, яких банки, аудитори і бухгалтери довічно перевіряють в рамках фінмоніторингу
Аудиторам вдвічі зменшили "суспільно-наглядовий" внесок
Коли вперше подавати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення
Несподівана позиція ДПС щодо збільшення статутного капіталу за рахунок чистого прибутку
Повернення нерезиденту частини інвестицій
Допомога нерезиденту з укладанням договорів оренди: податкові наслідки
Тема номера
Основні засоби в діяльності МСП: розкриття інформації

Оскільки основні засоби становлять основу матеріально-технічної бази будь-якого підприємства, то, звичайно, і інформація про них потребує розкриття у фінансовій звітності.

Визнання суб'єктами МСП інвестиційної нерухомості

Інвестиційна нерухомість, як специфічний об'єкт обліку, що відрізняється від основних засобів, має свої особливості обліку за МСФЗ для МСП. Тому далі розглянемо, які об'єкти нерухомості можна вважати інвестиційною нерухомістю, як їх оцінюють у разі первісного визнання й надалі, а також дізнаємося про інші нюанси обліку та розкриття інформації щодо інвестиційної нерухомості відповідно до МСФЗ для МСП.

Основні засоби в діяльності МСП: визнання та первісна оцінка

Основні засоби є головним елементом матеріально-технічної бази будь-якого підприємства, а ефективне їх використання сприяє зростанню конкурентоспроможності суб'єкта господарювання на ринку. Тому в цій статті розповімо про особливості визнання й первісної оцінки основних засобів за МСФЗ для МСП.

Основні засоби в діяльності МСП: моделі обліку та методи амортизації

Визнавши на балансі об'єкт основних засобів, підприємство має обрати модель оцінки та визначитись із методами амортизації. Про свій вибір потрібно прямо заявити у відповідному розділі облікової політики.

Прикладна аналітика
Бізнес vs аудит

16 січня 2020 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству" від 05.12.2019 р. № 340-IX. Законодавець доповнив / змінив / виклав у новій редакції статті деяких нормативно-правових актів, серед яких: Земельний кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України "Про нотаріат", Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" тощо.

Водночас задля того, аби протидія рейдерству була результативною, вона не повинна обмежуватися лише внесенням змін до нормативно-правових актів. У цьому питанні не варто недооцінювати превентивні дії безпосередньо самих суб'єктів господарювання.

Під час формування переліку таких дій допоможе аудит захищеності бізнесу, який для початку повинен містити такі блоки.

Аудиторські докази щодо подання і розкриття інформації за сегментами під час аудиту річної звітності

Останні події у світі загалом і в Україні зокрема, пов'язані з пандемією СOVID-19, відтермінували оприлюднення фінансової звітності підприємств разом із аудиторським звітом, а отже, аудиторські фірми ще мають час для перегляду та вдосконалення власних політик і процедур аудиту або корегування запланованих аудиторських процедур. Тим паче, що на період карантину штрафувати за невчасно оприлюднену звітність не будуть.

Спробуємо узагальнити підходи до аудиту сегментної звітності за допомогою аналізу вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" (далі - П(С)БО 29) та Міжнародного стандарту фінансової звітності (IFRS) 8 "Операційні сегменти" (далі - МСФЗ 8) про застосування вимог МСА 501 "Аудиторські докази - особливі положення щодо відібраних елементів" з метою планування та проведення аудиту сегментної звітності, яка є невід'ємною частиною повного пакета річної фінансової звітності.

Ризик-орієнтований підхід у внутрішньому аудиті: особливості застосування та результати

Управління ризиками має важливе значення для підтримання дієвої системи внутрішнього контролю кожної компанії. Менеджмент організації несе відповідальність за ідентифікацію ризиків та управління ними під час провадження діяльності. Водночас роль внутрішнього аудиту полягає в засвідченні факту належного управління ризиками. З цією метою аудитори використовують ризик-орієнтований підхід до проведення внутрішнього аудиту. Про особливості такого підходу, практику його впровадження та результати – далі.

Розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника в Україні: виходимо на фінішну пряму

Відповідно до інформації на порталі КМУ, наразі завершується робота над розробленням нормативно-правових актів із питань здійснення фінансового моніторингу, у тому числі й проєкту наказу про затвердження форми та змісту структури власності. Зокрема, 27 липня 2020 року в Міністерстві фінансів відбулася робоча нарада з представниками Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби фінансового моніторингу та Національного банку України щодо затвердження форми та змісту структури власності юридичних осіб.

Тож варто пригадати, що ж очікує на кінцевих бенефіціарних власників в Україні в найближчому майбутньому.

Читати всю статтю...
Практичні аспекти розкриття кінцевого бенефіціарного власника
"Скоригований на коронавірус" показник EBITDA

Якими насправді виявляться за своїм масштабом і тривалістю довгострокові наслідки пандемії, ще тільки належить оцінити. А поки щодо цього зберігається невизначеність, фінансові аналітики й надалі уважно відстежують вплив пандемії на сам показник EBITDA. В окремих випадках – і це не жарт – навіть почали використовувати його варіацію "EBITDAC".

Читати всю статтю...
Податкова реформа – 2020: Україна змінює правила оподаткування прибутків від операцій з українськими активами

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців" від 14.07.2020 р. № 786 мав би охоплювати лише норми, що поліпшують функціонування електронного кабінету та скасовують книги обліку для ФОП і самозайнятих осіб, адже саме це було заявлено у проєкті закону. Проте, як часто буває, на шляху перетворення законопроєкту в чинний Закон України зміст його змінюється, і в цьому випадку до невпізнання.

Читати всю статтю...
Практика: експерти відповідають
Два роки потому: Закон про ТОВ та практика його застосування

Аналіз судової практики від Яни Михайлюк, адвоката, радника TOTUM LF

Актуальні питання проведення загальних зборів учасників і акціонерів

Станом на сьогодні багато актуальних питань як у судовій практиці, так і в бізнес-середовищі зосереджено навколо участі осіб у певному процесі, але без їх особистої участі, а дистанційно.

У період весна – літо українські товариства провадять свої щорічні загальні збори, але через пандемію COVID-19 змушені шукати інший спосіб їх проведення, ніж через особисту участь у спеціально встановленому учасниками місці.

Серед найдієвіших альтернатив "класичних" загальних зборів можна виділити дистанційне проведення загальних зборів за допомогою відеоконференції; заочне голосування в товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю; опитування в акціонерних товариствах і в товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Зміст і правове регулювання фідуціарних обов'язків директора

Концепція фідуціарних обов'язків (з англ. fiduciary duties) у корпоративних відносинах не є новою для українського законодавства. Історично вона є надбанням системи прецедентів загального права, і з роками поширилась та знайшла своє відображення в національному законодавстві багатьох країн світу.

Доктрина корпоративного права переважно закріплює фідуціарні обов'язки саме за директорами (керівниками) підприємств, інколи його посадовими особами, хоча в зарубіжній літературі трапляється й поняття фідуціарних обов'язків акціонерів.

Ставки дисконтування: інформповідомлення від Мінфіну

Жорсткий карантин, а потім судомні СOVID-послаблення та недолугі податкові реформації, безумовно, відсунули на задній план гучну тему національного дисконтування довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості.

Особлива думка
Що передбачає "усереднений підхід" у контексті майбутнього перегляду IFRS for SMEs

Під час другого за ліком вебінару на тему майбутнього перегляду стандарту МСФЗ для малих і середніх підприємств члени технічної команди розробників у складі Ради з МСФЗ (IASB) розповідали про основні підходи й принципи, на підставі яких вони здійснюватимуть перегляд. Після цього, минулого місяця, розробники встигли випустити третій вебінар на цю саму тему, та незабаром заплановано четвертий. А поки його не записали, один із членів Ради – Даррел Скотт (Darrel Scott) бажає поглибити обговорення, трохи більше висвітливши те, що саме розуміють під "усередненням підходів".

Читати всю статтю...
Співрозмовник
Адміністрування податків: Рада бізнес-омбудсмена готує нові рекомендації держорганам

Інтерв'ю із заступником бізнес-омбудсмена в Україні Ярославом Грегірчаком щодо нового системного дослідження РБО "АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЯКІ СПЛАЧУЄ БІЗНЕС".

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua